September 22, 2021
Blog

Thông tin liên hệ Chi Cục Hải Quan Quản Lý Hàng XNK Ngoài KCN Bình Dương

Chi Cục Hải Quan Quản Lý Hàng Xuất Nhập Khẩu Ngoài Khu Công Nghiệp

  • Mã Chi cục HQ Quản lý hàng hóa XNK ngoài KCN : 43PB
  • Địa chỉ : số 327 đại lộ Bình Dương, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại : (0274) 3822 767
  • Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.gl/maps/3yANeTCFyAK8RrSo7
TAGS Hải Quan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chi Cục Hải Quan KCN Sóng Thần II Mã Chi cục HQ KCN Sóng Thần : 43ND Địa chỉ : đường số 10, KCN Sóng Thần II, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3742 239 Bản đồ chỉ đường Google Map : https://goo.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương Địa chỉ : số 439 đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại : (0274) 3822 767 Fax : (0274) 3822 151 Email : haiquanbinhduong@gov.vn Website : https://haiquanbinhduong.