Consulate General of Vietnam in Guangzhou, China 🇨🇳 Address: Suite P01, 4th /F, Garden Tower, Garden Hotel, 368 Hoanshi Dong Rd., Yuexiu District, Guangzhou 510064, Guangdong, P.

1