March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Kon Tum

Tỉnh Kon Tum

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Kon Tum

  • Địa chỉ : số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
  • Số điện thoại : (0260) 3863 676
  • Email : dangkykinhdoanhkt@yahoo.com.vn
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Kon Tum

  • Địa chỉ : số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
  • Điện thoại : (0260) 3862 710
  • Fax : (0260) 3864 253
  • Email : skhdt@kontum.gov.vn
  • Website : http://skhdt.kontum.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/tjfHqJnDRqenQjLY7
TAGS Kon Tum
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại : (0260) 3862 710 Fax : (0260) 3864 253 Email : skhdt@kontum.

Justice Department in Kon Tum province Address : 211 Tran Hung Dao street, Kon Tum city, Kon Tum province. Phone : (0260) 3862 479 Fax : (0260) 3862 479 Email: stp@kontum.

Sở Tư Pháp Kon Tum
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Kon Tum Địa chỉ : số 211 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại : (0260) 3862 479 Fax : (0260) 3862 479 Email: stp@kontum.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kon Tum  Địa chỉ : số 198 đường Phan Chu Trinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại : 0694181131 – 0975909777 – 0902555799 Fax : 02603862444 Website : https://kontum.

Kon Tum CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Kon Tum Province (Kon Tum CDC) Address : 405 Bà Triệu street, Quyết Thăng ward, Kon Tum city, Kon Tum Province. Phone : 02603.

What are the Address of the Immigration Office in Kon Tum city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Kon Tum Immigration Office Address : 198 Phan Chu Trinh, Kon Tum City, Kon Tum Province Phone : 0694181131 – 0975909777 – 0902555799 | Fax: 02603862444 Website : https://kontum.xuatnhapcanh.