April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Italy
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Italy in Hanoi Address : 09 Le Phung Hieu street, Trang Tien ward, Hoan Kiem district, Hanoi city, Vietnam. Tel : +84 24 38256256 | in Hanoi : 38256256 | outside Hanoi : 024 38256256 | outside Vietnam : 0084 24 38256256 Fax: +84 24 38267602 E-mail: ambasciata.

Applying for Vietnam e-visa for Italian citizens is nothing less than a cakewalk. It only takes not more than a few minutes to apply.