April 20, 2021
embassy

Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 41 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 07:30 – 11:30 | chiều 14:00 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 3829 2751
  • Fax : (028) 3822 2773
  • Email : camcg.hcm@mfaic.gov.kh
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7fCtEQu7HjC1CetM8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Cambodia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of Cambodia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 41 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : from Monday to Friday 07:30 – 11:30 | 14:00 – 17:00 Phone : (028) 3829 2751 Fax : (028) 3822 2773 Email : camcg.hcm@mfaic.

Embassy of Cambodia in Hanoi Address: No. 71A Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

Citizens of Cambodia won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, you should apply for a visa.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Cambodia 🇰🇭? There are Vietnam embassy and 2 consulates in Cambodia, please see below for details: Embassy of Vietnam in Phnompenh, Cambodia 🇰🇭 Address: 436 Monivong Blvd, Khan Chamcarmon, Phnompenh, Cambodia 🇰🇭 Telephone: 85523726274 Fax: 85523726495 Email: ttcpc@mofa.gov.

Consulate General Of Vietnam In Sihanouk Ville – Cambodia 🇰🇭 Address : 310, Ekareach Blvd, Khan Mittapheap, Sihanoukville, Kingdom of Cambodia 🇰🇭 Tel (Consular Section): +855-34- 934039 Fax : +855-34-933669 Email: tlsqvn.siha@mofa.