Over the past few years, the world was put to a standstill when the deadly virus known as Covid 19 has started spreading very rapidly. In order to protect its respective citizens and curb the spread of Covid 19, world leaders have decided to close their respective borders.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

We would like to inform there is NO Embassy of Portugal in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Portugal in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Portugal in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map

Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành lập Lãnh Sự

Consulate of Portugal in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Portugal in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find Consulate of Portugal in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ?

Lãnh Sự Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha (Portugal) hiện chưa thành

Consulate of Portugal in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Portugal in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Portugal in

Đại Sứ Quán Bồ Đào Nha (Portugal) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Bồ Đào Nha

Embassy of Portugal in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Portugal in Ho Chi Minh city (HCMC). 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Bồ Đào Nha (Portugal) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 151 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : (028) 3820 0623 | 3930 9608 Email : afonso.vieira@portviet.

1 2 3