Because of the coronavirus outbreak, Vietnam has suspended the issuance of new visas for all foreign nationals including citizens of the Czech Republic last March 2020. This is to curb the spread of Covid 19, which has claimed the lives of thousands of people around the world The government believes that by suspending the visa,

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Czech Republic in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Czech Republic in Hanoi or Consulate of Czech Republic In Hai Phong or Consulate of Czech Republic In Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Czech Republic in Da Nang Chancery of the Embassy

Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện chưa thành lập Lãnh Sự

Consulate of Czech Republic in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Czech Republic in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Czech Republic in Hanoi or Consulate of

Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện chưa thành

Consulate of Czech Republic in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Czech Republic in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of

Đại Sứ Quán Séc (Czech) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện

Embassy of Czech Republic in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Czech Republic in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want

Lãnh Sự Quán Danh Dự Cộng Hòa Séc (Czech) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Lãnh Sự Danh Dự : Mr. Ngo Hong Chuyen Địa chỉ : số 18 BIS/28 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ

1 2 3 4