March 31, 2021
immigration

Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Lào Cai

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Lào Cai

  • Địa chỉ : Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại : (0214) 3840 034
  • Fax : (0214) 3842 411
  • Email : contact-skhdt@laocai.gov.vn
  • Website : https://skhdt.laocai.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/QzVjiXWTkkvSGu4w6

👉 Quý  vị muốn thành lập doanh nghiệp ? Hãy vào website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Lao Cai
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Justice Department in Lao Cai province Address : floor 3, block 6, Nam Cuong ward, Lao Cai city, Lao Cai province. Phone : (0214) 3821 062 Fax : (0214) 3821 062 Email : stp@laocai.

Sở Tư Pháp Lào Cai
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Lào Cai Địa chỉ : tầng III, khối 6, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại : (0214) 3821 062 Fax : (0214) 3821 062 Email : stp@laocai.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lào Cai  Địa chỉ : số 02 đường Hoàng Sào, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh  Lào Cai. Điện thoại : 0944633669 – 0983668800 Fax : 020 3832 760 Website : https://laocai.

Lao Cai CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Lao Cai Province (Lao Cai CDC) Address : Trụ sở khối 5, Bình Minh ward, Lao Cai city, Lao Cai Province. Phone : 02143500167 Fax: 02143500167 Map : https://goo.

Here’s below the list of locations in Lao Cai for COVID-19 Testing. The following COVID-19 Testing locations are officially pointed by the Ministry of Health of Vietnam.