May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Ý (Italy) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Ý (Italy) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Italy