Xét nghiệm Covid-19 ở đâu? Bộ Y tế cho biết, tính đến 03/02/2021 đã có 96 đơn vị được phép thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19. Các đơn vị này bao gồm Miền Bắc: 41 đơn vị Hà Nội (17 đơn vị) 1.

1