Cần Thơ Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Thành Phố Cần Thơ Địa chỉ: Số 01 Ngô Đức Kế, phường Tân An, quận Ninh kiều, TP. Cần Thơ Điện thoại : 02923822351 Fax: 02923753788 Email: ttksbt@cantho.

1