Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bulgaria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Bulgaria tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Bulgaria tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bulgaria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Bulgaria tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Bulgaria tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bulgaria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Bulgaria tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Bulgaria tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bulgaria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Bulgaria tại thủ đô Hà

Lãnh Sự Quán Bulgaria tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bulgaria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Bulgaria tại thủ đô Hà

Đại Sứ Quán Bulgaria Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : số 05 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu  | từ 00:09 – 12:00 Điện thoại : (024) 3845 2908 | tại Hà Nội :

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bulgaria 🇧🇬 Địa chỉ: 1 Jetvarka str., Sofia 113, Bulgaria 🇧🇬 Điện thoại: 963 2609 (Tổng đài) Fax: 963 3658 Điện thoại ngoài giờ hành chính: 0878 324030/ 963 2743 (số máy lẻ 114) Email: vnemb.

1