April 15, 2021
embassy

Phòng Thương Mại Canada (CANCHAM) tại Hà Nội, Việt Nam

Phòng Thương Mại Canada (CANCHAM) tại Thành Phố Hà Nội

  • Địa chỉ : Tầng 8, số 194 đường Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, ​​Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại : (024) 3987 7031
  • Fax : (024) 3987 7037
  • Email : hanoi@canchamvietnam.org
  • FB : https://www.facebook.com/CanCham.Hanoi
  • Website : www.canchamvietnam.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JJ4rAN35953Cjvzc8
TAGS Hanoi city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Canadian Chamber of Commerce (CANCHAM) in Hanoi City Address : 8th Floor, 194 Lac Trung Street, Hai Ba Trung District, Hanoi City, Vietnam. Phone : (024) 3987 7031 Fax : (024) 3987 7037 Email : hanoi@canchamvietnam.

Phòng Thương Mại Anh (BritCham) tại Thành phố Hà Nội Địa chỉ : số 28A đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại : (024) 3633 0244 Fax : N / A Email : enquiries@britchamvn.com Website : https://britchamvn.

British Chamber Of Commerce (BritCham) in Hanoi City, Vietnam Address : 28A Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam Phone : (024) 3633 0244 Fax : N/A Email : enquiries@britchamvn.com Website : https://britchamvn.

Phòng Thương Mại Úc (Auscham) tại Thành phố Hà Nội Địa chỉ : Phòng 2707, Tòa nhà AB Bank, số 101 đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : auschamhanoi@auschamvn.org FB : N/A Website : www.

Australian Chamber of Commerce (Auscham) in Hanoi City Address : Room 2707, AB Bank Building, 101 Lang Ha Street, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam Phone : N/A Fax : N/A Email : auschamhanoi@auschamvn.org FB : N/A Website : www.

Phòng Thương Mại Hoa Kỳ (Amcham) tại Thành phố Hà Nội Địa chỉ : Tầng 4, khách sạn InterContinental Hanoi, Số 05 phố Từ Hoa, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại : (024) 3934 2790 Fax : (024) 3934 2787 Email : info@amchamhanoi.com FB : https://www.

American Chamber of Commerce (Amcham) in Hanoi City Address : 4th Floor, InterContinental Hanoi, No 05 Tu Hoa, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam Phone : (024) 3934 2790 Fax : (024) 3934 2787 Email : info@amchamhanoi.com FB : https://www.

Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp (CCIFV) tại Thành Phố Hà Nội Địa chỉ : 59 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại : N/A Fax : N/A FB : https://www.

French Chamber of Commerce and Industry (CCIFV) in Hanoi City Address : 59 Ham Long Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam. Phone : N/A Fax : N/A FB : https://www.