April 20, 2021
embassy

Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Campuchia (Cambodia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 41 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Giờ làm việc : từ thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 07:30 – 11:30 | chiều 14:00 – 17:00
  • Điện thoại : (028) 3829 2751
  • Fax : (028) 3822 2773
  • Email : camcg.hcm@mfaic.gov.kh
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/7fCtEQu7HjC1CetM8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Campuchia (Cambodia) tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Battambang, Campuchia 🇰🇭 Địa chỉ: Road N 03, Sangkat Svay Por, Battambang Province, Kingdom of Cambodia. 🇰🇭 Điện thoại: 688 88 67 Fax: 688 88 66 Email: consul.

Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Sihanouk Ville, Campuchia 🇰🇭 Địa chỉ: 310 đường Ekareach, thành phố Preah Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk 🇰🇭 Điện thoại: (00855) 34933669 Fax: (00855) 34933669 Email: tlsqsiha@gmail.com Website: http://vnconsulate-shihanoukville.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Phnom Penh, Campuchia 🇰🇭 Địa chỉ: 436 Preah Monivong Blvd., Phnom Penh, Cambodia 🇰🇭 Điện thoại: +855-23) 726-274/224 (số Cam-pu-chia) +84-4) 992 74 00 57/58/59/60 (số vệ tinh) Fax: (+855-23) -726-495 Email: ttcpc@mofa.