July 3, 2024
Qʼeqchiʼ

Li visa re Vietnam sa’ internet choq’ reheb’ laj Hong Kong: Chixjunil li tento taanaw

K’a’ut naq li Vietnam a’an li na’ajej tz’aqal re ru choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong

Li tenamit Vietnam yoo chi nimank xloq’al sa’ xyanqeb’ laj b’atz’unel chalenaqeb’ sa’ chixjunil li ruchich’och’, ut wan xyaalal. A’an jun tenamit li naxnima rib’ rik’in jun b’ihomal re li resilal ut lix b’aanuhom, rik’in li eek’ahom re China, Francia, ut jalaneb’ chik li tenamit li wankeb’ chixk’atq. Li b’onb’il b’on a’in li maak’a’ xjuntaq’eetankil nak’utun sa’ lix yiib’ankil, lix wa, ut lix k’ulub’, jo’kan naq a’an jun li na’ajej jwal sachb’a-ch’oolej re rilb’al.

Jo’kan ajwi’, li tenamit Vietnam nawb’il ru xb’aaneb’ li tenamit li chaab’ileb’ ut neke’xk’ul chi us, jo’kan naq a’an jun tenamit li kolb’il rix ut chaab’il choq’ reheb’ li neke’wulak chi b’eek. Eb’ laj ralch’och’ junelik wankeb’ xch’ool chi tenq’ank ut chixwotzb’al lix b’aanuhomeb’ rik’ineb’ li ula’, li naxk’e chi b’ihomo’k wi’chik li k’a’ru neke’xk’ul.

A’b’anan, maare jun reheb’ li na’leb’ q’axal naxb’oqeb’ li ula’anink Vietnam a’an naq moko ch’a’aj ta xtz’aq li yu’am. Chalen chaq li na’ajej re hilank toj sa’ li tzakemq toj sa’ li b’eleb’aal ch’iich’, chixjunil li k’a’aq re ru q’axal chaab’il xtz’aq, jo’kan naq a’an jun chaab’il na’ajej choq’ reheb’ li neke’xik chi b’eek chi maak’a’eb’ xtz’aq.

Li tenamit osob’tesinb’il ajwi’ rik’in li sachb’a-ch’oolej na’ajej, chalen chaq sa’eb’ li ninqi pek re li Bahía de Halong toj sa’eb’ li ch’ina-usil ch’och’ re arroz re Sapa. Ut rik’in naq chaab’il li iq’ chiru chixjunil li chihab’, maajun wa wan jun li hoonal ink’a’ us re rula’aninkil Vietnam.

Ma neke’raj ru li turista aj Hong Kong jun li Visa re ok sa’ li tenamit Vietnam?

Li ch’ina sumenk a’an naq yaal. Eb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong ink’a’ neke’isiik sa’ li k’a’ru na’ajman ru re li visa re Vietnam ut tento naq te’xpatz’ jun li visa rub’elaj naq te’elq sa’ li tenamit. A’b’anan, li chaab’il esilal a’an naq li k’anjel jwal ch’a’aj wi’chik rik’in xk’eeb’al chi k’anjelak li visa re Vietnam sa’ internet.

Wank chi najt rik’in li Embajada/Consulado re Vietnam, ma naru naq eb’ laj b’atz’unel re Hong Kong te’xpatz’ li Visa re Vietnam sa’ Internet?

Yaal, eb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong anajwan naru neke’xpatz’ jun li visa re Vietnam sa’ internet chalen chaq sa’ rochocheb’ malaj sa’ lix oficina. A’in naraj xyeeb’al naq maak’a’aq chik li najtil b’e malaj li k’iila b’eenik sa’ li embajada malaj li consulado. Li k’a’ru na’ajman chawu, a’an jun li conexión sa’ internet ut wiib’ oxib’ k’asal re xtz’aqob’resinkil ru li k’anjel re li tz’aqonk sa’ internet.

Li visa re Vietnam sa’ internet, nawb’il ajwi’ ru jo’ li e-Visa re Vietnam, wan choq’ reheb’ li wankeb’ xpasaporte re chixjunileb’ li tenamit ut li na’ajej, jo’ ajwi’ Hong Kong. Wan xwankil toj sa’ 90 kutan rik’in jun malaj naab’al li okenk, li naxk’e reheb’ laj b’eeninel li wankilal re xk’uub’ankil li xb’eenik jo’ chan ru naxye.

K’a’ruheb’ li rusilal li Visa re Vietnam sa’ Internet choq’ reheb’ laj Hong Kong?

Wankeb’ junjunq li rusilal li neke’xb’aanu naq li e-Visa re Vietnam a’an jun li sik’b’il ru xb’aaneb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong, jo’eb’ a’in:

 • Moko ch’a’aj ta li xpatz’b’al: Li k’anjel re xpatz’b’al li visa re Vietnam sa’ internet moko ch’a’aj ta ut naru xtz’aqob’resinkil ru chi ru wiib’ oxib’ k’asal. Li k’a’ru na’ajman chawu, a’an jun li conexión re internet li xaqab’anb’il, jun li pasaporte li wan xwankil, ut jun li tarjeta de débito/crédito re xb’aanunkil li tojleb’.
 • Xk’ulub’ankil: Li xpatz’b’al li visa sa’ internet naxkanab’eb’ laj Hong Kong chi xpatz’b’al li xvisa yalaq jo’q’e ut yalaq b’ar, chi ink’a’ na’ajmank rula’aninkil li embajada malaj li consulado re Vietnam. Aʼin qʼaxal us choʼq rehebʼ li wankebʼ saʼ najtil naʼajej malaj li kʼajoʼ naq nekeʼxbʼaanu.
 • Xkolb’al li hoonal: Li k’aynaqil k’anjel re xpatz’b’al li visa naru naxk’am naab’al li hoonal ut naxk’am chaq li xaqliik sa’ najtil b’e. Rik’in li visa re Vietnam sa’ internet, chixjunil li k’anjel naru natz’aqlok ru chiru wiib’ oxib’ k’asal, ut naxkol li hoonal loq’ choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong.
 • Maak’a’ na’ajmank xk’eeb’al li hu: Moko juntaq’eet ta rik’in li k’aynaqil k’anjel re xpatz’b’al li visa, b’ar wi’ eb’ li nake’patz’ok tento naq te’xk’e jalan jalanq li hu, li visa re Vietnam sa’ internet ka’aj wi’ na’ajmank jun li xhuhil li pasaporte re li ani napatz’ok. A’in naxb’aanu naq li k’anjel maak’a’ ch’a’ajkilal ut ink’a’ jwal ch’a’aj.
 • Xk’ulub’il ut xjalb’al ru: Li visa re Vietnam sa’ internet wank xwankil toj sa’ 90 kutan rik’in jun malaj naab’al li okenk, naxk’e reheb’ laj b’e aj Hong Kong li xwanjikeb’ chi ok ut chi elk sa’ li tenamit Vietnam k’iila sut chi ru li xhoonalil li xwanjik. A’in tz’aqal re ru choq’ reheb’ li neke’xk’uub’ rula’aninkil jalaneb’ chik li tenamit li wankeb’ chixk’atq naq te’xik Vietnam.
 • Naab’al li na’ajej re ok: Wan 13 li aeropuerto, 16 li okeb’aal re li ch’och’, ut 13 li okeb’aal re li palaw li naxkanab’eb’ li wankeb’ rik’in li e-visa re Vietnam chi ok ut chi elk chi chaab’il sa’ li tenamit. A’in naxk’e reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong li na’leb’ re xsik’b’al ru li na’ajej neke’raj ok wi’ a’ yaal jo’ chanru lix k’uub’anb’il na’leb’ re b’eek.

Li tojleb’ re li visa re Vietnam choq’ reheb’ laj b’e aj Hong Kong

Lix tojleb’ li visa oficina re Vietnam choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong naru natawman sa’ li sitio web re li awa’b’ejihom. Choq’ re li visa re jun sut ajwi’, li nak’anjelak chiru 30 kutan, li tojleb’ a’an US$25. A’in naraj naxye naq naru tat-ok sa’ li tenamit Vietnam jun sut ut tatkanaaq chiru 30 kutan. Choq’ re li visa re ok chi k’iila sut, li nak’anjelak ajwi’ chiru 30 kutan, li tojleb’ a’an US$50. Li na’leb’ a’in naxkanab’ naq tat-ok ut tat-elq sa’ Vietnam k’iila sut chiru li 30 kutan.

Wi nakak’uub’ naq tatkanaaq sa’ li tenamit Vietnam chiru naab’al chik hoonal, naru taasik’ ru jun li visa re jun sut ajwi’ li ok chi sa’ li tenamit li wank xwankil chiru 90 kutan, li naxtoj ajwi’ US$25. Li visa a’in naxkanab’ naq tat-ok sa’ li tenamit Vietnam jun sut ut tatkanaaq chiru 90 kutan. Choq’ re li visa re ok chi k’iila sut li nak’anjelak toj sa’ 90 kutan, li tojleb’ a’an US$50. Rik’in li visa a’in, naru tat-ok ut tat-elq sa’ Vietnam k’iila sut chiru li 90 kutan.

Aajel ru xk’eeb’al reetal naq eb’ li tojleb’ a’in naru xjalb’al, jo’kan naq us naq junelik taawil li tojleb’ wank anaqwan naq toj maji’ nakak’e laa patz’om re li visa.

Xtawb’al ru li visa re jun sut ut k’iila sut choq’ reheb’ laj b’e aj Hong Kong

Anajwan naq ak xqak’e li tojleb’ re li visa, qatz’ilaq rix chi us li jalan jalanq chi visa li wan choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong. Jo’ ak xyeeman chaq junxil, jun li visa re jun sut ajwi’ naxkanab’ naq tat-ok sa’ Vietnam jun sut ut tatkanaaq chiru junpaat. A’in jun li na’leb’ nawulak chiruheb’ laj b’atz’unel li ka’ajwi’ yookeb’ chixk’uub’ankil rula’aninkil Vietnam jun sut malaj chiru junpaat.

Chi junpak’al chik, jun li visa re ok chi k’iila sut naxkanab’ naq tat-ok ut tat-elq sa’ Vietnam k’iila sut chiru li hoonal yeeb’il. A’in jun chaab’il na’leb’ choq’ reheb’ laj b’atz’unel li neke’xk’uub’ naq te’xik sa’eb’ li tenamit li wankeb’ chixk’atq ut neke’raj li k’a’ru naru xjalb’al re naq te’sutq’iiq wi’chik sa’ Vietnam. Us ajwi’ choq’ reheb’ li neke’xik chi k’ayink li maare tento te’xik rajlal sa’ Vietnam.

Xk’uub’lal li k’eeb’al wi’chik li tumin choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong

Sa’ li rahilal naq ink’a’ nak’ulub’aak laa patz’om re li visa, maak’a’ li chaq’rab’ re xtojb’al wi’chik li tumin choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong. Li tojleb’ re li visa ink’a’ naru xsutq’isinkil sa’ yalaq k’a’ ru, maak’a’ naxye k’a’ut naq ink’a’ na’uxmank. Jo’kan naq aajel ru naq chi xjunil li hu ut li esilal aajel ru tk’eemanq chi tz’aqal re ru ut sa’ xq’ehil.

Xpatz’b’al li Visa rik’in jun aj k’anjel

Us xyeeb’al naq li tojleb’ re li visa naru naq jwal nim wi’ taasik’ ru xpatz’b’al rik’in jun aj k’anjel re li visa. A’in xb’aan naq li aj k’anjel naru naxpatz’ jun li tojleb’ re li k’anjel sa’ xb’een li tojleb’ re li visa oficial. Ab’anan, roksinkil jun aj k’anjel re li visa naru naxkol laa hoonal ut laa metz’ew xb’aan naq a’aneb’ te’xb’aanu li k’anjel re li patz’ok choq’ aawe. Yal tento naq taasik’ ru jun aj k’anjel li nawb’il ru ut li naru xpaab’ankil re naq ink’a’ taawanq chik li tojleb’ malaj li xramb’al.

Visa re Vietnam sa’ internet choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong: Xhuhil li awa’b’ejilal vs eb’ laj k’anjel li naru neke’paab’aak

Rik’in naq x’ok chi nimank li k’anjel re li visa sa’ internet, li k’anjel x’ok chi us ut chi chaab’il. A’b’an toj wan li patz’om, b’arwan li na’leb’ jwal us choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong – li sitio web re li awa’b’ejihom malaj eb’ laj k’anjel li naru neke’paab’aak?

Re aatenq’ankil chixk’uub’ankil jun li na’leb’ chi chaab’il, arin wan jun xtusulaleb’ li us ut li ink’a’ us choq’ re li junjunq chi na’leb’:

1. Xhuhil li Awa’b’ejilal:

 • Xkub’sinkil li tojleb’: Li xhuhil li awa’b’ejilal naxk’e jun li tojleb’ li kub’enaq cho’q re li xpatz’b’al li visa, jo’kan naq jwal us li xtuminal li tumin.
 • B’aanu laa’at: Rik’in li xhuhil li awa’b’ejilal, tento naq laa’at taatz’aqob’resi ru li k’anjel re xpatz’b’al li visa. A’in naru naxk’am naab’al li hoonal ut naxpo’resi xch’ooleb’, mas wi’chik choq’ reheb’ li xb’een sut neke’xik Vietnam.
 • Maak’a’ tenq’: Li xhuhil li awa’b’ejilal maak’a’ naxk’e junaq tenq’ cho’q reheb’ li nake’xpatz’ li visa. Wi wan junaq patz’om malaj taataw junaq ch’a’ajkilal, tento naq taa’uxq aajunes.

2. Eb’ laj k’anjel li naru neke’paab’aak:

 • Xnimal li tojl: Eb’ laj k’anjel li naru xpaab’ankileb’ neke’xpatz’ xnimal li tojleb’ chi rix li xk’anjeleb’, ab’an a’in naab’al sut naxk’e rib’ chi us xb’aan li rusilal li nake’xk’e.
 • Xnawb’al: Rik’in naab’al chihab’ xk’anjeleb’ sa’ li k’anjel, eb’ laj k’anjel li naru xpaab’ankileb’ wankeb’ xnawom ut xnawomeb’ re naq li xpatz’om li visa taak’ulub’aaq ut taak’eemanq sa’ xq’ehil.
 • Tenq’ank: Jun reheb’ li xnimal ru rusilal roksinkileb’ laj k’anjel li naru xpaab’ankileb’, a’an li tenq’ nake’xk’e. Wankeb’ sa’ internet re xsumenkil sa’ junpaat li patz’om malaj xtenq’ankileb’ rik’in li ch’a’ajkilal li naru taataw naq yooqat chi xpatz’b’al li visa.
 • K’anjelak chi junpaat: Wi’ na’ajmank laa visa sa’ junpaat, eb’ laj k’anjel li naru neke’paab’aak wankeb’ xwankil re naq te’xb’aanu chi junpaat laa patz’om, re naq te’xk’e reetal naq taak’ul laa visa sa’ xq’ehil.
 • Tenq’ank naq tatwulaq: Eb’ laj k’anjel li naru xpaab’ankileb’ neke’xk’e jalan chik li k’anjel jo’ xseeb’ob’resinkil li xhuhil li ok sa’ li tenamit ut xk’eeb’al li xk’amb’al sa’ li aeropuerto ut li xk’amb’al sa’ laa hotel. A’in naru natenq’an chi us choq’ reheb’ li neke’wulak sa’ Vietnam xb’een sut.

Jo’kan ut, k’a’ru li na’leb’ tento te’xsik’ ru li turista aj Hong Kong choq’ re lix visa re Vietnam? Sa’ xraqik a’an naxk’e rib’ sa’ xb’een laa tumin, laa hoonal, ut li xnimal laa k’ojob’ankil aach’ool rik’in li k’anjel re xpatz’b’al li visa. Wi wankat sa’ jun li ch’ina tumin ut wank naab’al laa hoonal re xb’eresinkil li k’anjel, li xpaayil hu li awa’b’ejilal naru naq a’anaq li us cho’q aawe. A’b’anan, wi wan eech’ool chixtojb’al jun li tojleb’ jwal nim choq’ re jun li numsihom chi maak’a’ li ch’a’ajkilal, eb’ laj k’anjel li naru neke’paab’aak wi’ a’aneb’ li b’e re xik.

Jarub’ hoonal na’ajmank re naq eb’ laj Hong Kong te’xk’ulub’a li visa?

Li chaab’il esilal a’an naq li k’anjel re xpatz’b’al li visa re Vietnam seeb’ ut chaab’il. K’aynaq chi xnumsinkil 3-5 kutan re k’anjel re naq twanq li xk’anjelankil laa visa. Abʼan, saʼebʼ li hoonal naq jwal naabʼalebʼ li poyanam, maare t-ajmanq bʼayaq chik li hoonal. Jo’kan ut, us raj naq taapatz’ laa visa chi rub’elaj re naq ink’a’ taa’uxq li q’ehil sa’ laa k’uub’anb’il b’eenik.

K’ehomaq reetal naq li Inmigración re Vietnam, b’ar wi’ na’uxmank li xpatz’b’al lee visa, ink’a’ nak’anjelak sa’ li Sabado, Domingo, li Xkutankil li K’ulub’ej re li Xmolamil aj K’aak’alenel re li tenamit Vietnam (19 re agosto), ut li ninq’e re li tenamit. A’in naraj naxye naq wi’ yookat xk’uub’ankil naq tatxik chi ruheb’ li kutan a’in, tento naq taapatz’ laa visa chi rub’elaj malaj taawoksi li xk’anjel junaq aj k’anjel li naru taapaab’.

K’a’ruheb’ li ninq’e re li tenamit Vietnam li tento te’xk’e reetal eb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong?

Aajel ru naq taanaw li ninq’e re li Tenamit sa’ Vietnam re naq ink’a’ taa’uxq li ch’a’ajkilal naq yooqat chi xpatz’b’al laa visa. A’in jun li lista re rilb’aleb’ li ninq’e re li Tenamit sa’ Vietnam li tento taak’e reetal jo’ aj b’atz’unel aj Hong Kong:

 1. Xkutankil li Ak’ Chihab’ (01 re Enero)
 2. Xninqʼehil li Tet (joʼ naxye li ajlanbʼil kutan re li po, kʼaynaq chi tʼaneʼk saʼ li po enero malaj febrero)
 3. Xkutankil xjultikankileb’ li Rey Hung (10 xb’e li rox po re li po)
 4. Xkutankil li junajink wi’chik (30 xb’e li po abril)
 5. Xkutankil li k’anjel (01 re Mayo)
 6. Xkutankil li tenamit (02 re Septiembre)

Sa’eb’ li ninq’e a’in, li Inmigración re Vietnam ink’a’ tixb’aanu li patz’om re li visa. Joʼkan naq, us raj naq taakʼuubʼ laabʼeenik joʼ chanru naxye ut taapatzʼ laavisa chi rubʼelaj re naq inkʼaʼ tat-elq chi najt.

Chan ru naq ttawmanq jun li visa sa’ junpaat re xik Vietnam choq’ reheb’ laj Hong Kong?

Wi wankat sa’ junpaat ut tento taataw laa visa re Vietnam sa’ junpaat, eb’ laj k’anjel neke’xk’e ajwi’ li k’anjel sa’ junpaat. Eb’ li k’anjel a’in neke’chal rik’in jun chik li tojleb’ a’b’an naru nekexkol chiru yalaq k’a’ru chi ch’a’ajkilal re li visa sa’ roso’jik li hoonal. A’aneb’ a’in li na’leb’ re xk’ulb’al jun li visa sa’ junpaat re xik sa’ Vietnam:

 • Visa re li kutan ajwi’ a’an: Eb’ laj k’anjel naru nake’xb’aanu laa patz’om re li visa sa’ li kutan ajwi’ a’an ut te’xk’ulub’a yal chiru wiib’ oxib’ k’asal. A’in li chaab’il na’leb’ wi na’ajman ru naq tatxik Vietnam sa’ junpaat.
 • Visa re 4 hoonal: Wi wank b’ayaq chik aahoonal, naru nakasik’ ru li k’anjel re li visa re 4 hoonal. A’in naxkanab’ naq taak’ul laa visa chi ru 4 hoonal naq ak xak’e laa patz’om.
 • Visa re 2 hoonal: Choq’ reheb’ li nimla yajel, eb’ laj k’anjel neke’xk’e aj wi’ jun li k’anjel re visa re 2 hoonal. A’in li na’leb’ jwal seeb’ xb’aanunkil, ut laa visa taak’ulub’aaq chi ru 2 hoonal naq ak xak’e laa patz’om.

K’a’ruheb’ li turista aj Hong Kong tento te’xkawresi rib’ re xpatz’b’al li Visa re Vietnam sa’ Internet?

Re xpatz’b’al li e-visa re Vietnam, eb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong tento naq te’xkawresi li hu a’in:

 • Pasaporte rik’in 6 po xk’anjel ut 2 xhuhil chi maak’a’ xsa’: Jo’ chanchan li k’a’aq re ru re xpatz’b’al li visa, jun li pasaporte li wank xwankil tento naq te’xb’aanu li turista aj Hong Kong li yookeb’ chi xpatz’b’al li e-visa re Vietnam. Li pasaporte tento naq wanq xwankil chiru 6 po chalen chaq li kutan naq taawaj ok sa’ li tenamit Vietnam.
 • Xhuhil li pasaporte: Eb’ laj b’e aj Hong Kong tento naq te’xk’e li resilal li xpasaporte jo’ li xk’ab’a’, li winq malaj ixq, li xkutankil li yo’lajik, li na’ajej b’ar wi’ kiyo’la, li rajlil li pasaporte, ut li xtenamiteb’. Aajel ru naq chi xjunil li esilal nak’eemank tz’aqal yaal ut naxk’am rib’ rik’in li esilal wan sa’ laa pasaporte.
 • E-mail: Eb’ laj b’e aj Hong Kong tento naq te’xk’e jun li correo electrónico li wank xwankil re naq te’xk’ul li xk’ulub’eb’ re li visa. Li k’ab’a’ej a’in re li correo electrónico taa’oksimanq ajwi’ choq’ re yalaq k’a’ru chi hu li taa’uxq sa’ li kutan chalel li naxk’am rib’ rik’in laa e-visa re Vietnam.
 • Tarjeta de crédito/débito malaj cuenta Paypal li wan xwankil: Eb’ laj b’e aj Hong Kong tento naq wanq jun li tarjeta de crédito/débito malaj jun li cuenta Paypal li wank xwankil re xtojb’al li tojleb’ re li k’anjelak re li visa. A’an jun li b’e li kolb’il rix ut us re xb’aanunkil li tojleb’ ut xkolb’aleb’ rix laj loq’onel.
 • Xna’ajeb’ li tenamit Vietnam chiru junpaat: Eb’ laj b’e aj Hong Kong tento naq te’xk’e jun li na’ajej re junpaat sa’ li tenamit Vietnam, jo’ li hotel malaj li na’ajej re hilank li xe’xk’uub’. Li na’ajej a’in t-oksimanq cho’q re li awa’b’ejilal ut tento naq wanq sa’ xyanq li tenamit.
 • Li rajb’al li ula’anink: Eb’ laj b’eeninel aj Hong Kong tento naq te’xye k’a’ut li ula’anink, ma re li b’eek, k’anjel, k’ayink, malaj tzolok. Aajel ru xk’eeb’al reetal naq cho’q re jalan chik li na’leb’ chi ru li turismo, naru na’ajmank xkomon chik li hu re xk’utb’al xyaalal li rajb’al laa ula’anink.
 • Xkutankil li ok ut elk: Eb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong tento naq te’xk’e li xkutankil li ok ut elk li ak xe’xk’uub’ sa’ li tenamit Vietnam. Aajel ru naq taawil naq laa visa wanq xwankil chiru chixjunil li hoonal naq tatwanq sa’ li tenamit Vietnam.
 • Na’ajej/aeropuerto li te’xk’uub’ naq te’ok ut te’elq: Eb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong tento naq te’xye b’ar te’ok ut te’elq malaj li aeropuerto sa’ li tenamit Vietnam li te’xk’uub’ roksinkil. Aajel ru xk’eeb’al reetal naq tento tat-ok sa’ Vietnam sa’ li puerto tz’iib’anb’il sa’ laa e-visa, ka’ajwi’ sa’eb’ li aeropuerto.
 • Li k’anjel wankeb’ wi’ anaqwan: Eb’ laj b’eeninel aj Hong Kong tento naq te’xk’e resil li k’anjel wankeb’ wi’ anaqwan, jo’ aj wi’ xk’ab’a’ li molam, li xna’ajeb’, ut li xnumril li xhuhil. Li esilal a’in na’ajmank re naq tnawmanq chan ru wankat sa’ laa k’anjel ut k’a’ ru li rajb’al li ula’anink.

K’a’ru tento te’xk’e li turista aj Hong Kong re naq te’xpatz’ li Visa re Vietnam sa’ Internet?

Re xpatz’b’al li visa re Vietnam sa’ internet, tento naq taak’e wiib’ li hu: jun li hu b’onb’il rik’in li perel re li resilal laa pasaporte ut jun li jalam-uuch li toja’ xk’ulman. Eb’ li hu a’in jwal aajel ru re xtz’ilb’al rix anihat ut re naq us taa’elq li k’anjel re xpatz’b’al li visa.

Li na’leb’ re li Copia Escaneada re li Xhuhil li Datos re li Pasaporte:

Lix tz’iib’anb’il esil li perel re li esilal re laa pasaporte a’an li hu jwal aajel ru li na’ajman ru choq’ re jun li patz’om re li visa re Vietnam sa’ internet. Na’oksiman re xtz’ilb’al rix li esilal k’eeb’il sa’ li hu re xpatz’b’al li visa. A’aneb’ a’in li k’a’ru tz’aqal na’ajman ru choq’ re li xhuhil li hu re li esilal re laa pasaporte:

 1. Tento naq ch’olch’ooq ru, naru rilb’al ru ut chi tz’aqal re ru.
 2. Li jalam-uuch wan sa’ li hu ink’a’ raj t-elq chi us malaj chi q’un ru.
 3. Tento naq twanq chi sa’ laa k’ab’a’, laa kutankil ut laa pasaporte.
 4. Tento naq te’ilmanq li xjayalil li ICAO li wankeb’ sa’ xraqik li hu.
 5. Li xyiib’ankil li archivo tento naq wanq sa’ PDF, JPEG, malaj JPG re naq ink’a’ ch’a’aj xtaqlankil.

Aajel ru naq li xhuhil li esilal re laa pasaporte naxk’ulub’a chi xjunil li na’leb’ a’in re naq ink’a’ twanq li xramb’al malaj li xtz’eqtaanankil sa’ laa patz’om re li visa.

Li na’leb’ re li jalam-uuch re li b’atz’unk re Hong Kong:

Li xkab’ hu li na’ajman ru choq’ re jun li patz’om re li visa re Vietnam sa’ internet, a’an jun xjalam-uuch li jalam-uuch li toja’ xk’ulman. Li jalam-uuch a’in na’oksiman re xnawb’al anihat ut tento naq juntaq’eet rik’in li ani wan sa’ laa pasaporte. A’aneb’ a’in li k’a’ru tz’aqal na’ajman ru choq’ re li jalam-uuch re li jalam-uuch:

 1. Tento naq a’anaq jun li jalam-uuch jo’ xnimal li pasaporte (4x6cm).
 2. Li jalam-uuch tento naq t-isimanq chi ru li waqib’ po xnume’.
 3. Tento naq yooqat chi ilok chi tiik sa’ li k’aam.
 4. Ink’a’ raj tento naq taawoksi li lentes chi moko junaq li b’atz’uul re xjolom li naxtz’ap laa wilob’aal.
 5. Li xsa’ tento naq saqi malaj q’un xsa’.
 6. Li jalam-uuch tento naq wanq xb’onol ut wanq xsa’ li tz’ejwalej chi saqen ru ut chi tz’aqal re ru.
 7. Li xyiib’ankil li archivo tento naq JPEG, JPG, malaj PNG.

Chapaab’eb’ li na’leb’ a’in re naq taak’ulub’aaq laa jalam-uuch ut naq taa’uxq laa patz’om re li visa chi maak’a’aq li ch’a’ajkilal.

Chan ru naq naru xpatz’b’al li Visa re Vietnam sa’ Internet choq’ reheb’ laj Hong Kong?

Li k’anjel re xpatz’b’al jun li e-visa re Vietnam choq’ reheb’ laj Hong Kong moko ch’a’aj ta ut naru xtz’aqob’resinkil ru sa’ wiib’ oxib’ li k’anjel moko ch’a’aj ta:

 • 1: Tatxik sa’ li oficina re li patz’om re li e-visa re Vietnam ut taapitz’ li boton “Xpatz’b’al anajwan”.
 • 2: Nujob’resi chi tz’aqal re ru chixjunil li na’leb’ na’ajman ru, jo’ ajwi’ li resilal laa pasaporte, li rajb’al li ula’anink, ut li kutan taawaj ok ut elk.
 • 3: Taak’e jun li hu digital re li bio page re laa pasaporte ut jun li jalam-uuch li toja’ x’elk jo’ xnimal li pasaporte.
 • 4: B’aanu li tojleb’ re li k’anjelak re li visa rik’in roksinkil jun li tarjeta de crédito/débito malaj jun li cuenta Paypal li wan xwankil.
 • 5: Naq ak xk’eemank laa hu, taak’ul jun li correo electrónico re xk’ojob’ankil aach’ool rik’in jun li codigo de referencia.
 • 6: Li hoonal re xb’aanunkil li e-visa re Vietnam, a’an rajlal 3-5 kutan chi k’anjel. Naq ak xk’ulub’aak laa visa, taak’ul jun li link re xkub’sinkil laa e-visa.
 • 7: Taayiib’ laa e-visa ut taak’am aawik’in naq tatxik Vietnam.

K’ehomaq reetal naq eb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong tento te’ok sa’ li tenamit Vietnam sa’ li puerto li xe’xtz’iib’a sa’ li xhuheb’, ka’aj wi’ sa’eb’ li aeropuerto. Wi taawaj ok sa’ li tenamit Vietnam sa’ jalan chik li puerto, tento naq taapatz’ jun li ak’ e-visa.

Chan ru naq tqil li xwanjikeb’ li e-Visa re Vietnam choq’ reheb’ laj Hong Kong?

Naq ak x’el chi us li xpatz’b’al li e-visa re Vietnam, naru taawil chan ru wan rik’in roksinkil li xhuhil li k’anjel re li Departamento de Inmigración re Vietnam. A’in chan ru naru taab’aanu:

 1. Tatxik sa’ li xhuhil li k’anjel re li Inmigración re Vietnam.
 2. Xb’onb’al li “Check Status.”
 3. Taak’e laa codigo re li solicitud, laa correo electrónico ut laa kutankil re yo’lajik.
 4. Tat-ok sa’ li “Sik'”.

Li sitio web tixk’ut chan ru wank laa patz’om re li visa anajwan, ma yoo chi k’anjelak, ma k’ulub’anb’il, malaj ink’a’ k’ulub’anb’il. Wi k’ulub’anb’il laa visa, naru taakub’si ut taayiib’ chi huhil choq’ re laa b’eenik sa’ Vietnam.

Xtawb’al ru li k’anjel re xpatz’b’al li Visa

Naq maji’ noko’ok sa’ li na’leb’ ut li b’aanuhom, xb’een wa taqataw ru li k’anjel re xpatz’b’al li visa choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong. Jo’ aj wank re li pasaporte re Hong Kong, wan wiib’ li na’leb’ re xpatz’b’al li visa re xik sa’ Vietnam: rik’in li embajada malaj sa’ internet. Us ta chanchan naq li b’e re li embajada a’an li k’aynaqil ut moko ch’a’aj ta, naru naxk’am naab’al li hoonal ut maare taa’ajmanq naq taawulaq sa’ tib’elej sa’ li embajada k’iila sut. Aʼin naru naxkʼam chaq chʼaʼajkilal, ut qʼaxal wiʼ chik wi naabʼal laakʼanjel.

Chi junpak’al chik, xpatz’b’al jun li visa re Vietnam sa’ internet a’an jun li na’leb’ jwal us ut us. Li k’a’ru na’ajman chawu, a’an jun li conexión re internet li xaqab’anb’il ut wiib’ oxib’ k’asal re xnujob’resinkil li hu re tz’aqonk sa’ internet. A’b’anan, aajel ru xk’eeb’al reetal naq us ta choq’ re li patz’om re li visa sa’ internet, maak’a’ li ch’olob’anb’il naq taak’ulub’aaq. Eb’ laj k’anjel toj te’xtz’il rix laa tz’aamahom ut te’xk’uub’ ma te’xk’ulub’a malaj ink’a’ te’xk’ulub’a rik’in li xchaq’rab’eb’ ut li xk’uub’lal.

Na’leb’ choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong re naq te’xnimob’resi li xk’ulub’ankil li visa

Anajwan naq nakataw ru chan ru naq taapatz’ li visa, qa’aatinaq chirix junjunq li na’leb’ li naru naxnimob’resi li xnimal ru li patz’om:

 • Xk’eeb’al li esilal chi tz’aqal re ru ut chi tz’aqal re ru: Li xnimal ru xyaalal naq ink’a’ na’uxmank xk’ulb’al li visa, a’an naq ink’a’ tz’aqal malaj ink’a’ tz’aqal li esilal wan sa’ li hu re xpatz’b’al. Tento naq taawil wiib’ sut chi xjunil li esilal naq toj maji’ nakak’e li hu re naq ink’a’ twanq li jalan jalanq chi na’leb’.
 • Xk’eeb’al li hu re tenq’ank: Rochb’een li hu re xpatz’b’al, tento naq taak’e li hu re tenq’ank, jo’ laa pasaporte, li xhuhil li b’eek, ut li xhuhil li na’ajej b’ar wi’ tatwanq. Tento naq taak’e chi xjunil li hu aajel ru re xkawob’resinkil laa tz’iib’anb’il hu.
 • Xpatz’b’al chi junpaat: Junelik us naq taapatz’ laa visa wiib’ oxib’ xamaan rub’elaj li kutan naq ak xak’uub’ naq tatxik. A’in tixk’e aawe tz’aqal li hoonal re xtuqub’ankil ru li sachk malaj xk’eeb’al chik li hu wi’ na’ajmank.
 • Wank junaq li pasaporte li wank xwankil: Li pasaporte tento naq wanq xwankil chiru waqib’ po chalen chaq li kutan naq tat-ok sa’ li tenamit Vietnam. Wi chi seeb’ yoo chi raqe’k xkutankil laa pasaporte, tento naq taa’ak’ob’resi naq toj maji’ nakapatz’ laa visa.
 • Ink’a’ te’wanq chi numtajenaq: Eb’ laj b’eeninel aj Hong Kong naru nake’kanaak sa’ li tenamit Vietnam chi ru 90 kutan, a’ yaal chan ru li visa li te’xsik’ ru. Chapaab’ li chaq’rab’ a’in ut maak’e chi numtaak, xb’aan naq naru naxk’e sa’ ch’a’ajkilal laa hoonal re xk’ulb’al laa visa sa’ li kutan chalel.

Li k’ulub’ank chi maak’a’ li ch’a’ajkilal ut chi k’ulub’anb’il: Li rusilal li xk’ulb’al jun aj k’anjel re li visa li naru xpaab’ankil

Wi wankat sa’ junpaat malaj ink’a’ nakanaw ru chan ru xpatz’b’al li visa, xk’ulb’al jun aj k’anjel re li visa li naru taapaab’ naru naq a’anaq jun chaab’il na’leb’. Eb’ laj k’anjel a’in wankeb’ naab’al xnawom ut xnawomeb’ chirix xb’aanunkil li patz’om re li visa, ut neke’xnaw li chaq’rab’ ut li k’uub’anb’il na’leb’ re li na’ajej. A’aneb’ a’in junjunq li rusilal naq taasik’ jun aj k’anjel re li visa li naru xpaab’ankil choq’ re laa patz’om re li visa re Vietnam sa’ internet:

 • Li k’anjel moko ch’a’aj ta ut moko ch’a’aj ta: Eb’ laj k’anjel re li visa neke’xnaw chi us li k’anjel re xpatz’b’al li visa ut naru neke’xb’eresi aawe chi kok’ aj xsa’. Te’tenq’anq aawe chi xnujob’resinkil chi us li hu re tz’aqonk ut te’ril naq taak’eemanq chi xjunil li hu aajel ru.
 • Tenq’ank jo’ amiiwil: Eb’ laj k’anjel re li visa neke’xk’e li tenq’ chi junjunqil ut chi amiiwil re naq te’xk’e chi xjunil li na’ajmank re li visa. Neke’xtaw ru naq jalan jalanq li k’a’ru naxk’ul li junjunq chi aj b’e, ut te’k’anjelaq aawik’in re xtawb’al li us choq’ re laa patz’om re li visa.
 • Xnumsihomeb’ chi maak’a’eb’ li ch’a’ajkilal: Rik’in jun aj k’anjel re li visa sa’ laa tz’e, naru naq ch’olch’ooq chawu naq li k’anjel re xpatz’b’al li visa maak’a’aq li ch’a’ajkilal. Te’xb’aanu chixjunil li hu ut te’xk’am rib’ rik’ineb’ li awa’b’ejilal li wankeb’ xwankil sa’ aak’ab’a’, jo’kan naq ink’a’ taa’ajmanq laa hoonal ut laa metz’ew.
 • Garantía de aprobación: Eb’ laj k’anjel re li visa wankeb’ xnawom chi us chirix li xpatz’b’al li visa ut neke’xnaw k’a’ ru na’ajmank re naq te’xtaw li k’ulub’ank. Rik’in li xnawomeb’ ut li xb’eresinkileb’, naru naq ch’olch’ooq chawu naq taak’ulub’aaq laa visa rik’in jun li 99.9% re li us.

K’a’ru xb’aanunkil choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong naq ak xe’xk’ul li k’ulub’anb’il visa?

Sahil ch’oolejil, ak xek’ul li k’ulub’anb’il visa! Anajwan, yal wiib’ oxib’ li k’a’aq re ru tento taab’aanu re naq taawanq jun li numsihom chi maak’a’ li ch’a’ajkilal naq tatwulaq sa’ Vietnam.

 • Xtz’ilb’al rix wiib’ sut laa visa: Aajel ru naq taawil wiib’ sut laa visa re naq ch’olch’ooq naq tz’aqal yaal chi xjunil li esilal. Yalaq k’a’ru chi sachk malaj li q’etq’etil naru naxk’am chaq nimla ch’a’ajkilal choq’ aawe naq tatwulaq. Jo’kan ut, k’e reetal naq tz’aqal yaal chixjunil laa k’ab’a’, laa ajl re li pasaporte, ut lix hoonal li visa.
 • Xyiib’ankil junaq xhuhil laa visa: Jo’ aj b’eeninel aj Hong Kong, tento naq taak’ut junaq xhuhil laa visa naq tatwulaq sa’ li tenamit Vietnam. Jo’kan naq aajel ru naq taayiib’ chi huhil jun li hu re laa visa ut taawanq aawik’in rajlal naq yooqat chi xik.
 • Chat-aatinaq rik’in junaq aj k’anjel li naru xpaab’ankil: Wi’ na’ajmank junaq li visa sa’ li ninq’e, us raj naq taa’aatinaq rik’in junaq aj k’anjel li naru xpaab’ankil re naq taapatz’ aawe ut taa’uxq li xtojb’al. Naru neke’tenq’ank aawe sa’ li k’anjel re xpatz’b’al li visa ut te’xk’e aawe chixjunil li esilal ut li tenq’ li aajel ru.

Li xnimal ru patz’om choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong li xe’xpatz’ li E-Visa re Vietnam sa’ li xhuhil li Awa’b’ejilal

K’a’ru taab’aanu wi’ taataw li ch’a’ajkilal rik’in laa E-Visa re Vietnam jo’ aj b’atz’unel aj Hong Kong?

Eb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong li yookeb’ chixk’uub’ankil naq te’xik Vietnam maare xe’rab’i resil li chaab’il k’uub’anb’il na’leb’ re li e-visa li naxkanab’eb’ chixpatz’b’al jun li visa sa’ internet ut chi ink’a’ te’xk’ul li ch’a’ajkilal re xik sa’ jun li embajada. A’b’anan, naab’aleb’ xe’xtaw li ch’a’ajkilal naq xe’roksi li sitio web re li awa’b’ejihom choq’ re li e-visa re Vietnam. Naqak’e reetal li patz’om li jwal neke’patz’man choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong li xe’xpatz’ jun li e-visa re Vietnam sa’ li xhuhil li awa’b’ejilal.

1. Lin xik’anel jukub’ taa’elq chi seeb’, a’b’an yoo chi k’anjelak lin estatus re li e-visa re Vietnam. Ma wan junaq k’anjel re xseeb’ob’resinkil malaj xseeb’ob’resinkil?

Naru naq taa’ok chi q’unb’esiik qach’ool chirilb’al naq toj yoo chi k’anjelak laa estatus re li e-visa naq yoo chi nach’ok xkutankil laa elk. Sa’ li na’leb’ a’in, us raj naq taa’aatinaq rik’in junaq aj k’anjel li naru xpaab’ankil malaj taataqla sa’ li correo electrónico info@vietnamimmigration.org re naq taatenq’aaq. Maare te’ruuq chixseeb’ob’resinkil laa k’anjel re xpatz’b’al jun chik li tojleb’, re naq taak’ul laa e-visa sa’ xq’ehil re laa b’eenik sa’ Vietnam.

2. Xink’e li info li ink’a’ us choq’ re lin patz’om re li e-visa. Ma wan junaq k’anjel re xtuqub’ankil ru?

Naru nak’ulman li sachk naq neke’xnujob’resi jun li hu sa’ internet, ut choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong, naru naq ch’a’aj naq neke’xpatz’ lix visa. Wi’ ink’a’ tz’aqal li esilal xaq’axtesi cho’q re li xpatz’b’al li e-visa, maak’a’ junaq k’anjel sa’ li xhuhil li awa’b’ejilal re xtuqub’ankil ru. Ab’anan, naru taapatz’ aawib’ rik’in junaq aj k’anjel li naru xpaab’ankil malaj taataqla sa’ li correo electrónico info@vietnammimigration.org re naq tattenq’aaq. K’e reetal naq naru naq twanq li tojleb’ re xb’aanunkil li k’a’ru nakapatz’.

3. Nawaj xjalb’al lin hu re li e-visa. Ma wan junaq li k’anjel re xjalb’al ru?

Jo’ chanchan xtuqub’ankil ru li esilal li ink’a’ us, li xhuhil li awa’b’ejilal ink’a’ naxk’e junaq li k’anjel re xjalb’al laa patz’om re li e-visa. Wi tento xjalb’al laa tz’iib’anb’il hu, us raj naq taa’aatinaq rik’in junaq aj k’anjel li naru taapaab’ malaj taataqla sa’ li correo electrónico info@vietnamimmigration.org re naq tatxtenq’a. Abʼan, bʼaanu usilal, chiwanq saʼ laachʼool naq li kʼanjel aʼin naru naʼajmank xtojbʼal.

4. Tinwulaq chi rub’elaj li kutan re wulajik li naxye sa’ li hu re li e-visa. Ma wan junaq li k’anjel re xjalb’al li kutan re li wulajik?

Wi najala laa k’uub’anb’il na’leb’ re b’eek ut tento tatwulaq sa’ Vietnam sa’ jun kutan jalan wi’ rik’in li tz’iib’anb’il sa’ laa hu re li e-visa, naru taajal. Re xb’aanunkil a’in, naru taapatz’ aawib’ rik’in junaq aj k’anjel li naru xpaab’ankil malaj taataqla sa’ li correo electrónico info@vietnammimigration.org re naq tatxtenq’a. Maare te’ruuq chatenq’ankil chixjalb’al li kutan re wulak sa’ laa e-visa, re naq tatruuq chi ok sa’ Vietnam sa’ li kutan taawaj.

5. Nin’ok sa’ li tenamit Vietnam sa’ jalan chik li puerto jalan wi’ rik’in li hu re li e-visa. Ma wan junaq k’anjel re xtuqub’ankil ru li puerto re ok?

Aajel ru naq tat-ok sa’ Vietnam sa’ li puerto li naxye sa’ laa e-visa re naq ink’a’ taawanq junaq ch’a’ajkilal rik’in li ok. Ab’anan, wi sa’ xk’ab’a’ junaq li na’leb’ tento tat-ok sa’ jalan chik li puerto, naru tat-aatinaq rik’in junaq aj k’anjel li naru taapaab’ malaj taataqla sa’ li correo electrónico info@vietnamimmigration.org re naq tatxtenq’a. Maare te’ruuq chatenq’ankil chi xjalb’al li puerto re ok sa’ laa e-visa rik’in jun li tojleb’.

6. K’a’ raj ru tinb’aanu re xjalb’al li info naq ak xink’e li patz’om re li e-visa sa’ li xhuhil li awa’b’ejilal?

Wi ak xaq’axtesi laa patz’om re li e-visa sa’ li xhuhil li awa’b’ejilal ut tento xjalb’al junaq esilal, us raj naq taa’aatinaq rik’in junaq aj k’anjel li naru xpaab’ankil malaj taataqla sa’ li correo electrónico info@vietnammimigration.org re naq tatxtenq’a. Maare te’ruuq chatenq’ankil chi xjalb’al li k’a’ru aajel ru, a’b’an k’e reetal naq naru naq taawanq jun li tojleb’ choq’ re li k’anjel a’in.

Xraqbaal

Jo’ aj b’atz’unel aj Hong Kong, aajel ru xtawb’al ru li k’anjel re li visa sa’ Vietnam ut xb’aanunkil li k’a’ru aajel ru re naq taa’uxq xnimob’resinkil li xnimal ru li k’anjel re xpatz’b’al li visa. A’b’anan, re naq maak’a’aq li ch’a’ajkilal ut li k’ulub’ank ch’olch’o ru, us raj naq taa’oksimanq jun aj k’anjel li naru xpaab’ankil. Eb’ laj k’anjel a’in neke’xk’e jun li k’anjel re tz’aqonk li moko ch’a’aj ta, li tenq’ank chi amiiwil, ut wankeb’ jun li xnimal ru xseeb’aleb’. Wi na’ajman ru li visa sa’ junpaat, neke’xk’e ajwi’ li k’anjel sa’ junpaat re naq tatruuq chi xik Vietnam sa’ xq’ehil. Jo’kan ut, maakanab’ naq li k’anjel re li visa taa’ok choq’ jun li ch’a’ajkilal sa’ laa k’uub’anb’il b’eenik, ut sik’ xtenq’ jun aj k’anjel li k’ojk’o aach’ool rik’in re naq taawanq chi chaab’il ut chi maak’a’ li ch’a’ajkilal.

K’e reetal:

Lix huhil li awa’b’ejihom choq’ re li e-visa re Vietnam ink’a’ naxk’e naab’al li tenq’ choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj Hong Kong li neke’xtaw li ch’a’ajkilal rik’in lix tz’aamahom li e-visa. Nayeeman naq us naq taa’aatinaq rik’in junaq aj k’anjel li naru xpaab’ankil malaj taataqla sa’ li correo electrónico info@vietnamimmigration.org re naq tatxtenq’a wi’ na’ajmank xjalb’al malaj xtuqub’ankil junaq li esilal. Ab’anan, b’aanu usilal, chiwanq sa’ eech’ool naq naru naq wanq li tojleb’ choq’ reheb’ li k’anjel a’in. Us aj wi’ naq taak’uub’ chi us laa b’eenik ut laa patz’om re li e-visa re naq ink’a’ taawanq junaq li ch’a’ajkilal.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

K’a’ut naq li Vietnam a’an jun li na’ajej tento rula’aninkileb’ laj b’atz’unel aj China Li tenamit Vietnam wan naab’al li k’a’ru naru naxk’e reheb’ li ula’. A’an jun tenamit kolb’il rix ut chaab’il, b’ar wi’ ka’ch’in li maa’usilal, jo’kan naq a’an jun chaab’il na’ajej choq’ reheb’ li neke’b’eek xjuneseb’, li junkab’al, ut li ch’uut.

Imaraykutaq Vietnamqa Hong Kongmanta Turistakunapaq Allin Destino Vietnam nacionqa tukuy teqsimuyuntinmanta turistakunaq allin qhawarisqanmi kashan, allin razonwanmi. Chayqa huk suyun, qhapaq historianwan, culturanwan ima, China, Francia, huk vecino suyukunaq influenciasninwan.

Por que o Vietnã é o destino perfeito para turistas de Hong Kong O Vietnã vem ganhando popularidade entre turistas de todo o mundo, e por boas razões. É um país que se orgulha de uma rica história e cultura, com influências da China, França e outros países vizinhos.

Porque é que o Vietname é o destino perfeito para os turistas de Hong Kong O Vietname tem vindo a ganhar popularidade entre turistas de todo o mundo, e por boas razões. É um país que se orgulha de uma história e cultura ricas, com influências da China, França e outros países vizinhos.

Dlaczego Wietnam to idealny cel podróży dla turystów z Hongkongu Wietnam zyskuje popularność wśród turystów z całego świata i nie bez powodu. Jest to kraj szczycący się bogatą historią i kulturą, z wpływami Chin, Francji i innych sąsiadujących krajów.

چرا ویتنام مقصد عالی برای گردشگران هنگ کنگ است ویتنام در بین گردشگران از سراسر جهان محبوبیت پیدا کرده است و دلیل خوبی هم دارد. این کشور دارای تاریخ و فرهنگ غنی است و تأثیراتی از چین، فرانسه و سایر کشورهای همسایه دارد.

ولې ویتنام د هانګ کانګ سیاحانو لپاره مناسب ځای دی ویتنام د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د سیلانیانو تر مینځ شهرت ترلاسه کړی ، او د ښه دلیل لپاره. دا یو داسې هیواد دی چې بډایه تاریخ او کلتور لري، د چین، فرانسې او نورو ګاونډیو هیوادونو نفوذ لري.