Due to the Covid 19 outbreak, Vietnam has decided to temporarily suspend the issuance of visas last March 2020. This is applicable to all foreign nationals including the citizens of Norway.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Norway in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Norway in Hanoi or Consulate of Norway in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Norway in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Na

Consulate of Norway in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Norway in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Norway in Hanoi or Consulate of Norway in Ho

Lãnh Sự Quán Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện chưa thành lập Lãnh

Consulate of Norway in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Norway in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Norway in

Đại Sứ Quán Na Uy (Norway) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Na Uy (Norway) hiện

Embassy of Norway in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Norway in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Dự Quán Danh Dự Na Uy (Norway) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Honorary Consul : Mr Arild Haugan Địa chỉ : toà nhà Somerset Chancellor Court, số 21-23 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ

1 2 3