Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Papua New Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

There is NO Embassy of Papua New Guinea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Papua New Guinea in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng

Consulate of Papua New Guinea in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Papua New Guinea in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Papua New Guinea in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại TP Hà Nội,

Consulate of Papua New Guinea in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Papua New Guinea in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO

Đại Sứ Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Papua New

Embassy of Papua New Guinea in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Papua New Guinea in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also,

Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Papua New Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Papua New Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP

Consulate of Papua New Guinea in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Papua New Guinea in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is no

1 2 3