March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Long An

Tỉnh Long An

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Long An

  • Địa chỉ : số 61 đường Trương Định , phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
  • Số điện thoại : (0272) 3826 428
  • Email : thanhtao@longan.gov.vn
  • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Long An

  • Địa chỉ : ​số 61 đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
  • Điện thoại : (0272) 3886 009 ​
  • Fax : (0272) 3523 404 ​
  • Email : skhdt@longan.gov.vn
  • Website : https://skhdt.longan.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/PxAr5kec1EiidnU49
TAGS Long An
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Long An Địa chỉ : ​số 61 đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại : (0272) 3886 009 ​ Fax : (0272) 3523 404 ​ Email : skhdt@longan.

Justice Department in Long An province Address : 151 Nguyen Dinh Chieu street, ward 1, Tan An city, Long An province. Phone : (0272) 3837 736 Fax : (0272) 3829 522 Email : vpsotuphap@longan.

Sở Tư Pháp Long An
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Long An Địa chỉ : số 151 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại : (0272) 3837 736 Fax : (0272) 3829 522 Email : vpsotuphap@longan.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Long An  Địa chỉ : số 16 Quốc lộ 1, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại : 069.

Long An CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Long An Province (Long An CDC) Address : 102 National Highway 62, ward 2, Tan An city, Long An Province. Phone : 02723835859 Map : https://goo.

VNVC Tan An: Address : 126 Hung Vuong (extension) street, ward 6, Tan An city, Long An. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.

Here’s below the location in Long An for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.