Trước tiên, cần vào website chính thức của nhà nước tại https://lltptructuyen.moj.

Để xin cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến (online), quý vị cần đăng nhập vào website chính thức của nhà nước tại địa chỉ : https://lltptructuyen.moj.

1