April 20, 2021
embassy

Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : Toà nhà President Place Building, tầng 10, số 93 đường Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc (đặt hẹn qua email) : Thứ Hai, 09:00 – 12:00 | Thứ Tư, 14:00 – 16:00 | Thứ Năm, 09:00 – 12:00
  • Điện thoại : (028) 3827 5445
  • Fax : (028) 3827 5444
  • Email: hochiminh.consolato@esteri.it (consular) | hochiminh.visti@esteri.it (visa) | hochiminh.commerciale@esteri.it (commercial)
  • Website : https://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/en
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/TQCkzesqyr7MY7PV9

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Nước Ý
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
ĐSQVN tại Ý 🇮🇹
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ý 🇮🇹 Địa chỉ: Via di Bravetta, 156 – 00164 Roma, Italia 🇮🇹 Điện thoại tổng đài: (+39) 06 6616 0726 Fax: (+39) 06 6615 7520 Email: vnemb.it@mofa.