Vietnam do̠ cedak̕ China ren Turist ko lạgit̕ ạḍi jạruṛan jaega kana Vietnam do̠ ạḍi ḍher kạmi lạgit́ ạḍi jạruṛa. Noa do̠ mit́ṭen ạḍi sạri ar ạḍi jạruṛan disom kana, oka re kại reaḱ ḍhertet́ do̠ komgea, onate noa do̠ eken kạmiạko, gharońjrenko ar ḍạrko lạgit́ mit́ṭen bhage jaega kana.

Vietnam do̠ ce̠dak̕ Hong Kong ren Saṅgarko lạgit̕ ạḍi bhage ḍạr kana Vietnam do̠ goṭa dhạrtiren saṅgarko talare ạḍi jạruṛok̕ kana, ar ona do̠ bhage karonte. Noa do̠ mit́ṭen diso̠m kana oka do̠ ạḍi daman itihas ar ạri-cạli reaḱ ạidạri menak̕a, oka do̠ China, France ar eṭak̕ ạḍi jạruṛan disomkoak̕ ạidạri menak̕a.

Sostar o Vietnam si o perfektno than vash e Hong Kongese turistura O Vietnam si te lel populariteto maškar e turistura katar sasti lumia, thaj si lačhe. Si jekh them savo luvudil pes e barvali historijasa thaj kulturasa, e influencenca katar e Kina, Francia, thaj aver paśutne thema.

Sostar o Vietnam si jekh destinacia savi trubul te vizitisarel pes e kinezikane turisturenqe O Vietnam si les but te del peske vizitorenge. Si jekh sekurno thaj lačho them, e tikne kriminalitetosqe procentosa, so kerel les jekh idealo destinacia vaś e phirutne korkore, e familienqe thaj e grupenqe.

1