Chính phủ Jordan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Jordan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jordan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jordan gần Việt

There is NO Embassy of Jordan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Jordan in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Jordan tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Jordan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jordan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jordan

Consulate of Jordan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Jordan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Jordan in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Jordan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Jordan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jordan tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Jordan in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Jordan in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Jordan in

Đại Sứ Quán Jordan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Jordan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Jordan tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Jordan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Jordan in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is NO Embassy

Lãnh Sự Quán Jordan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Jordan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jordan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Consulate of Jordan in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We  would like to inform there is no Consulate of Jordan in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Jordan in

1 2