Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP

Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh

Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại

Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italia) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Ý (Italy) Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Ý : 

ĐSQVN tại Ý 🇮🇹
April 26, 2020 · TAGS ĐSQVN Nước Ý

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ý 🇮🇹 Địa chỉ: Via di Bravetta, 156 – 00164 Roma, Italia 🇮🇹 Điện thoại tổng đài: (+39) 06 6616 0726 Fax: (+39) 06 6615 7520 Email: vnemb.it@mofa.

1