March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bắc Ninh

  • Địa chỉ : số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
  • Số điện thoại : (0222) 3875 188
  • Email : dkkdbn@gmail.com
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Ninh

  • Địa chỉ : số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
  • Điện thoại: (0222) 3856 789
  • Email: skhdt@bacninh.gov.vn
  • Website : http://skhdt.bacninh.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/wQmFW7pVZWPdKWCH8
TAGS Bac Ninh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bắc Ninh Địa chỉ : số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: (0222) 3856 789 Email: skhdt@bacninh.

Justice Department in Bac Ninh province Address : 06 Phu Dong Thien Vuong street, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province. Phone : (0241) 3822 452 Fax : (0241) 3822 452 Email : stp@bacninh.

Sở Tư Pháp Bắc Ninh
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Bắc Ninh Địa chỉ : số 6 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại : (0241) 3822 452 Fax : (0241) 3822 452 Email : stp@bacninh.

Department of Foreign Affairs in Bac Ninh province (the People’s Committee of Bac Ninh province) Address : 10 Phù Đổng Thiên Vương street, Suoi Hoa ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province. Phone : (0222) 3822 490 | 3898 777 | 3852 666 | 3828 899 Fax : (0222) 3822 492 Email : lethithuhuyen@bacninh.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh  Địa chỉ : số 14 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại : 0692609341 Fax: 02223822631 Website : https://bacninh.

Bac Ninh CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Bac Ninh Province (Bac Ninh CDC) Address : Nguyễn Quyền street, Võ Cường ward, Bac Ninh city, Bac Ninh Province Phone : 0222 3851 447 Email : ttksbt.syt@bacninh.

VNVC Bac Ninh: Address : 458 Nguyen Van Cu street, Vo Cuong ward, Bac Ninh city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the list of 2 locations in Bac Ninh for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.