July 3, 2024
Qʼeqchiʼ

Visa re Vietnam sa’ internet choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China: Chixjunil li tento taanaw

K’a’ut naq li Vietnam a’an jun li na’ajej tento rula’aninkileb’ laj b’atz’unel aj China

Li tenamit Vietnam wan naab’al li k’a’ru naru naxk’e reheb’ li ula’. A’an jun tenamit kolb’il rix ut chaab’il, b’ar wi’ ka’ch’in li maa’usilal, jo’kan naq a’an jun chaab’il na’ajej choq’ reheb’ li neke’b’eek xjuneseb’, li junkab’al, ut li ch’uut. Eb’ laj ralch’och’ nawb’ileb’ ru xb’aan naq neke’k’ulub’ank ut junelik neke’saho’ xch’ool chixwotzb’al lix b’aanuhomeb’ ut lix na’leb’eb’ rik’ineb’ laj b’e.

Jun reheb’ li na’leb’ jwal nawulak chiwu naq nokowulak sa’ Vietnam a’an li chaq’al ru wa. Li tzakemq re Vietnam nawb’il ru xb’aan lix ak’il k’a’aq re ru, lix q’unal xsahil, ut lix junesal xkomon li eek’ahom chalen chaq jalan jalanq chi na’ajej. Chalen chaq li fideos pho li neke’xk’e xsahil li ch’oolej toj sa’eb’ li sandwich banh mi li neke’xk’e xsahil li qach’ool, maak’a’ xmajelal li tzakemq li naxk’e xsahil li qach’ool re xyalb’al.

Jun chik xyaalal naq toowulaq Vietnam a’an naq moko ch’a’aj ta xloq’b’al. Naq najuntaq’eetaman rik’ineb’ jalan chik li na’ajej li nawb’ileb’ ru chi b’eek, li Vietnam naxk’e xnimal xtz’aq li tumin. Li naʼajej re hilank, li bʼelebʼaal chʼiichʼ ut li tzakemq moko terto ta xtzʼaq, joʼkan naq aʼin jun li naʼajej bʼarwiʼ inkʼaʼ t-ajmanq xsachbʼal li tumin.

Joʼkan ajwiʼ, li tenamit Vietnam naxnima ribʼ rikʼin li chʼinaʼusil naʼajej ut li chaabʼil iqʼ. Chalen chaq li Bahía de Halong li naxk’e xsahil qach’ool toj sa’ li ch’ina-usil najter tenamit Hoi An, maak’a’ xmajelal li sachb’a-ch’oolej li naru rilb’al. Li tenamit wan aj wi’ jalan jalanq li xkutankil, jalan jalanq li na’ajej neke’xk’ul jalan jalanq li xkutankil, jo’kan naq junelik wan jun li hoonal jwal chaab’il re rula’aninkil.

Ma na’ajmank reheb’ laj b’atz’unel aj China jun li Visa re ok sa’ li tenamit Vietnam?

Naq li tenamit Vietnam kixk’anjela jun li chaq’rab’ re naq ink’a’ te’xk’ul li visa choq’ reheb’ junjunq li tenamit, us ta ink’a’ neke’ok, eb’ laj b’atz’unel aj China ink’a’ neke’ok chi sa’. A’in naraj naxye naq eb’ laj b’atz’unel aj China tento naq te’xk’ul jun li visa rub’elaj naq te’xik Vietnam. A’b’anan, wan jun li b’e li us choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China re naq te’xpatz’ jun li visa chi ink’a’ tento te’xik sa’ li embajada malaj li consulado re Vietnam.

Li k’a’ru us re xpatz’b’al li Visa re Vietnam sa’ Internet

Rik’in naq ki’ok chi k’anjelak li e-Visa re Vietnam, nawb’il ajwi’ ru jo’ li visa re Vietnam sa’ internet, eb’ laj b’atz’unel aj China anajwan naru neke’xpatz’ lix visa sa’ xk’ojob’ankil xch’ooleb’ sa’ rochocheb’ malaj sa’ lix oficina. Li k’uub’anb’il na’leb’ a’in re li visa sa’ internet wan choq’ reheb’ li wankeb’ xpasaporte re chixjunileb’ li tenamit ut li na’ajej, jo’ ajwi’ China. Li k’anjel moko ch’a’aj ta, seeb’, ut maak’a’ ch’a’ajkilal.

Li k’a’ru tento te’xb’aanu laj b’atz’unel aj China a’an rula’aninkil li oficina re li Departamento de Inmigración re Vietnam ut xnujob’resinkil li hu re tz’aqonk sa’ internet. Aajel ru naq te’xk’e li resilal li junjunq, li resilal li pasaporte, ut li k’uub’anb’il na’leb’ re li b’eek. Tento aj wi’ naq te’xk’e sa’ li ulul ch’iich’ jun li jalam-uuch digital ut jun li xhuhil li xhuhil li pasaporte.

Chi rix naq ak xe’xk’e li patz’om, eb’ laj b’e aj China te’xk’ul jun li hu re xk’ulub’ankil li e-Visa sa’ li correo electrónico chi ru 3 kutan chi k’anjel. Chirix chik a’an naru neke’xyiib’ chi huhil li hu ut neke’xk’ut sa’ li k’anjeleb’aal re li inmigración naq te’wulaq Vietnam, rochb’een lix pasaporte, re xk’ulb’al lix sello re li visa.

Li rusilal xsik’b’al ru li Visa re Vietnam sa’ Internet choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China

Li xpatz’b’al jun li visa re Vietnam sa’ internet naxk’e naab’al li rusilal choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China. Re xtikib’ankil, naxkol xhoonaleb’ ut xmetz’eweb’ chiru naq tento te’wulaq sa’ li embajada malaj li consulado re Vietnam. A’in jwal natenq’an reheb’ li wankeb’ chi najt rik’ineb’ li oficina a’in. Yal naru neke’xpatz’ lix visa sa’ rochocheb’ malaj sa’ lix oficina, jo’kan naq li k’anjel a’an q’axal chaab’il ut us.

Jo’kan ajwi’, li e-Visa re Vietnam wan xwankil toj sa’ 90 kutan rik’in jun malaj naab’al li okenk, li naxk’e reheb’ laj b’atz’unel aj China li wankilal re xk’uub’ankil lix b’eenik jo’ chanru na’ajman. Li visa wan ajwi’ choq’ re li k’ayink ut li k’anjel re li b’eek, jo’kan naq eb’ li ula’ naru neke’xsik’ ru li b’e jwal us choq’ re lix b’eenik.

Jo’kan ajwi’, wankeb’ 13 li aeropuerto, 16 li okeb’aal re li nub’aal ch’och’, ut 13 li okeb’aal re li nub’aal re palaw li neke’xkanab’eb’ li wankeb’ rik’in li e-visa re Vietnam chi ok ut chi elk chi chaab’il sa’ li tenamit. A’in naraj naxye naq eb’ laj b’atz’unel aj China wankeb’ chik li k’a’ru naru neke’xsik’ ru choq’ re lix b’eenik ut naru neke’xtz’il rix jalan jalanq li na’ajej sa’ Vietnam chi maak’a’eb’ li ch’a’ajkilal.

Jarub’ xtz’aq chi oficinaal choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China re naq te’xtaw li visa re xik Vietnam?

Li tojleb’ re li visa re Vietnam choq’ reheb’ laj b’e aj China naru xjalb’al a’ yaal k’a’ru li rajb’al li ula’anink ut li paay chi visa li neke’raj. Ab’anan, cho’q reheb’ li neke’xpatz’ li visa re Vietnam sa’ internet sa’ li xhuhil li awa’b’ejilal, li tojleb’ xaqab’anb’il ut a’aneb’ a’in:

 • US$25 re li visa re jun sut ajwi’, twanq xwankil toj sa’ 30 kutan.
 • US$50 cho’q re li visa re ok chi k’iila sut, twanq xwankil toj sa’ 30 kutan.
 • US$25 re li visa re jun sut ajwi’, twanq xwankil toj sa’ 90 kutan.
 • US$50 cho’q re li visa re ok chi k’iila sut, twanq xwankil toj sa’ 90 kutan.

Aajel ru xk’eeb’al reetal naq eb’ li tojl a’in naru xjalb’al, jo’kan naq us raj naq taawil chi tz’aqal reeru li tojleb’ wank anaqwan naq toj maji’ nakak’e laa hu. Jo’kan aj wi’, wanq sa’ aach’ool naq eb’ li tojleb’ a’in ka’aj wi’ cho’q re li xpatz’b’al li visa ut ink’a’ naxk’am chaq li tojleb’ li naru na’uxmank, jo’ li tojleb’ re li k’anjelak rik’in junaq aj k’anjel malaj li xtojb’al li b’eek ut li sutq’iik sa’ li embajada.

Ch’olob’ k’a’ ru li jun chi ok ut li k’iila ok chi ruheb’ laj b’e aj China.

Anajwan, maare yookat chixpatz’b’al aawib’ k’a’ru xjalanil li visa re jun sut ajwi’ ut li visa re naab’al sut. Li visa re jun sut ajwi’ naxkanab’ naq tat-ok sa’ Vietnam jun sut ut tatkanaaq chiru li hoonal xaqab’anb’il, ut li visa re naab’al sut naxkanab’ naq tat-ok ut tat-elq sa’ Vietnam k’iila sut chiru li hoonal xaqab’anb’il. Qayehaq, wi wank junaq li visa re jun sut ajwi’ li wank xwankil chiru 90 kutan, naru tat-ok sa’ li tenamit Vietnam jun sut ut tatkanaaq chiru 90 kutan. Ab’anan, wi wank junaq li visa re ok chi k’iila sut chi ru 90 kutan, naru tat-ok ut tat-elq sa’ li tenamit Vietnam k’iila sut chi ru 90 kutan.

Choq’ reheb’ laj b’e aj China li yookeb’ chixk’uub’ankil naq te’xik Vietnam chiru junpaat, maare tz’aqalaq jun li visa re jun sut ajwi’ chi ok. A’b’anan, wi nakak’oxla elk ut ok wi’chik sa’ Vietnam chiru laa b’eenik, maare us wi’chik jun li visa re ok naab’al sut. Aajel ru naq taak’oxla chi us li k’a’ru taak’uub’ chi b’eek ut taasik’ ru li paay chi visa li us choq’ aawe re naq ink’a’ taa’uxq li ch’a’ajkilal sa’ laa b’eenik.

Chan ru naq twanq jun li chaq’rab’ re xtojb’aleb’ li turista aj China wi’ ink’a’ na’uxmank li xpatz’b’al li visa?

Ra xyeeb’al, maak’a’ li chaq’rab’ re xsutq’isinkil li tojleb’ re li visa re Vietnam wi ink’a’ nak’ulub’aak laa tz’aamahom. Li tojleb’ re li visa re Vietnam sa’ internet chalen chaq sa’ li sitio web re li awa’b’ejilal ink’a’ naru xsutq’isinkil sa’ yalaq k’a’ru. Jo’kan naq jwal aajel ru naq chi xjunil laa hu wanq sa’ xyaalal ut naq taa’uxq li k’ulub’ej naq toj maji’ nakak’e laa tz’iib’anb’il hu. Yalaq k’a’ ru chi sachk malaj li esilal li maak’a’ sa’ laa tz’iib’anb’il hu naru naxk’am chaq naq ink’a’ taak’ulub’aaq ut taasachq laa tojleb’ re li visa.

Li tojleb’ jwal nim wi’ taab’aanu laa patz’om re li visa rik’in jun aj k’anjel

Us xk’eeb’al reetal naq li tojleb’ re li visa re Vietnam jwal nim wi’chik wi taasik’ ru xb’aanunkil laa patz’om rik’in jun aj k’anjel. Eb’ laj k’anjel neke’xpatz’ jun li tojleb’ re k’anjelak sa’ xb’een li tojleb’ re li visa re li awa’b’ejilal, li naru xjalb’al a’ yaal chan ru li aj k’anjel. Us ta roksinkil jun aj k’anjel naru naxkol laa hoonal ut laa metz’ew, aajel ru naq taak’oxla li k’a’ru taa’ajmanq ut taaye ma us choq’ aawe.

Visa re Vietnam sa’ internet choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China: Xhuhil li Awa’b’ejilal chiruheb’ li aj k’anjel li wankeb’ xloq’al

Naq na’uxk xk’ulb’al li visa re Vietnam sa’ internet, wan wiib’ li na’leb’ naru xb’aanunkil – xpatz’b’al sa’ li xhuhil li awa’b’ejilal malaj sa’ jun li aj k’anjel li nawb’il ru – naru naq ch’a’aj xyeeb’al b’ar wan li q’axal chaab’il. Naqatz’il rix li us ut li ink’a’ us re li junjunq chi na’leb’ re xtenq’ankileb’ laj b’atz’unel aj China chixk’uub’ankil jun li na’leb’ chi chaab’il naq taa’uxq xk’ulb’al lix visa re Vietnam.

Xhuhil li Awa’b’ejilal: B’aanu aajunes

Li sitio web re li awa’b’ejilal naxk’e jun li tojleb’ li kub’enaq choq’ reheb’ li patz’om re li visa, jo’kan naq a’an jun li na’leb’ jwal chaab’il choq’ reheb’ li neke’xik chi b’eek li neke’xk’e reetal li tumin. Ab’anan tento xk’eeb’al reetal naq li tojleb’ a’in li kub’enaq ink’a’ naxk’am chaq junaq li tenq’ malaj tenq’ naxk’e li awa’b’ejilal. A’in naraj naxye naq eb’ laj b’e aj China tento te’xb’eresi li k’anjel re xpatz’b’al li visa xjuneseb’ rib’, li naru naq jwal ch’a’aj ut naxk’am naab’al li hoonal.

Eb’ laj k’anjel li wankeb’ xloq’al: Jun li numsihom li maak’a’ xch’a’ajkilal

Chi junpak’al chik, eb’ laj k’anjel li chaab’ileb’ xk’ab’a’ neke’xpatz’ xnimal li tojleb’ choq’ re lix k’anjeleb’ re li visa. A’b’anan, li k’a’ru neke’xk’ul laj b’atz’unel aj China choq’ reeqaj, a’an jun li numsihom re xpatz’b’al li visa chi maak’a’ xch’a’ajkilal ut chi chaab’il. Eb’ laj k’anjel a’in wankeb’ xnawom ut xnawomeb’ chiru naab’al chihab’ chirix xb’aanunkil li patz’om re li visa, ut neke’xnaw chi tz’aqal chan ru naq taak’ulub’aaq laa patz’om. Jo’kan ajwi’, neke’xk’e li tenq’ sa’ junpaat sa’ internet wi wan junaq patz’om malaj k’a’uxl.

K’anjel chi junpaat choq’ reheb’ li k’anjel sa’ junpaat

Jun li xnimal ru rusilal xsik’b’al ru jun aj k’anjel li nawb’il ru choq’ re laa visa re Vietnam, a’an li na’leb’ re xseeb’ankil laa patz’om wi taa’uxq li k’uub’anb’il b’eenik sa’ junpaat. A’in naraj naxye naq wi’ na’ajmank laa visa sa’ junpaat, eb’ laj k’anjel a’in wankeb’ li k’anjeleb’aal ut li k’a’ru neke’xk’am rib’ re naq te’xseeb’ob’resi li k’anjel ut re naq taak’ul laa visa sa’ xq’ehil. A’in naru taawanq choq’ jun kolok yu’am choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China li tento te’xik Vietnam sa’ junpaat.

Tenq’ank sa’ li wulajik

Jun chik li rusilal roksinkil jun aj k’anjel li nawb’il ru choq’ re laa visa re Vietnam, a’an li tenq’ neke’xk’e naq neke’wulak sa’ li k’uuleb’aal re li inmigración. Li k’anjel a’in jwal aajel ru choq’ reheb’ li neke’xik xb’een sut sa’ Vietnam, xb’aan naq naru naq jwal ch’a’aj xb’eresinkil li k’anjel re li ok sa’ jalan chik tenamit. Li aj k’anjel taatenq’anq chixseeb’ob’resinkil li k’anjel re li inmigración re naq ink’a’ taawanq li najtil b’e, li tatxkanab’ chixtikib’ankil laa hilank chi maak’a’aq li q’ehil.

K’anjel re xk’amb’al ut xnumsinkil sa’ li aeropuerto

Rochb’een li tenq’ naq neke’wulak, eb’ laj k’anjel li chaab’ileb’ xk’ab’a’ neke’xk’e ajwi’ li k’anjel re xk’amb’aleb’ ut xnumsinkileb’ sa’ li aeropuerto reheb’ laj b’atz’unel aj China. A’in naraj xyeeb’al naq naq tatwulaq, taawanq jun aj b’eresinel b’eleb’aal ch’iich’ li xaqab’anb’il aawe chi royb’eninkil sa’ li aeropuerto li tatxk’am chi tiik sa’ laa hotel. A’in naxsach li ch’a’ajkilal re xsik’b’al li b’eleb’aal ch’iich’ ut naxk’e aawe jun xtiklajik laa b’eenik chi chaab’il ut chi maak’a’ li ch’a’ajkilal.

Li Raqok Aatin: K’a’ru li Sik’ok-u?

Chirix xk’oxlankil li us ut li ink’a’ us re li wiib’ chi na’leb’, li raqb’a-aatin ch’olch’o ru – choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China, roksinkil jun aj k’anjel li nawb’il ru choq’ re lix visa re Vietnam a’an li sik’b’il ru jwal chaab’il. Us ta maare chanchan naq li sitio web re li awa’b’ejihom a’an jun li na’leb’ li q’axal wi’chik terto xtz’aq, li rusilal li naxk’am chaq ut li k’a’ru us roksinkil jun aj k’anjel li nawb’il ru naxb’aanu naq us li k’a’ru q’axal terto xtz’aq. Jo’kan ajwi’, rik’in lix k’anjeleb’ ut lix nawom xch’ooleb’ chiru li chihab’, naru naq ch’olch’ooq chawu naq laa patz’om re li visa taa’uxmanq chi chaab’il ut chi chaab’il.

Jarub’ hoonal na’ajmank re naq eb’ laj b’atz’unel aj China te’xk’ul li k’ulub’anb’il Visa?

Li hoonal re xk’anjelankil jun li visa re Vietnam choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China, jo’ na’uxman, naxk’am 3-5 kutan chi k’anjelak. Ab’anan, aajel ru xk’eeb’al reetal naq li hoonal a’in naru xnumsinkil sa’ li hoonal naq jwal naab’aleb’ li poyanam. Jo’kan naq jwal us naq taatikib’ laa k’anjel re xpatz’b’al li visa jun xamaan tana’ rub’elaj li kutan naq taawaj xik re naq ink’a’ taa’uxq li q’ehil malaj li ch’a’ajkilal.

Jo’kan aj wi’, aajel ru naq tqanaw li ninq’e li naxb’aanu li Inmigración re Vietnam. Ink’a’ neke’k’anjelak sa’ li Sabado, Domingo, li Xkutankil li K’ulub’ej re li Xmolamil aj K’aak’alenel re li tenamit Vietnam (19 re agosto), ut sa’ li ninq’e re li tenamit. A’in naraj naxye naq wi li kutan li taawaj xik wi’ taa’ok sa’ junaq reheb’ li kutan a’in, maare tento naq taak’uub’ aawib’ jo’ chanru a’an ut taapatz’ laa visa chi rub’elaj.

K’a’ruheb’ li ninq’e re li tenamit Vietnam li tento xk’eeb’al reetal choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China?

Jo’ ak xyeemank chaq, li Inmigración re Vietnam ink’a’ nak’anjelak sa’ junjunq li ninq’e. A’in jun li lista re rilb’aleb’ li ninq’e re li tenamit sa’ Vietnam li tento te’xk’e reetal eb’ laj b’atz’unel aj China:

 • Xkutankil li ak’ chihab’ (1 re enero)
 • Tet Holiday (li kutan jalan jalanq a’ yaal chan ru li xkutankil li po ab’an k’aynaq chi t’ane’k sa’ li po enero malaj febrero)
 • Xkutankil xjultikankileb’ li Rey Hung (10 xb’e li rox po re li po)
 • Xkutankil li junajink wi’chik (30 xb’e li po abril)
 • Xkutankil li k’anjel (1 re Mayo)
 • Xkutankil li tenamit (2 xb’e li po septiembre)

Aajel ru naq taawanq sa’ aach’ool li ninq’e a’in naq yooqat chixk’uub’ankil laa b’eenik toj Vietnam. Wi na’ajmank naq taataw junaq li visa sa’eb’ li ninq’e a’in, us raj naq taapatz’ aawib’ rik’in jun aj k’anjel li nawb’il ru re naq tixk’e aana’leb’ ut tixk’e aawe li k’a’ru taak’ul. A’in tixk’e reetal naq li patz’om re li visa t-uxmanq chi chaab’il ut toj naru tatxik Vietnam sa’ li kutan li taawaj.

Chan ru naq ttawmanq jun li visa sa’ junpaat re xik sa’ Vietnam choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China?

Wi wan li k’uub’anb’il b’eenik sa’ junpaat, eb’ laj b’atz’unel aj China naru ajwi’ neke’xtaw jun li visa sa’ junpaat re xik sa’ Vietnam rik’in jun aj k’anjel. Eb’ laj k’anjel a’in wankeb’ xsik’b’al ru li visa chi junpaat, rik’in li hoonal re k’anjelak 4 hoonal, 2 hoonal, malaj sa’ li kutan ajwi’ a’an. Li k’anjel a’in nachal chi us choq’ reheb’ li neke’raj xik Vietnam sa’ junpaat ut ink’a’ neke’ru chiroyb’eninkil li hoonal re li k’anjelak li k’aynaq xb’aanunkil.

Re naq te’xtaw jun li visa sa’ junpaat, eb’ laj b’atz’unel aj China naru neke’xtaaqe li na’leb’ a’in:

 • Chat-aatinaq rik’in junaq aj k’anjel: Li xb’een k’anjel a’an naq taa’aatinaq rik’in junaq aj k’anjel re xk’ulb’al li visa re Vietnam sa’ internet ut taaye reheb’ chirix li k’uub’anb’il xb’aanunkil sa’ junpaat. Te’xb’eresi aawe sa’ li k’anjel ut te’xk’e aawe chixjunil li esilal aajel ru.
 • Xtojb’al li tojleb’ li naxk’e: Jo’ chan ru naq eb’ li visa li neke’k’eeman chi junpaat nake’raj xkomon chik li k’anjelob’aal ut li yalok q’e rik’in laj k’anjel, neke’xpatz’ jun chik li tojleb’ cho’q re li k’anjel a’in. Eb’ laj b’atz’unel aj China tento naq wanq xch’ooleb’ chixtojb’al li tojleb’ a’in re naq us te’xtaw jun li visa sa’ junpaat.
 • Xk’eeb’al li hu na’ajmank: Eb’ laj b’e aj China tento naq te’xk’e chi xjunil li hu na’ajmank jo’ chan ru naxye li xraqalil li visa, rochb’een li xk’ulub’ankil li tojleb’ sa’ junpaat. Chi rix a’an li aj k’anjel tixb’aanu li tz’aqonk sa’ li kutan ajwi’ a’an, 4 hoonal, malaj 2 hoonal, a’ yaal chan ru li na’leb’ sik’b’il ru.
 • Xk’ulb’al laa visa sa’ junpaat: Naq ak x’uxmank laa visa sa’ junpaat, li aj k’anjel tixtaqla aawe sa’ li email. Chirix chik a’an naru taayiib’ chi huhil ut taawoksi choq’ re laa b’eenik toj Vietnam.

K’a’ru na’ajman ru naq eb’ laj b’e aj China te’xkawresi rib’ re naq te’xpatz’ li visa re Vietnam sa’ internet?

Re naq us te’xpatz’ li visa re Vietnam sa’ internet, eb’ laj b’atz’unel aj China tento te’xkawresi li hu ut li esilal a’in:

 • Pasaporte valido rik’in 6 po tana’ li xk’anjel ut 2 li hu chi maak’a’ xsa’ – Laa pasaporte tento naq wanq xwankil chi ru 6 po chalen chaq li kutan naq taawaj ok sa’ li tenamit Vietnam. Tento aj wi’ naq wanq 2 chi hu chi maak’a’ xsa’ cho’q re li sello re li visa.
 • Xhuhil li poyanam – Tento naq taak’e laa k’ab’a’ chi tz’aqal re ru, laa winqilal malaj ixqilal, li xkutankil laa yo’lajik, li na’ajej xatyo’la wi’, li ajl re li pasaporte, ut li xtenamit. K’e reetal naq tz’aqal yaal chixjunil li esilal ut naxk’am rib’ rik’in li k’a’ru wan sa’ laa pasaporte.
 • Dirección de correo electrónico valido – Taak’ul laa hu re xk’ulub’ankil li visa ut jalan chik li esilal aajel ru sa’ li email, jo’kan naq tento naq taak’e jun li correo electrónico li wank xwankil li rajlal nakawil.
 • Tarjeta de crédito/débito li wan xwankil – Li k’uub’anb’il na’leb’ re li e-visa re Vietnam naxk’ulub’a jalan jalanq li tojleb’, jo’ li Visa, li Master, li JCB, li Diner Club, li Amex, li Union Pay, ut naab’al chik. K’e reetal naq wan xwankil laa tarjeta ut wank tz’aqal li tumin re xtojb’al li visa.
 • Xk’ab’a’ li hoonal sa’ li tenamit Vietnam – Tento naq taak’e li xk’ab’a’ li hotel malaj li na’ajej re hilank li ak xak’uub’ sa’ li tenamit Vietnam. A’in jun li teneb’anb’il na’leb’, jo’kan naq tento naq taayiib’ laa na’ajej re hilank rub’elaj naq taatikib’ li k’anjel re xpatz’b’al li visa.
 • Xk’anjel li ula’anink – Eb’ laj b’e aj China naru neke’wulak sa’ li tenamit Vietnam cho’q re jalan jalanq li na’leb’ jo’ li b’eek, li k’anjel, li k’ayink, malaj li tzolok. Tento naq taaye k’a’ut naq tatwulaq sa’ li hu re tz’aqonk.
 • Xkutankil li ok ut elk – Tento naq taak’e li kutan re ok ut elk li ak xak’uub’ sa’ li tenamit Vietnam. K’e reetal naq wanq jun li b’e re b’eek chi ch’olch’o ru naq toj maji’ nakanujob’resi li hu re tz’aqonk.
 • Na’ajej b’ar wi’ te’ok ut te’elq – Eb’ laj b’e aj China naru neke’ok sa’ li tenamit Vietnam sa’ jalan jalanq chi puerto, jo’ li aeropuerto, li xnub’aal li ch’och’, ut li puerto re palaw. Aajel ru naq taaye b’ar taawaj ok ut elk sa’ li hu re tz’aqonk.
 • Li k’anjel wank anajwan – Sa’ xraqik, tento naq taak’e li k’anjel wank anajwan, jo’ aj wi’ li xk’ab’a’ ut li xna’aj li k’anjelob’aal ut li xk’ab’a’ li teléfono. A’in jun li na’leb’ li na’ajman ru choq’ re li patz’om re li visa, jo’kan naq tento naq kawresinb’ilaq li esilal a’in.

K’a’ru tento te’xk’e li turista chino choq’ re li Solicitud de Visa de Vietnam en Línea?

Re xpatz’b’al jun li visa re Vietnam sa’ internet, eb’ laj b’atz’unel aj China tento te’xk’e wiib’ li hu aajel ru —jun li hu re li resilal lix pasaporte li b’atz’unb’il rik’in escaneo ut jun li jalam-uuch li toja’ xk’ulman. Eb’ li hu a’in jwal aajel ru xb’aan naq nake’xtz’il rix li esilal k’eeb’il sa’ li hu re xpatz’b’al li visa ut nake’xk’e reetal naq tz’aqal yaal li ani naxpatz’ li visa.

Li na’leb’ na’ajmank choq’ re li Copia Escaneada re li Xhuhil li Datos re li Pasaporte

Lix tz’iib’anb’il esil li perel re li esil re li pasaporte a’an jun li hu aajel ru choq’ re li patz’om re li visa re Vietnam sa’ internet. Wan chi sa’ chixjunil li resilal li ani yoo chi tz’aamank, jo’ li xjalam-uuch, lix tz’aqal k’ab’a’, lix kutankil lix yo’lajik, ut lix ajl li pasaporte. A’aneb’ a’in li k’a’ru tz’aqal na’ajman ru choq’ re li hu li escaneado:

 • Naru xyaab’asinkil ut ch’olch’o ru: Li xhuhil li esilal re li pasaporte li x’elk chi us tento naq t-ilmanq ut ch’olch’ooq ru. A’in naraj naxye naq chi xjunil li esilal tento naq t-ilmanq ut ink’a’ t-uxmanq chi q’unb’esiik. Wi wank junaq raqal li ink’a’ naru xyaab’asinkil malaj li ink’a’ na’ilman chi us, naru xtz’eqtaanankil li tz’aqonk.
 • Xtz’aqalil li hu: Li xhuhil li escaneo tento naq wanq chi xjunil li xhuhil li esilal re li pasaporte. Saʼ li naʼlebʼ aʼin wank li perel re li poyanam, li perel re li reetalil li poyanam, ut yalaq kʼaru chik chi perel bʼarwiʼ wank li esilal li aajel ru. K’e reetal naq maajun li xsutam malaj li xxuk li hu taa’isimanq.
 • Lineas de la OACI: Li molam Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) kixk’uub’ li xnimal ru na’leb’ cho’q re li jalam-uuch re li pasaporte. Saʼebʼ li naʼlebʼ aʼin wank li xnimal, li xbʼonol li bʼon ut chanru naʼilmank li ru. Li xhuhil li esilal re li pasaporte li b’onb’il rik’in escaneo tento naq wanq li reetalil li OACI, li na’oksiman re rilb’al ma tz’aqal yaal li jalam-uuch.
 • Xyiib’ankil li archivo: Li xhuhil li escaneo tento naq wanq sa’ PDF, JPEG, malaj JPG. Ka’aj wi’ a’aneb’ li archivo li k’ulub’anb’ileb’ re naq ink’a’ ch’a’aj xk’eeb’al ut xb’aanunkil li tz’aqonk.

Li na’leb’ re li jalam-uuch re li jalam-uuch li na’ajman ru choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China

Junpak’al li copia escaneada re li hu re li esil re li pasaporte, eb’ laj b’atz’unel aj China tento ajwi’ naq te’xk’e jun xjalam-uuch li jalam-uuch li toja’ xk’ulman. Li jalam-uuch a’in nak’anjelak jo’ reetalil li xk’ulub’il li ani xpatz’om ut tento naq tixb’aanu li na’leb’ a’in:

 • Real y actual: Li jalam-uuch re li jalam-uuch tento naq a’anaq jun li jalam-uuch li toja’ xk’ulmank, li yiib’anb’il chi ruheb’ li 6 po xnume’. A’in re naq li rilb’al li ani yoo chi tz’aamank naxk’am rib’ rik’in li rilb’al anajwan ut re naq ink’a’ twanq li b’alaq’ik chi rix li xk’ab’a’.
 • Xk’amb’al rib’ rik’in li pasaporte: Li rilob’aal li ani tpatz’oq sa’ li jalam-uuch re li jalam-uuch tento naq juntaq’eet rik’in li wan sa’ li pasaporte. A’in re naq li ani tixpatz’ li visa juntaq’eet rik’in li wan sa’ li pasaporte.
 • Tiik ut maak’a’ li xnaq’ ru: Li ani ttz’aqonq tento naq tiik taa’iloq sa’ li k’aam ut ink’a’ tixk’e li xnaq’ ru. A’in re naq ink’a’ taawanq li lemtz’unk malaj li q’etq’etil sa’ li ru sa’ li jalam-uuch.
 • Xnimal ut li xsa’: Li jalam-uuch re li jalam-uuch tento naq wanq sa’ xnimal li pasaporte, a’an 4x6cm. Tento naq wanq xsa’ malaj saq ru li xsa’, b’ar wi’ li rilob’aal li ani yoo chi tz’aqonk tixk’am 70-80% re li jalam-uuch.

Chan ru naq xpatz’b’al li visa re Vietnam sa’ internet choq’ reheb’ laj b’e aj China?

Anajwan naq wank aawe chixjunil li hu ut li esilal aajel ru, xhulak xq’ehil naq taapatz’ laa visa re Vietnam sa’ internet. Taaqe li k’anjel a’in li moko ch’a’aj ta re xk’ulb’al laa e-visa re Vietnam:

 • Xb’eenil 1: Tatxik sa’ li xhuhil li k’anjelob’aal re li e-visa re Vietnam ut taapitz’ “Xpatz’b’al li e-visa”.
 • Xb’eenil 2: Xnujob’resinkil li hu re tz’aqonk rik’in laa esilal, li rajb’al li ula’anink, li kutan re ok ut elk, ut li na’ajej b’ar wi’ taawaj ok ut elk.
 • Xb’eenil 3: Xk’eeb’al chi uub’ej jun li xhuhil li pasaporte ut jun li jalam-uuch li toja’ xk’ulman jo’ xnimal li pasaporte.
 • Xb’eenil 4: Xtojb’al li tojleb’ re li visa rik’in roksinkil laa tarjeta de crédito/débito.
 • Xb’eenil 5: Oyb’eni li email re xk’ojob’ankil ut li hu re xk’ulub’ankil laa e-visa. A’in naxk’am chaq 2-3 kutan chi k’anjelak, ab’an wan naq naru naxk’am 5 kutan chi k’anjelak.
 • Xb’eenil 6: Xyiib’ankil chi huhil laa hu re xk’ulub’ankil li e-visa ut xk’amb’al chaq naq tatxik Vietnam.
 • Xb’eenil 7: Naq tatwulaq sa’ li na’ajej xaqab’anb’il re ok, taak’ut laa hu re xk’ulub’ankil li e-visa, laa pasaporte, ut jalan chik li hu aajel ru chi ru laj k’anjel re li inmigración. Naq ak x’uxmank xtz’ilb’al rix chixjunil, taak’ul laa sello re li e-visa re Vietnam ut naru tat-ok sa’ li tenamit.

Naru na’ajmank xkomon chik li hu cho’q re li k’anjel li ink’a’ re li turismo

Naq eb’ laj b’e aj China li neke’wulak sa’ Vietnam re li b’eek ka’ajwi’ tento te’xpatz’ jun li e-visa re Vietnam, eb’ li yookeb’ chi xik sa’ jalan chik k’anjel, jo’ li k’ayink, li k’anjelak, malaj li tzolok, naru naq te’xpatz’ xkomon chik li hu re xk’utb’al xyaalal li rajb’al naq xe’wulak. Aajel ru naq taapatz’ rik’ineb’ li awa’b’ejilal li wankeb’ xwankil malaj rik’in laj eechal aawe/li tzoleb’aal re naq wanq aawik’in chi xjunil li hu aajel ru naq toj maji’ nakapatz’ li visa re Vietnam sa’ internet.

Okan sa’ Vietnam sa’ li puerto xaqab’anb’il re ok

Sa’ roso’jik, aajel ru xk’eeb’al reetal naq eb’ laj b’atz’unel aj China tento te’ok sa’ Vietnam sa’ li puerto xaqab’anb’il re ok li yeeb’il sa’ lix huhil li k’ulub’ank re li e-visa. A’in naraj naxye naq wi’ xapatz’ jun li e-visa re ok sa’ Vietnam sa’ jun li nub’aal re ch’och’, ink’a’ naru tat-ok sa’ jun li aeropuerto malaj jun li puerto re palaw. Wi ink’a’ na’uxmank xpaab’ankil li chaq’rab’ a’in naru naq ink’a’ naru na’ok sa’ li tenamit Vietnam.

Chan ru naq tqil li wanjik re li E-Visa re Vietnam choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China?

Chirix naq xe’xk’e li patz’om re li visa sa’ internet ut xe’xk’e chixjunil li hu aajel ru, eb’ laj b’atz’unel aj China naru neke’xk’e reetal chan ru wan lix e-visa re Vietnam. A’in chan ru xb’aanunkil:

 • Xwilb’al li xhuhil li k’anjel re li k’anjel re li inmigración re Vietnam.
 • Xb’onb’al li b’on “Check Status” sa’ li xhuhil li k’anjel.
 • Xk’eeb’al li xk’ab’a’ li tz’aqonk ut li xk’ab’a’ li email li na’oksiman sa’ li xk’anjelankil li tz’aqonk.
 • Tat-ok sa’ li “Sik'” re naq taawil chan ru wank laa e-visa.

Wi wank junaq li xramb’al malaj li ch’a’ajkilal rik’in li k’anjelob’aal, li wanjik taa’ak’ob’resimanq jo’ chan ru naxye. Us naq rajlal t-ilmanq li xwanjik re naq twanq chi chaab’il li k’anjel re li tz’aqonk.

K’a’ru xb’aanunkil cho’q reheb’ laj b’atz’unel aj China re naq twanq xnimal li xseeb’aleb’ li xpatz’b’al li visa?

Ma nakanaw naq moko chixjunil ta li patz’om re li visa nak’ulub’aak xb’aan li awa’b’ejihom re Vietnam? Eb’ laj k’anjel wankeb’ li xchaq’rab’eb’ ut li xk’anjeleb’ re xtz’ilb’al rix ut xyeeb’al ma te’xk’ulub’a malaj ink’a’ te’xk’ulub’a li patz’om re li visa. A’in naru naq a’anaq jun li k’anjel li naxk’e xrahil qach’ool ut ink’a’ ch’olch’o ru, mas wi’chik choq’ reheb’ li ani yookeb’ chi aanilak malaj ink’a’ neke’xnaw ru li k’anjel.

A’b’anan maak’e aach’ool, wan jun li k’uub’anb’il na’leb’ li naru naxk’e chi uxmank jun li k’ulub’ank chi maak’a’ li ch’a’ajkilal ut chi ch’olch’o ru choq’ re laa visa re Vietnam. Re naq twanq xnimal li hoonal re naq taak’ulub’aaq laa patz’om re li visa, arin wankeb’ junjunq li na’leb’ li naru neke’xtaaqe li turista aj China:

Xk’eeb’al li esilal chi tz’aqal re ru ut chi tz’aqal re ru:

Jun reheb’ li na’leb’ li k’aynaq wi’ naq ink’a’ neke’xk’ulub’a li visa, a’an naq ink’a’ tz’aqal malaj ink’a’ tz’aqal li esilal wan sa’ li hu re xpatz’b’al. Eb’ laj b’e aj China tento naq te’ril naq chi xjunil li esilal te’k’eemanq tz’aqal yaal ut naxk’am rib’ rik’in li hu te’xk’e. Li k’a’ ru ink’a’ naxk’ulub’a rib’ naru naxk’am chaq naq ink’a’ t-uxmanq li tz’aqonk. Naq taawoksi junaq aj k’anjel, naru naq ch’olch’ooq chaawu naq chixjunil laa esilal taa’ilmanq chi us ut taa’ilmanq chi tz’aqal re ru naq toj maji’ nakak’e li patz’om.

Xk’eeb’al chi xjunil li hu aajel ru:

Jun chik li na’leb’ jwal aajel ru li naru naxk’e sa’ ch’a’ajkilal li us taa’elq sa’ laa patz’om re li visa, a’an xk’eeb’al chi xjunil li hu li na’ajmank. Eb’ laj b’e aj China tento te’xtaw ru li tz’aqal hu li na’ajman ru choq’ re li xpaayil li visa ut te’ril naq te’xk’e sa’ li tz’aqal hu. Jun aj k’anjel naru tatxtenq’a rik’in a’in rik’in xk’eeb’al jun xtusulaleb’ li hu aajel ru ut rilb’al naq yiib’anb’ileb’ chi chaab’il naq toj maji’ neke’xk’e.

Taakʼe li hu chi rubʼelaj:

Aajel ru naq taapatz’ laa visa re Vietnam chi rub’elaj re naq ink’a’ taa’uxq li anihil malaj li q’ehil sa’ roso’jik li hoonal. A’in tixk’e aawe tz’aqal li hoonal re xtz’aqob’resinkil ru li k’anjel aajel ru ut xk’eeb’al yalaq k’a’ chik ru chi hu wi’ na’ajmank. Xtz’iib’ankil li hu chi junpaat naxnimob’resi ajwi’ li hoonal re xk’ulb’al junaq li hoonal re jun li entrevista (wi na’ajmank) sa’ li embajada.

Oksi jun aj k’anjel re li visa re Vietnam sa’ internet:

Li b’e q’axal chaab’il re xnimob’resinkil li xnimal ru li us re laa patz’om re li visa, a’an roksinkil jun aj k’anjel re li visa re Vietnam sa’ internet. Eb’ laj k’anjel a’in wankeb’ xnawom chiru naab’al chihab’ chirix li k’anjelak rik’in li patz’om re li visa ut neke’xnaw li chaq’rab’ ut li k’uub’anb’il na’leb’ re li na’ajej. Te’xb’eresi aawe chi xjunil li k’anjel, chalen chaq xnujob’resinkil li hu re tz’aqonk toj reetal naq te’xk’e li hu li na’ajmank, re naq chi xjunil wanq sa’ xyaalal re naq us taa’elq li tz’aqonk.

Ma wan junaq b’e re naq eb’ laj b’atz’unel aj China te’xtaw jun li visa re xik sa’ Vietnam chi maak’a’eb’ xch’a’ajkilal, sa’ xq’ehil, ut rik’in li k’ulub’ank li ch’olch’o ru?

Anajwan, tento naq yookat chixpatz’b’al aawib’ – ma wan junaq b’e re naq eb’ laj b’atz’unel aj China te’xtaw jun li visa re xik sa’ Vietnam chi maak’a’eb’ xch’a’ajkilal, sa’ xq’ehil, ut rik’in li k’ulub’ank li k’eeb’il chi ch’olch’o ru? Li xsumenkil aʼan naq yaal! Rik’in roksinkil jun aj k’anjel choq’ re laa visa re Vietnam sa’ internet, naru taak’ul chixjunileb’ li rusilal a’in ut xkomon chik.

 • Formulario simple: Li xb’een k’anjel re xpatz’b’al li visa a’an xnujob’resinkil li hu re xpatz’b’al li visa. A’in naru naq a’anaq jun li k’anjel li naxpo’resi qach’ool ut naxk’am naab’al li hoonal, mas wi’chik wi ink’a’ nakanaw ru li aatinob’aal vietnamita. Abʼan, naq taakʼul junaq aj kʼanjel, teʼxkʼe aawe jun li hu moko chʼaʼaj ta xtawbʼal ru ut xnujobʼresinkil. A’in naxk’e reetal naq laa tz’aqonk maak’a’ xpaltil ut jwal nim li hoonal re naq taak’ulub’aaq.
 • Li hu moko ch’a’aj ta xk’eeb’al chi k’anjelak: Rochb’een li hu re xpatz’b’al, tento aj wi’ naq taak’e junjunq li hu jo’ laa pasaporte, li xhuhil li b’eek, ut li xhuhil li na’ajej b’ar wi’ tatwanq. Xch’utub’ankil ut xk’uub’ankileb’ li hu a’in naru naq a’anaq jun li k’anjel jwal ch’a’aj. A’b’an rik’in xtenq’ jun aj k’anjel, ink’a’ ch’a’aj naq naru taak’eheb’ li hu a’in sa’ lix sitio web, jo’kan naq chixjunil li k’anjel taa’uxq chi seeb’ ut chi chaab’il.
 • Tenq’ank rik’ineb’ li amiiw: Xpatz’b’al li visa naru naq a’anaq jun li ch’a’ajkilal, mas wi’chik wi’ xb’een sut yookat xb’aanunkil. Sa’eb’ li na’leb’ jo’eb’ a’an, naq wan anihaq li tatxb’eresi ut tatxtenq’a naru naxk’am chaq jun li ruchich’och’ re xjalanil. Xk’ulb’al jun aj k’anjel choq’ re laa visa re Vietnam sa’ internet naxk’e chi uxmank naq taawanq aawe li k’anjeleb’aal re tenq’ank li chaab’ileb’ ut neke’tenq’an li te’ruuq chixsumenkil chixjunil laa patz’om ut chixk’eeb’al aawe li b’eresink li na’ajman ru.
 • Xnumsihom chi maak’a’ li ch’a’ajkilal: Rik’in xk’ulb’al jun aj k’anjel, tz’aqal yookat chi xjek’inkil chi xjunil li k’anjel re xpatz’b’al li visa. A’in naraj xyeeb’al naq ink’a’ tento naq taawanq aak’a’uxl chi rix xtawb’al ru li chaq’rab’ ut li na’leb’ li naxk’e li awa’b’ejilal re Vietnam. Li aj k’anjel naxk’e reetal chixjunil choq’ aawe, ut naxb’aanu naq chixjunil li numsihom maak’a’ li ch’a’ajkilal ut li ch’a’ajkilal.
 • 99.9% li xnimal ru xseeb’al: Jun reheb’ li xninqal ru rusilal roksinkil jun aj k’anjel choq’ re laa patz’om re li visa re Vietnam a’an li xnimal ru xseeb’aleb’. Jo’ naq neke’xnaw chi us li chaq’rab’ ut li k’uub’anb’il na’leb’ re li na’ajej, neke’xnaw chi tz’aqal k’a’ru tento xb’aanunkil re naq taak’ulub’aaq laa patz’om re li visa. A’in naxk’e aawe li tuqtuukilal sa’ laa k’a’uxl ut nakatxkol chiru li ink’a’ ch’olch’o ru ma taak’ulub’aaq malaj ink’a’ taak’ulub’aaq laa tz’aamahom.

K’a’ru xb’aanunkil cho’q reheb’ laj b’atz’unel aj China naq ak xe’xk’ul li k’ulub’anb’il Visa?

Chirix naq us xe’xtaw lee visa, wan wiib’ oxib’ li k’a’aq re ru aajel ru li tento te’xb’aanu li turista aj China re naq te’wulaq chi chaab’il sa’ Vietnam. A’in jun li lista re xb’eresinkil:

 • Xtz’ilb’al rix wiib’ sut laa visa: Xb’een wa ut xb’een wa, jwal aajel ru naq taawil wiib’ sut laa visa re naq maak’a’aq li sachk malaj li q’etq’etil. Li esilal li ink’a’ tz’aqal yaal sa’ laa visa naru naxk’am chaq ch’a’ajkilal naq tatwulaq, jo’kan naq aajel ru naq taachap ut taayiib’ li k’a’ru ink’a’ us naq toj maji’ nakatxik.
 • Xyiib’ankil junaq xhuhil laa visa: Aajel ru naq taayiib’ junaq xhuhil laa visa ut taawanq aawik’in chi junelik naq yooqat chi b’eek. Tento naq taak’ut naq tatwulaq Vietnam, jo’kan naq tento naq wanq junaq li tz’iib’anb’il hu sa’ laa wuq’.
 • Xnawb’al ru li na’leb’ re ok: Naq toj maji’ nake’xik sa’ li tenamit Vietnam, eb’ laj b’e aj China tento aj wi’ naq te’xnaw ru li na’leb’ re ok li naxk’e li awa’b’ejilal re Vietnam. Sa’ li k’anjel a’in wan naq wanq junaq li pasaporte li wank xwankil ut 6 po tana’ li xk’anjel, jun li ticket re sutq’iik malaj re xik chi ub’ej, ut tz’aqal li tumin re xtojb’al laa wanjik sa’ Vietnam.
 • Kawresi laa hu: Junpak’al laa visa, aajel ru naq wanq chi xjunil li hu aajel ru re naq tatxik Vietnam. Naru naq a’in taawanq laa hotel, laa b’eenik, ut li seguro re laa b’eenik, ut jalaneb’ chik. Us aj wi’ naq wanq junaq li fotocopia re laa pasaporte ut laa visa wi’ taa’uxq junaq li ch’a’ajkilal.
 • K’uub’ laa b’eenik chalen chaq sa’ li aeropuerto: Sa’ xraqik, tento naq taak’uub’ laa b’eenik chalen chaq sa’ li aeropuerto toj sa’ li na’ajej tatwanq wi’ sa’ li tenamit Vietnam. Naru taak’uub’ jun li k’anjel re xk’amb’al sa’ li aeropuerto malaj taayiib’ jun li taxi chi rub’elaj re naq ink’a’ taa’uxq li b’alaq’ik malaj li numtaak sa’ xb’een li tojleb’.

Li xnimal ru patz’om choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China li ke’xpatz’ li E-Visa re Vietnam sa’ li xhuhil li Awa’b’ejilal

1. K’a’ru tinb’aanu wi’ yoo chi k’anjelak lin estatus re li visa electrónica re Vietnam naq nach’ wan li kutan re elk?

Ra xyeeb’al, wankeb’ li hoonal b’ar wi’ eb’ laj b’atz’unel aj China xe’xpatz’ lix e-visa ut xe’kana chiroyb’eninkil naq te’xb’aanu lix wanjikeb’ naq nach’ chik rik’in lix kutankil naq te’elq. Aʼin naru naxkʼe qachʼool chi chʼaʼajkoʼk, ut qʼaxal wiʼ chik wi yook chi nachʼok li kutan re elk.

Sa’ li na’leb’ a’in, naqaye naq eb’ laj b’e aj China te’xk’am rib’ rik’in jun aj k’anjel li nawb’il ru malaj te’xtaqla sa’ info@vietnamimmigration.org re naq te’tenq’aaq. Eb’ laj k’anjel a’in wankeb’ jun li b’e re aatinak chi tiik rik’in li Departamento de Inmigración re Vietnam ut naru neke’tenq’an chixseeb’ob’resinkil li k’anjelak re laa e-visa. Abʼan, chiwanq saʼ laachʼool naq maare twanq chik li tojlebʼ choʼq re li kʼanjel aʼin.

2. Chan ru naru xyiib’ankil li esilal li ink’a’ us sa’ li xpatz’b’al li e-visa?

Naru nak’ulmank li sachk, ut wi chi ink’a’ nakak’oxla xk’eeb’al li esilal moko tz’aqal ta re ru sa’ laa patz’om re li e-visa, matk’oxlak. Li xb’een k’a’ru taab’aanu a’an naq taa’aatinaq rik’in laj k’anjel malaj taataqla sa’ li email info@vietnammimigration.org re naq tattenq’aaq.

Te’ruuq chab’eresinkil chi rix li k’a’ ru tento xb’aanunkil re xtuqub’ankil ru li esilal. A’b’anan, chiwanq sa’ aach’ool naq maare taawanq jun li tojleb’ choq’ re li k’anjel a’in, ut maare taa’ajmanq b’ayaq li hoonal re xb’aanunkil li jalok.

3. Ma wank junaq li na’leb’ re xjalb’al li xpatz’om li e-visa?

Jo’ chanchan xtuqub’ankil ru li esilal li ink’a’ us, wi taawaj xjalb’al laa patz’om re li e-visa, tento naq taapatz’ re junaq aj k’anjel li nawb’il ru malaj taataqla sa’ li email info@vietnamimmigration.org re naq tattenq’aaq.

Te’ruuq chab’eresinkil chan ru naq taayiib’ laa hu ut te’xk’e aawe li k’a’ru aajel ru re xb’aanunkil. A’b’anan, chiwanq sa’ aach’ool naq maare taawanq jun li tojleb’ choq’ re li k’anjel a’in, ut maare taa’ajmanq b’ayaq li hoonal re xb’aanunkil li jalok.

4. K’a’ raj ru tinb’aanu wi’ tinwulaq chi rub’elaj li kutan re wulajik li naxye sa’ lin hu re li e-visa?

Aajel ru naq taak’e aach’ool chi rix li kutan re li wulajik li naxye sa’ laa hu re li e-visa. Wi taa’uxq naq tatwulaq sa’ Vietnam rub’elaj li kutan yeeb’il, naru taataw li ch’a’ajkilal sa’ li na’ajej re rilb’aleb’ li inmigración.

Sa’ li na’leb’ a’in, naqaye naq eb’ laj b’atz’unel aj China te’xk’am rib’ rik’in jun aj k’anjel li nawb’il ru malaj te’xtaqla sa’ info@vietnamimmigration.org re naq te’tenq’aaq. Te’ruuq chab’eresinkil chan ru xjalb’al li kutan re li wulajik sa’ laa e-visa, ut naru naq wanq li tojleb’ choq’ re li k’anjel a’in.

5. Chan ru naru xjalb’al li puerto re ok sa’ lin hu re li e-visa?

Wan naq, neke’jala li k’uub’anb’il na’leb’, ut maare tento tat-ok sa’ Vietnam sa’ jalan chik li puerto chiru li naxye sa’ laa hu re li e-visa. Sa’ li na’leb’ a’in, tento naq taapatz’ aawib’ rik’in junaq aj k’anjel li nawb’il ru malaj taataqla sa’ li hu info@vietnamimmigration.org re naq tattenq’aaq.

Te’ruuq chab’eresinkil sa’ li k’a’ru tento taab’aanu re xjalb’al li puerto re ok sa’ laa e-visa. A’b’anan, chiwanq sa’ aach’ool naq maare taawanq jun li tojleb’ choq’ re li k’anjel a’in, ut maare taa’ajmanq b’ayaq li hoonal re xb’aanunkil li jalok.

6. K’a’ raj ru tento te’xb’aanu eb’ laj b’e aj China wi’ tento naq te’xjal li esilal naq ak xe’xk’e li xpatz’omeb’ li e-visa?

Wi nakak’e reetal naq tento xjalb’al li esilal wan sa’ laa patz’om re li e-visa naq ak xaq’axtesi sa’ li xhuhil li awa’b’ejilal, li xb’een k’a’ru taab’aanu a’an naq tat-aatinaq rik’in junaq aj k’anjel li nawb’il ru malaj taataqla sa’ li email sa’ info@vietnamimmigration.org re naq tattenq’aaq.

Te’ruuq chab’eresinkil chi rix li k’a’ ru tento xb’aanunkil ut te’xk’e aawe li hu aajel ru re xjalb’al li esilal. A’b’anan, chiwanq sa’ aach’ool naq maare taawanq jun li tojleb’ choq’ re li k’anjel a’in, ut maare taa’ajmanq b’ayaq li hoonal re xb’aanunkil li jalok.

Xraqb’al

Eb’ laj b’atz’unel aj China naru neke’xnimob’resi li xnimal ru lix tz’aamahomeb’ re li visa re Vietnam rik’in roksinkil jun aj k’anjel re li visa re Vietnam sa’ internet. A’in moko ka’aj ta wi’ tixk’e chi uxmank jun li k’ulub’ank chi maak’a’ li ch’a’ajkilal ut chi ch’olch’o ru, tixkol ajwi’ li hoonal ut li yalok q’e. Wi wan li k’uub’anb’il b’eenik sa’ junpaat, eb’ laj k’anjel a’in wankeb’ ajwi’ li na’leb’ re li visa sa’ junpaat, li naxb’aanu naq ink’a’ ch’a’aj choq’ reheb’ laj b’atz’unel aj China xk’ulb’al jun li visa re xik sa’ Vietnam. Jo’kan ut, maakanab’ naq li ink’a’ ch’olch’o ru ut li q’etq’etil sa’ li k’anjel re li visa tatxram chiru rilb’al li ch’ina-usil tenamit Vietnam. K’e jun aj k’anjel ut saho’q aach’ool rik’in jun li b’eenik chi maak’a’ li ch’a’ajkilal ut chi chaab’il.

K’e reetal:

Li xpatz’b’al li e-visa re Vietnam sa’ li sitio web re li awa’b’ejilal naru naq a’anaq jun li k’anjel li us ut maak’a’ li ch’a’ajkilal. Ab’anan, wi’ nakataw junaq li ch’a’ajkilal malaj na’ajmank xjalb’al laa k’anjel, us raj naq taasik’ aatenq’ankil rik’in junaq aj k’anjel li nawb’il ru malaj taataqla sa’ li email info@vietnammimmigration.org re naq taatenq’aaq. Us ta maare taawanq li tojleb’, tixk’e chi uxmank jun li b’eenik chi chaab’il ut chi maak’a’ li ch’a’ajkilal choq’ reheb’ laj b’eeninel aj China. Jo’kan ut, meekanab’ naq junaq li kok’ q’etq’etil tixpo’resi eech’ool chixtz’ilb’al rix lix ch’ina-usil li tenamit Vietnam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Por que o Vietnã é um destino de visita obrigatória para turistas chineses O Vietnã tem muito a oferecer aos seus visitantes. É um país seguro e amigável, com baixo índice de criminalidade, o que o torna um destino ideal para viajantes individuais, famílias e grupos.

Dikon Vietnam ta un Destinashon Mester Bishitá pa Turistanan Chines Vietnam tin hopi di ofresé na su bishitantenan. E ta un pais sigur i amistoso, ku un tasa abou di kriminalidat, hasiendo e un destinashon ideal pa biaheronan so, famianan i gruponan.

Akin et kaukolan ya bisitaen na saray turista ya taga-tsik so Vietnam Dakel so niiter na Vietnam ed saray bisita to. Saya so maligen tan makaaro a bansa, ya abeba so krimen, kanian saya so sankaabigan a destinasyon parad saray manbiabiahe a bukor, pamilya, tan grupo.

Цæмæн у Вьетнам æнæмæнгхъæуæг бынат китайаг туристтæн Вьетнамæн йæ уазæгæн бирæ цыдæртæ ис. Уый у æдас æмæ хæларзæрдæ бæстæ, фыдракæндты нымæц ныллæг у, æмæ уый тыххæй у идеалон бынат иунæгæй бæлццæттæн, бинонтæн æмæ къордтæн.

Perqué Vietnam es una destinacion obligatòria pels toristas chineses Vietnam a fòrça a ofrir a sos visitors. Es un país segur e amical, amb un taus de criminalitat bas, çò que ne fa una destinacion ideala pels viatjaires en solitari, las familhas e los grops.