Manne Vietnam lea kiinnálaš turisttaid ferte galledanbáiki Vietnamis lea olu maid fállat iežas gallededdjiide. Dat lea dorvvolaš ja ráfálaš riika, gos lea alla kriminalitehta, ja danin lea dat ideála mátkebáiki ovttaskas mátkkošteddjiide, bearrašiidda ja joavkkuide.

1