March 12, 2021
immigration

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tỉnh Điện Biên 

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Điện Biên 

Địa chỉ : Tổ dân phố 16, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Điện thoại : 0948045179

Fax : 0215.3826841

Website : https://dienbien.xuatnhapcanh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/Ps3fbBbiJ3UkDTyF7

Giờ Làm Việc :

– Buổi Sáng : 08h00 – 11h30 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Buổi Chiều: 13h30 – 16h00 (từ thứ Hai đến thứ Sáu)

– Sáng thứ Bảy : 08h00 – 11h30

*** Lưu ý : Cơ Quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh (XNC) Công an tỉnh Điện Biên sẽ nghỉ làm việc vào các chiều thứ Bảy, ngày Chủ Nhật và ngày lễ.

TAGS Dien Bien
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
Dien Bien CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Dien Bien Province (Dien Bien CDC) Address : Group 14, Mường Thanh ward, Dien Bien Phu city, Dien Bien Province. Phone : 0215.

Here’s below the list of locations in Dien Bien for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.

What are the Address of the Immigration Office in Dien Bien city ? Address, Phone, Map, Website & Working time, please find below : Dien Bien Immigration Office Address : Group 16, Thanh Binh Ward, Dien Bien City. Phone : 0948045179 | Fax: 0215.