Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palestine hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Đà Nẵng. Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Palestine tại thủ đô Hà Nội.

There is NO Embassy of Palestine in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Palestine in Hanoi instead ? Embassy of Palestine in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A

Lãnh Sự Quán Palestine tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palestine hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Đà

Consulate of Palestine in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is NO Consulate of Palestine in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Palestine in Hanoi instead ?

Lãnh Sự Quán Palestine tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palestine hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP

Consulate of Palestine in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Palestine in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Palestine in

Đại Sứ Quán Palestine tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palestine hiện chưa thành lập

Embassy of Palestine in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Palestine in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Palestine tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palestine hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí

Consulate of Palestine in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Consulate of Palestine in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam. 👉 Do you want to find the Embassy of

1 2