Chính phủ Guinea-Bissau hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại TP Đà Nẵng Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Giờ làm việc

We would like to inform there is NO Embassy of Guinea-Bissau in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Guinea-Bissau in Hanoi capital city of Vietnam. Embassy of Guinea-Bissau in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A

Lãnh Sự Quán Guinea-Bissau tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Guinea-Bissau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea-Bissau tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea-Bissau

Consulate of Guinea-Bissau in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Guinea-Bissau in Da Nang City, Vietnam Also, there is no Embassy of Guinea-Bissau in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Guinea-Bissau tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guinea-Bissau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea-Bissau hoặc

Consulate of Guinea-Bissau in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Guinea-Bissau in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Guinea-Bissau in

Đại Sứ Quán Guinea-Bissau tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guinea-Bissau hiện chưa thành lập

Embassy of Guinea-Bissau in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Guinea-Bissau in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is NO

Lãnh Sự Quán Guinea-Bissau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guinea-Bissau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí

Consulate of Guinea-Bissau in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Guinea-Bissau in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Guinea-Bissau

1 2