Consulate General Of Vietnam In Nanning – China 🇨🇳 Address : 27th Floor, Yahang Wealth Center, No 55 Jinhu Road, Nanning City, Guangxi, PRC 🇨🇳 Tel : 0086 – 771 – 5510561/ 5510562 Fax : 0086 – 771 – 5534738 E-mail : tlsqvn@rediffmail.com Website : http://vnconsulate-nanning.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Nam Ninh – Trung Quốc 🇨🇳 Địa chỉ: 27 Floor Yahang Wealth Center, No 55, Jinhu Road, Nanning, China 🇨🇳 Điện thoại: 5510 560; 5510 561; 5510 562 Fax: 5534 738 Email: tlsqvn@rediffmail.com Website : http://vnconsulate-nanning.

1