May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Nước Ý
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
ĐSQVN tại Ý 🇮🇹
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ý 🇮🇹 Địa chỉ: Via di Bravetta, 156 – 00164 Roma, Italia 🇮🇹 Điện thoại tổng đài: (+39) 06 6616 0726 Fax: (+39) 06 6615 7520 Email: vnemb.it@mofa.