From March 2020, during the height of the Covid 19 crisis, Vietnam has decided to temporarily suspend visa issuance for all foreigners entering the country. This decision was made by the prime minister himself in an effort to combat the rapid spread of the deadly virus.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Finland in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Finland in Hanoi OR Consulate of Finland in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Finland in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Phần

Consulate of Finland in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Finland in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Finland in Hanoi OR Consulate of Finland in Ho

Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Lãnh

Consulate of Finland in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Finland in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Finland in

Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện

Embassy of Finland in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Finland in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : phòng 501, toà nhà Sailing Tower, số 111A đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3827 2029 Fax: (028) 3823 4436 Email : N/A Website

1 2 3