Vim li cas Nyab Laj thiaj yog qhov chaw zoo tshaj plaws rau cov neeg ncig tebchaws Hong Kong Nyab Laj tau txais kev nyiam ntawm cov neeg tuaj ncig thoob ntiaj teb, thiab yog vim li cas. Nws yog ib lub teb chaws uas khav txog keeb kwm nplua nuj thiab kab lis kev

1