April 13, 2021
embassy

Văn Phòng Tổ Chức Quốc Tế Pháp Ngữ Khu Vực Châu Á -Thái Bình Dương (BRAP-OIF) Tại Hà Nội, Việt Nam

Văn Phòng Tổ Chức Quốc Tế Pháp Ngữ Khu Vực Châu Á -Thái Bình Dương (BRAP-OIF) Tại Thành Phố Hà Nội

  • Văn phòng Cơ quan Đại diện : phòng #202 & 302 E4B Khu Ngoại Giao Đoàn Trung Tự, số 06 đường Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.
  • Giờ làm việc : Thứ Hai đến Thứ Năm, 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 | Thứ Sáu, 08:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00
  • Điện thoại : (024) 3573 5243/45
  • Fax : (024) 3573 5247
  • Email : brap@francophonie.org
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/jemNEHnbNBFTLnLu7
TAGS Hanoi city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Japan International Cooperation Agency (JICA) In Hanoi City Address : Floor 11, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi city, Vietnam Phone : (024)-3831 5005 | 3831 5006 | 3831 5007 | 3831 5008 Fax: (024) 3831 5009 Email : N/A Facebook : https://www.facebook.

Office for the United Nations Resident Coordinator in Hanoi Office of the Mission : Green One UN House, 304 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Working hours : Monday to Friday, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00 Phone : (024) 3850 0100 Fax : N/A Email : rco.vn@one.

International Labour Organization (ILO) in Hanoi City Office of the Mission : Green One UN House, 304 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Working hours : Monday to Friday, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00 Phone : (024) 3850 0100 Fax : (024) 3726 5520 Email : hanoi@ilo.org https://www.