Đại Sứ Quán Qatar Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : biệt thự số 43 phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | từ 09:00 – 16:00 Điện thoại : (024) 3943 0222 | 3944 0149 (thêm đầu

Embassy of Qatar in Hanoi Address : Villa No. 43 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam Embassy opening hours: Monday – Friday: 09:00 – 16:00 Phone : 02439430222 | 02439440149 Fax: 02439440148 Email: hanoi@mofa.

Do Qatari citizens require to make visa application for Vietnam? YES Qatari passport holders are required to make visa application for visiting Vietnam Options for citizens of Qatar getting a visa for Vietnam: Application For Visa At The Embassy of Vietnam in Qatar Application For Visa On Arrival – Qatari passport holders are eligible to apply

The process of applying for an e-visa for citizens of Qatar is so easy. As a matter of fact, it will only take a few minutes of your time.

Citizens of Qatar are required to have a visa for them to enter Vietnam. Aside from the e-visa, there are other ways that a Qatari citizen can acquire for a visa.

Vietnam e-visa option is considered as one of the easiest ways to get entry into Vietnam for Qatari passport holders. Here, you need to connect your mobile or computer to internet and complete the online visa application form.

Citizens of Qatar are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Qatar are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 👉 Option 1 : Apply for a visa at the embassy of Vietnam in Qatar In order to get a visa through the embassy of Vietnam, citizens

Are you looking for location of Vietnam embassy in Qatar 🇶🇦? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Qatar Address: Villa No. 8 (Near Saha 109 street), West Bay Lagoon, Doha, Qatar 🇶🇦 P.

Embassy of  the Socialist republic of Vietnam in Doha, Qatar 🇶🇦 Address: Villa No. 8 (Near Saha 109 street), West Bay Lagoon, Doha, Qatar 🇶🇦 Tel:  (+974) 4412 8480 or (+974) 4412 8365 or (+974)  4412 8366 Consular section: (+974) 4412 8993 Fax: (+974) 4412 8370 Email: vietnamembassy.

ĐSQVN tại Qatar 🇶🇦
April 26, 2020 · TAGS ĐSQVN Qatar

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Qatar  🇶🇦 Địa chỉ: Villa No 8, West bay Lagoon, Doha, Quatar 🇶🇦 Điện thoại: (+974) 44128480 Fax: (+974) 44128370 Email: vietnamembassy.doha@gmail.

1 2 3