March 31, 2021
immigration

Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận

▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Ninh Thuận

 • Địa chỉ : số 57 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 • Số điện thoại : (0259) 3824 901
 • Fax : (0259) 3825 488
 • Email : dkkdnt@ninhthuan.gov.vn
 • Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Ninh Thuận

 • Địa chỉ : số 57 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại : (0259) 3822 694
 • Fax : (0259) 3825 488
 • Email : sokhdt@ninhthuan.gov.vn
 • Website : http://sokhdt.ninhthuan.gov.vn
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/t8MXFTWqFR9yZ9UD7
TAGS Ninh Thuan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : số 57 đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3822 694 Fax : (0259) 3825 488 Email : sokhdt@ninhthuan.gov.

Justice Department in Ninh Thuan province Address : 16 tháng 4 street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan province. Phone : (0259) 3822 670 Fax : (0259) 3822 670 Email : sotuphap@ninhthuan.

Sở Tư Pháp Tỉnh Ninh Thuận Địa chỉ : đường 16 tháng 4 , thành Phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Điện thoại : (0259) 3822 670 Fax : (0259) 3822 670 Email : sotuphap@ninhthuan.gov.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Ninh Thuận  Địa chỉ : số 287 đường 21 tháng 8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại : 0259.

Ninh Thuan CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Ninh Thuan Province (Ninh Thuan CDC) Address : 47 Lê Hồng Phong street, Phan Rang – Thap Cham city, Ninh Thuan Province. Phone : 0259.

Here’s below the location in Ninh Thuan for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing location is officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

Here is the list of hotels in Ninh Thuan Province that have decided to welcome guests to enter Vietnam for business trip during Covid-19 period. Who Can Enter Vietnam In This Covid 19 Season? 1.