July 1, 2024
Ndau

Vietnam visa pamhepo kune vashanyi veHong Kong: Zvese zvaunoda kuziya

Ngei Vietnam iri ndau yakakwana yekuenda kune vashanyi veHong Kong

Vietnam yanga yeiwedzera kuziikanwa ngevashanyi vanobva munyika dzeshe, uye ngechikonzero chakanaka. Inyika inozvirumbidza ngenhoroondo yakapfuma uye tsika, ine kukurudzirwa kubva kuChina, France, uye dzimweni nyika dzakavakidzana. Musanganiswa wakasiyana-siyana uyu unooneka mumavakirwo ayo, chikafu, uye tsika, zvichiita kuti ive ndau inodakadza yekuongorora.

Uyezve, Vietnam inoziikanwa ngekudziya uye kugamuchira vanhu, zvichiita kuti ive nyika yakachengeteka uye inoshamwaridzana kune vashanyi. Vandhu vo mundau iyi vanogara veida kubesera no kubhuya ngo pamusoro po tsika dzavo no vandhu vanoviya kuzovona, zvinoita kuti zviro zvavo zviwedzere kupfumisa.

Asi, kangaije ciro cimwe cinodakajisa maningi kuvhakacira Vietnam ngo cokuti mare yo kurarama ndiyona inodhura. Kubva pandau yekugara kuguma pakurya kuguma pazvifambiso, zviro zveshe zvinodhura, zvinoita kuti ive ndau yakasisira maningi yo vanohamba ngo mare.

Nyika iyi yakakomborerwazve nge ndau dzinoshamisa dze chisikwa, kubve kumawere akareba e limestone e Halong Bay kuguma kuminda yakanaka ye mupunga ye Sapa. Uye nge mamiriro ekunze anodakadza gore reshe, hapana nguva yakashata yekushanyira Vietnam.

Vashanyi vekuHong Kong Vanoda Visa Yekupinda Kuti Vapinde muVietnam Here?

Mhinduro pfupi ndeyekuti hongu. Vashanyi vekuHong Kong avasunungurwi kubva kune zvinodiwa zvevisa yeVietnam uye vanofanira kunyorera visa vasati vaenda kunyika. Asi, mashoko akanaka ngekuti maitiro aya akaitwa nyore zvikuru nekuunzwa kweVietnam visa pamhepo.

Kugara Kure NeMumiririri / Mumiririri weVietnam, Vashanyi veHong Kong Vanokwanisa Kunyorera Visa yeVietnam Pamhepo Here?

Eya, vashanyi ve Hong Kong vanokwanisa zvino kunyorera visa ye Vietnam pamphepo kubva pakunyaradzwa kwepamuzi kana hofisi. Izvi zvinoronza kuti apanazve mitsara yakareba kana kuhamba kakawanda kuenda ku embassy kana consulate. Zveshe zvaunoda nge internet uye maminitsi mashomani kuti upedze maitiro ekushandisa pamhepo.

Visa yeVietnam pamphepo, inoziikanwawo seVietnam e-Visa, inowanikwa kune vane pasipoti yenyika dzese uye nharaunda, kusanganisira Hong Kong. Inoshanda kuguma mazuwa makumi mapfumbamwe ngekupinda kumwe kana kwakawanda, kupa vashanyi kukwanisa kuronga rwendo rwavo zvakafanira.

Ndezvipi Zvinobatsira zveVietnam Visa Online kune Vashanyi veHong Kong?

Kune zvakawanda zvinobatsira zvinoita kuti Vietnam e-Visa ive sarudzo yakakurumbira kune vashanyi veHong Kong, sezvinotevera:

 1. Njira iri nyore yekushandisa: Njira yekushandisa visa ye Vietnam pamphepo iri nyore uye inokona kupera mumaminitsi mashomani. Zvemunoda nge internet yakagadzikana, pasipoti inoshanda, ne debit/credit card kuti mubhadhare.
 2. Kurerukira: Kushandisa visa yepamphepo kunotendera vashanyi veHong Kong kuti vakumbire visa yavo nguwa iriyo iriyo uye kubva chero kwavanoenda, vasingadi kushanyira embassy yeVietnam kana consulate. Izvi zvinobesera maningi vaya vanogara mu ndau jiri ndhambo kana vaya vanobatikana maningi.
 3. Kuponesa Nguva: Njira yo kushandisa visa yo kudhaya inokwanisa kutora nguva zve inosanganisira kuema mu mitsara yakareba. Ne visa ye Vietnam pamphepo, maitiro ese anokona kupera mumaminitsi mashomani, kuchengetedza nguva yakakosha kune vashanyi veHong Kong.
 4. Apana chiro chinodiwa kuti munhu aendese magwaro: Kusiyana nge njira yekushandisa visa yekudhaya, apo vanonyoresa vanodikanwa kuendesa magwaro akasiyana-siyana, visa ye Vietnam pamphepo inoda basi kopi yakascanwa ye pasipoti yo mundhu anokumbira. Izvi zvinoita kuti maitiro aya asina kunetseka uye asina kuoma.
 5. Kushanda nekuchinjika: Visa yeVietnam pamphepo inoshanda kuguma mazuwa makumi mapfumbamwe nekupinda kumwe kana kuzhinji, kupa vashanyi veHong Kong kuchinjika kupinda nekubuda muVietnam nguva dzakawanda mukati menguva yekushanda. Izvi zvakakwana kune avo vanoronga kushanyira dzimwe nyika dzakavakidzana panguva yerwendo rwavo kuenda kuVietnam.
 6. Nzvimbo dzakawanda dzekupinda: Kune 13 ndege, 16 masuo emuganhu wenyika, uye 13 masuo emuganhu wegungwa anotendera vane e-visa yeVietnam kuti vapinde nekubuda munyika zviri nyore. Izvi zvinopa vashanyi veHong Kong mukana wekusarudza ndau yavanoda kupinda zvichienderana nezvirongwa zvavo zvekuhamba.

Mari yepamutemo yeVietnam yevashanyi veHong Kong

Mari yepamutemo yeVietnam visa yevashanyi veHong Kong inowanikwa pane webhusaiti yehurumende. Kune visa yekupinda imwe, inoshanda kusvika mazuva makumi matatu, mari inobhadharwa ndeye US $ 25. Izvi zvinoreva kuti unokwanisa kupinda muVietnam kamwe chete wogara kwemazuva makumi matatu. Kune visa yekupinda kakawanda, inoshandawo kusvika mazuva makumi matatu, mari inobhadharwa ndeye US $ 50. Iyi njira inotendera kuti upinde nekubuda muVietnam nguva dzakawanda mukati memazuva makumi matatu.

Kana ukaronga kugara muVietnam kwenguva yakareba, unokwanisa kusarudza visa imwe-yekupinda inoshanda kusvika mazuva makumi mapfumbamwe, iyo inodhurawo US $ 25. Visa iyi inotendera kuti upinde muVietnam kamwe chete uye ugare kwemazuva anosvika makumi mapfumbamwe. Kune visa yekupinda kakawanda inoshanda kusvika mazuva makumi mapfumbamwe, mari inobhadharwa ndeye US $ 50. Ne visa iyi, unokwanisa kupinda nekubuda muVietnam nguva dzakawanda mukati memazuva makumi mapfumbamwe.

Zvakakosha kuziya kuti mare iyi inokona kuchicha, saka zvinokurudzirwa kuti ugare weiongorora mare iripo usati watumira chikumbiro chako chevisa.

Kuzwisisa mavhiza ekupinda kamwe chete uye akawanda ekupinda kune vashanyi veHong Kong

Zvino ngekuti takavhara mare ye visa, ngatidzidze zvakadzama mumihlobo yakasiyana-siyana ye visa inowanika kune vashanyi ve Hong Kong. Kudai ngezvakataurwa kare, visa yekupinda imwe chete inokutendera kuti upinde muVietnam kamwe chete uye ugare kwenguva yakati. Iyi ndiyo njira yakakurumbira kune vashanyi vanoronga kushanyira Vietnam kamwe chete kana kwenguva pfupi.

Kune rumwe rutivi, visa yekupinda yakawanda inotendera kuti upinde uye kubuda muVietnam nguva dzakawanda mukati menguva yakatarwa. Iyi ndiyo njira yakanaka yaamho kune vashanyi vanoronga kuenda kunyika dzakavakidzana uye vanoda kusununguka kwekudzoka kuVietnam. Zvinodetserawo kune vanofamba ngebhizimisi vanogona kuda kuita nzendo nguva nenguva kuenda kuVietnam.

# Mutemo wekudzorera mari kune vashanyi veHong Kong

Muchiitiko chinosuruvarisa kuti chikumbiro chako chevisa chinorambwa, hapana mutemo wekudzorera kune vashanyi veHong Kong. Mari ye visa haina kudzoserwa chero zvakadaro, zvisinei nechikonzero chekuramba. Ndiyo ndaa zvakakosha kuona kuti zvinyorwa zveshe zvinodiwa nge mashoko zvinopuwa zvakanaka nge nguwa.

Kushandisa Kubudikidza Ngemumiririri weVisa

Zvakakosha kubhuya kuti mari ye visa inokona kunge yakakwira kana ukasarudza kunyorera kuburikidza nemumiririri we visa. Izvi zvinoitika ngekuti mumiririri unokona kubhadhara mare yebasa pamusoro pemari ye visa yepamutemo. Asi, kushandisa visa agent kunokona kukuponesa nguwa ne simba ngekuti ndivo vanozokuitira njira yekukumbira. Ingova nechokwadi chekusarudza mumiririri ane mukurumbira uye anovimbika kuti usabhadhara zvimwe zvikwereti kana kunonoka.

# Vietnam Visa Pamhepo kune Vashanyi veHong Kong: Webhusaiti yeHurumende vs Vamiririri Vanovimbika

Ngekukwirira kwemasevhisi e visa yepamphepo, maitiro aya akava nyore uye anoshanda. Asi mubvunzo unoramba uripo, ndeipi njira yakanakisisa kune vashanyi veHong Kong – webhusaiti yehurumende kana vamiririri vanovimbika?

Kuti udetsere kuita chisarudzo chinoziikanwa, heino rondedzero yezvakanaka uye zvakashata zvesarudzo imwe neimwe:

1. Webhusaiti yehurumende:

 • Mubhadharo wakaderera: Webhusaiti yehurumende inopa mubhadharo wakaderera wekunyorera visa, zvichiita kuti zviite zviro zvinodetsera maningi.
 • Ita-wega: Nge webhusaiti yehurumende, unofanira kupedza maitiro ekushandisa visa iwewe. Izvi zvinokwanisa kutora nguva yakawanda zve zvinovhiringija, maningi-ningi ku vandhu vanotanga kuenda ku Vietnã.
 • Apana rubatsiro: Webhusaiti yehurumende haipi rubatsiro kune vanonyorera visa. Kuti une mibvunzo kana kusangana ne ndaa, unozofanira kuhamba ndidzo wega.

2. Vamiririri vanovimbika:

 • Mubhadharo wakakura: Vamiririri vanogondeka vanobhadhara mare yakakura ngendaa yezviro zvavanoita, asi izvi zvinowanzoruramiswa ngezvikomborero zvavanopa.
 • Unyanzvi: Nge makore akawanda ekuziva mu indasitiri, vamiririri vanovimbika vane unyanzvi uye ruzivo kuti vaone kuti chikumbiro chako che visa chinotenderwa uye chinounzwa ngenguva.
 • Kutsigira: Chimweni chiro chikuru chinodetsera pakushandisa vamiririri vanogondeka ndicho chitsigiro chavanopa. Vanowanika pamphepo kuti vadavire ngekukasira mibvunzo yeshe kana kudetsera nge ndaa dzeshe dzaungasangana nadzo nguwa yekuita chikumbiro che visa.
 • Expedited service: Kana uchida visa yako ngekukasira, vamiririri vanovimbika vane sarudzo yekukurumidza kuita chikumbiro chako, kuve nechokwadi chekuti unowana visa yako ngenguva.
 • Rudetsero pakuguma: Vamiririri vanogondeka vanopa zvimweni zviro zvakadai ngekukurumidza kubvumidzwa kwekuenda kune dzimweni nyika uye kupa kutora ndege uye kuendeswa kuhotera yako. Izvi zvinokwanisa kubesera maningi ku vandhu vanotanga kuviya ku Vietnã.

Hino, ndiyani unofanira kusarudza vashanyi veHong Kong kuti vawane visa yavo yeVietnam? Zvinopeisira kuenderana nge mare yako, nguwa, ne mwero wekunyaradza nge njira yekushandisa visa. Kana uri pabhajeti rakaoma uye une nguva yakakwana yekuhamba kuburikidza nemaitiro, webhusaiti yehurumende ingave iri nani kwauri. Asi, kudari munoda kubhadhara mare yakawanda kuti muite zviro zvicikakhatazi, vandhu vanogondeka ndivona vanodikana kuita.

Zvinotora nguva yakadini kuti vashanyi vekuHong Kong vawane mvumo ye visa?

Mashoko akanaka ndeokuti Vietnam visa chikumbiro maitiro anokurumidza uye anoshanda. Zvinowanzotora mazuva 3-5 ekushanda kuti visa yako igadziriswe. Asi, nguva jo kunyanya, zvinotora nguva shomani. Hino, zvinokurudzirwa kuti uite chikumbiro che visa yako pamberi pezviro kuti usanonoke muzvirongwa zvako zvekuhamba.

Ndapota ziva kuti Immigration ye Vietnam, apo panogadziriswa chikumbiro chako che visa, haishandi ngeMugovera, Svondo, Zuva reChinyakare reVietnam Vanhu Vekuchengetedza Veruzhinji (Nyamavhuvhu 19), uye mazororo eNyika. Izvi zvinoronza kuti kana uri kuronga kuhamba mumazuwa aya, unozofanira kunyorera visa yako nguva pfupi kana kushandisa rudetsero rwemunhu anovimbika.

Ndeapi mazororo enyika muVietnam anofanira kuonekwa ngevashanyi veHong Kong?

Zvakakosha kuziya mazororo eNational muVietnam kuti usaite zvinetso kana uchinyorera visa yako. Zvinotevera ndizvo zvinoongorora mazororo eNyika muVietnam aunofanira kuona semushanyi weHong Kong:

 1. Zuwa regore idzva (January 01)
 2. Tet Holiday (kudai nge karenda ye mwedzi, inowanzowira muna Ndira kana Kukadzi)
 3. Hung Kings Zuva rekuyeuka (zuva rechigumi remwedzi wechitatu)
 4. Zuva rekubatanazve (Kubvumbi 30)
 5. Zuva revashandi (Chivabvu 01)
 6. Zuwa renyika (Gunyana 02)

Munguwa dzezororo idzi, Immigration yeVietnam haizogadziri zvikumbiro zvevisa. Ngo kudaro, zvakanaka kuti muronge rwendo rwenyu ngo njira kwayo zve moita mukumbiro wo visa yenyu pamberi po nguva kuti mutame kunonoka.

Ungawana sei visa yekukurumidza kuenda kuVietnam kune vashanyi veHong Kong?

Kana uri kukurumidza uye uchida kuwana visa yako yeVietnam ngekukurumidza, vamiririri vanopawo rubatsiro rwekukurumidza. Aya mabasa anouya ngemari yakawedzerwa asi anokona kukuponesa kubva kune nyaya dze visa dzekupeisira. Heino nzira dzekuwana visa yekukurumidza kuenda kuVietnam:

 • Same-day visa: Vamiririri vanokona kunasira chikumbiro chako che visa ngezuwa rimwe chete uye kuti chitenderwe mumaawa mashomani. Iyi ndiyo nzira yakanaka kana uchida kuenda kuVietnam nekukurumidza.
 • 4-awa visa: Kana uine nguwa shomani, unokona kusarudza 4-awa visa service. Izvi zvinotendera kuti uwane visa yako mukati memaawa mana kubva pakutumira chikumbiro chako.
 • 2-awa visa: Kune nyaya dzakanyanya, vamiririri vanopawo 2-awa visa sevhisi. Iyi ndiyo njira inokurumidza kuwanika, uye visa yako inozotenderwa mukati mwemaawa maviri kubva pawakatumira chikumbiro chako.

Ndeapi Vashanyi veHong Kong Vanofanira Kugadzirira Kunyorera Visa yeVietnam Pamhepo?

Kuti vakumbire Vietnam e-visa, vashanyi veHong Kong vanofanira kugadzirira magwaro anotevera:

 • Pasipoti ine mwedzi mitanhatu yekushanda uye mapeji maviri asina chiro: Kufanana nedzimweni chikumbiro chevisa, pasipoti inoshanda inofanira kune vashanyi veHong Kong vanonyorera Vietnam e-visa. Pasipoti inofanira kuva nekushanda kwemwedzi mitanhatu kubva pazuwa raunoda kupinda muVietnam.
 • Mashoko epasipoti: Vashanyi vekuHong Kong vanozoda kupa ruzivo rwepasipoti yavo kudai ngezita, chirume kana chikadzi, zuwa rekubarwa, ndau yekubarwa, nhamba yepasipoti, uye rudzi. Zvakakosha kuona kuti mashoko eshe anopuwa akarurama uye anoenderana nemashoko ari papasipoti yako.
 • E-mail kero: Vashanyi veHong Kong vanozoda kupa kero ye e-mail inoshanda kuti vawane chitupa chavo che visa. Iyi e-mail kero inozoshandiswawo kune chero tsamba yemunguva yemberi inoenderana nevisa yako yeVietnam.
 • Kadhi rechikwereti / debit rinoshanda kana akaundi yePaypal: Vashanyi veHong Kong vanozoda kuva nekadhi rechikwereti / debit rinoshanda kana akaundi yePaypal kuti vabhadhare mari yekunasira visa. Injira yakachengeteka uye iri nyore yekubhadhara uye kudzivirira vatengi.
 • Kero yenguva pfupi muVietnam: Vashanyi veHong Kong vanozoda kupa kero yenguva pfupi muVietnam, kunge hotera yavo yakarongwa kana pekugara. Adresi iyi inozoshandiswa pakutonga zve inofanira kuva mukati mo nyika.
 • Chinangwa chekuvhakacha: Vashanyi veHong Kong vanozoda kuronza chinangwa chavo chekuvhakacha, ingave yekushanyira, mushando, bhizinesi, kana kufunda. Zvakakosha kuziya kuti nge ndaa ye zvimweni zvinangwa kusiya kwe kushanyira nyika, zvinyorwa zvimweni zvinokona kudiwa kuti zvikhombise chinangwa che kushanyira kwako.
 • Mazuwa ekupinda nekubuda: Vashanyi veHong Kong vanozoda kupa mazuwa avo akarongwa ekupinda nekubuda kuVietnam. Zvakakosha kuona kuti visa yako inoshanda kwenguva yese yeunogara muVietnam.
 • Nzvimbo dzinodiwa dzekupinda nekubuda / ndege: Vashanyi veHong Kong vanozoda kuronza ndau dzekupinda nekubuda kana ndege muVietnam dzavanoronga kushandisa. Zvakakosha kuziya kuti unofanira kupinda muVietnam kuburikidza nechiteshi chakanyoreswa pa e-visa yako, kunze kwezviteshi zvendege.
 • Mushando wavanoita mazuwa ano: Vashanyi veku Hong Kong vanozoda kupa ruzivo rwemushando wavo wemazuva ano, kusanganisira zita rekambani, kero, uye nhamba yefoni. Mashoko aya anodiwa kuti uone kuti unoshanda sei uye chinangwa chekushanyira.

Zvii Zvinodiwa ngeVashanyi veHong Kong Kuti Vashandise Visa yeVietnam paIndaneti?

Kuti uite chikumbiro che visa ye Vietnam pamphepo, unozofanira kuisa zvinyorwa zviiri: kopi yakascanwa ye peji yako ye data ye pasipoti uye mufananidzo we portrait uchangobva kubuda. Mapepa aya akakosha maningi pakukhombise kuti uri ani nekuita kuti njira yekushandisa visa iende zvakanaka.

Zvinodiwa nge Kopi Yakascanwa ye Peji ye Data ye Pasipoti:

Kopi yakascanwa ye peji yako ye data yepasipoti ndiyo gwaro rakakosha zvikuru rinodiwa kuti Vietnam visa iite chikumbiro pamhepo. Inoshandiswa kusimbisa ruzivo rwakapiwa mufomu rako rekushandisa visa. Hezvino zvinodiwa zvakananga kune kopi yakascanwa yepasipoti yako data peji:

 1. Inofanira kunge yakajeka, inoerengwa, uye yakazara peji.
 2. Mufananidzo uri pa peji haufaniri kunge usina kujeka kana kuvhiringika.
 3. Inofanira kusanganisira ruzivo rwako rwemunhu, kunge zita rako, zuwa rekubarwa kwako, uye nhamba yepasipoti.
 4. Mitsara ye ICAO iri pashi pe peji inofanira kuoneka.
 5. Faira rinofanira kuva mu PDF, JPEG, kana JPG kuti zvive nyore kuendesa.

Zvakakosha kuona kuti peji yako ye data yepasipoti inokwanisa kuita zveshe izvi kuti usanonoke kana kurambwa pachikumbiro chako che visa.

Zvinodiwa zveMufananidzo weMufananidzo weVashanyi veHong Kong:

Gwaro rechipiri rinodiwa kuti Vietnam visa pamhepo chikumbiro ndeye mufananidzo wemufananidzo uchangobva kuitwa. Mufananidzo uyu unoshandiswa kusimbisa kuti uri ani uye unofanira kuenderana nemunhu ari mupasipoti yako. Heano zvinodiwa zvakananga zvemufananidzo wemufananidzo:

 1. Inofanira kuva mufananidzo wakakura sepasipoti (4x6cm).
 2. Mufananidzo unofanira kutorwa mukati mwemwedzi mitanhatu yapfuura.
 3. Unofanira kunge wakatarisa zvakananga kune kamera.
 4. Aufaniri kusimira magirazi kana chiro chinofukidza hope yako.
 5. Mushure unofanira kuva chena kana kuti off-white.
 6. Mufananidzo unofanira kuva muvara uye kuva neganda rakajeka uye rechisikigo.
 7. Iyo faira inofanira kuva JPEG, JPG, kana PNG.

Teedzere zvinodiwa izvi kuti uone kuti mufananidzo wako unoashirwa uye chikumbiro chako che visa chinogadziriswa pasina nyaya.

Unganyorera sei Visa yeVietnam paIndaneti kune Vashanyi veHong Kong?

Mutemo wekunyorera Vietnam e-visa kune vashanyi veHong Kong uri nyore uye unokwanisa kupedzwa muzvikamu zvishoma zviri nyore:

 • 1: Enda kune webhusaiti yepamutemo yekushandisa e-visa yeVietnam uye dzvanya bhatani rekuti “Isai Zvino”.
 • 2: Zadza zveshe zvinodiwa zvakanaka, kusanganisira ruzivo rwepasipoti yako, chinangwa chekuvhakacha, uye mazuwa aunoda kupinda nekubuda.
 • 3: Isa kopi ye digital ye peji ye bio ye pasipoti yako uye mufananidzo uchangobva kutorwa wakakura kudai nge pasipoti.
 • 4: Ita mubhadharo wekunasira visa uchishandisa kadhi rechikwereti / debit rinoshanda kana akaundi yePaypal.
 • 5: Kana chikumbiro chako chatumwa, unozoashira e-mail yekugondisa ine kodhi yekuongorora.
 • 6: Nguwa yekunasira yeVietnam e-visa inowanzoita mazuwa matatu kusvika kushanu ebhizinesi. Kana visa yako yabvumirwa, unozoashira link yekutora e-visa yako.
 • 7: Dhinda e-visa yako woitwara kana uchienda kuVietnam.

Ndapota ziva kuti vashanyi veHong Kong vanofanira kupinda muVietnam kuburikidza ngechiteshi chavakanyoresa muchikumbiro chavo, kunze kwezviteshi zvendege. Kuti unoda kupinda muVietnam kuburikidza ngechiteshi chimweni, unozofanira kunyorera e-visa itsva.

Ungaona sei Vietnam e-Visa Mamiriro eVashanyi veHong Kong?

Kana wabudirira kunyorera Vietnam e-visa, unokwanisa kuona mamiriro ayo uchishandisa webhusaiti yepamutemo yeDhipatimendi reVietnam Immigration. Heino njira yaunokona kuzviita:

 1. Enda kune webhusaiti yeDhipatimendi reKuenda kune dzimwe nyika reVietnam.
 2. Dzvanya pane “Ongorora Chimiro.”
 3. Nyora kodhi yako yekushandisa, e-mail, uye zuwa rekubarwa kwako.
 4. Dzvanya pane “Tsvaka.”

Webhusaiti inozokhombise mamiriro ezviro zvako zve visa, kunyazwi zviri kuitwa, zvakatenderwa, kana kuti zvakarambwa. Kana visa yako yakabvumirwa, unokwanisa kuitora uye kuidhinda kuti uende kuVietnam.

Kuzwisisa Njira Yekushandisa Visa

Tisati tadzika mukati memazano uye mazano, ngatitange kuzwisisa maitiro ekushandisa visa kune vashanyi veHong Kong. Semunhu ane pasipoti yeHong Kong, une nzira mbiri dzekushandisa visa kuenda kuVietnam: kuburikidza ne embassy kana pamhepo. Kunyazi kuti njira ye embassy inoita inga njira yekudhaya uye isizi kuoma, inokona kutora nguwa yakawanda uye inokona kukuda kuti uende ku embassy nguva dzakawanda. Izvi zvinokona kukunesa, maningi-ningi kudari mune zviro zvakawanda.

Kune rumwe rutivi, kunyorera visa yeVietnam pamhepo ndiyo nzira iri nyore uye inoshanda. Zveshe zvaunoda nge internet yakagadzikana uye maminitsi mashomani kuti uzadze fomu rekunyorera pamphepo. Asi, zvakakosha kuziya kuti kunyange kune zvikumbiro zve visa pamphepo, hapana chivimbo chekutenderwa. Vakuru vakuru vanozoramba veiongorora chikumbiro chako vozosarudza kuti vanozochitendera kana kuramba zvichienderana nemitemo nemitemo yavo.

Mazano kune Vashanyi veHong Kong kuti vawedzere Visa Kubvumirwa Mwero

Ngokuti wari kuzwisisa maitiro ekushandisa visa, ngatibhuye nge mamweni mazano anokwanisa kuwedzera kubudirira kwe chikumbiro chako:

 1. Pedza ruzivo rwakakwana uye rwakarurama: Chikonzero chikuru chekurambwa kwe visa ndechekuti ruzivo rwakakwana kana rwusina kujeka pafomu rekunyorera. Ivai nechokwadi chekuongorora zvakare ruzivo rwese musati matumira fomu kuti pasave nekusiyana.
 2. Tumira magwaro anotsigira: Pamwepo nefomu rekunyorera, unozodikanwa kutumira magwaro anotsigira, akadai ngepasipoti yako, njira yekuhamba, uye umboo hwepekugara. Iva nechokwadi chekuti unoendesa zvinyorwa zvese zvinodiwa kuti usimbise chikumbiro chako.
 3. Nyora nguva pfupi: Zvinogara zvakanaka kuti unyore visa yako mavhiki mashomanana asati asvika zuwa rako rekuhamba. Izvi zvinozokupa nguva yakakwana yekunasira zvishaishi zveshe kana kupa mamweni magwaro kana zvichidikanwa.
 4. Iva nepasipoti inoshanda: Pasipoti yako inofanira kuva nekushanda kwemwedzi mitanhatu kubva pazuwa rekupinda muVietnam. Kana pasipoti yako ichipera nguva pfupi, ita nechokwadi chekuti unoigadzirisa usati wanyorera visa.
 5. Kudzivirira kugara zvakanyanya: Vashanyi veHong Kong vanotenderwa kugara muVietnam kwemazuva anopfuura 90, zvinoenderana nemuhlobo we visa yavanosarudza. Teedzere mutemo uyu uye usagara zvakanyanya, ngekuti zvingakanganisa mikana yako yekuwana visa munguva inouya.

Kubvumirwa Kusina Kunetsa uye Kunovimbiswa: Zvinobatsira Zvekuhaya Mumiririri WeVisa Anovimbika

Kana uri kukurumidza kana usikazi kuziya maitiro ekunyorera visa, kuhaya mumiririri wevisa anovimbika kunokona kuva chisarudzo cheungwaru. Vamiririri ava vane ruzivo rwakakura uye vane ruzivo rwekubata zvikumbiro zve visa, uye vanoziya mitemo nemirairo yemunharaunda. Heano zvimwe zvakanakira kuhaya mumiririri wevisa anovimbika weVietnam visa yako yepamphepo:

 1. Njira iri nyore uye isizi kuoma: Vamiririri ve Visa vanoziya zvakanaka njira yekushandisa uye vanokona kukutungamirira kuburikidza ndiyo nhanho nge nhanho. Vanozokudetsera kuzadza fomu rekunyorera zvakanaka nekuona kuti magwaro eshe anodiwa anopuwa.
 2. Kutsigira kweshamwari: Vamiririri veVisa vanopa rubatsiro rwemunhu uye rweshamwari kuti vakwanise kuita zveshe zvaunoda zve visa. Vanozwisisa kuti mamiriro ezvinhu emunhu wega wega anohamba akasiyana, uye vanozoshanda newe kuti vawane mhinduro yakanakisisa yekukumbira visa.
 3. Zviro zvisina zvinonesa: Uine mumiririri we visa parutii rwako, unokwanisa kugara wakagonda kuti njira yako yekushandisa visa inozova isina zvinonesa. Vanozoita mapepa ese no kubhuya no vakuru vanosisira pa ndau yako, zvinozokuponesa nguva no simba.
 4. Kutenderwa: Vashandi ve visa vanozwisisa zvakadzama njira yekushandisa visa, uye vanoziya zvinodiwa kuti vatenderwe. Ne unyanzvi hwavo uye nhungamiro, unokwanisa kuve nechokwadi chekuti visa yako inozobvumirwa nge 99.9% yekubudirira.

Chiinyi chekuita kune vashanyi veHong Kong mushure mokunge vagamuchira mvumo ye visa?

Makorokoto, mwaashira mvumo ye visa yenyu! Zvino, pane zviro zvishoma zvaunofanira kuita kuti uve nechokwadi chekuti hauna kushungurudzika kana waguma kuVietnam.

 1. Ongorora visa yako kairi: Zvakakosha maningi kuti uone visa yako kairi kuti uone kuti ruzivo rwese rwakarurama. Kukanganisa kana kukanganisa kupi zvako kunokwanisa kukonzera matambudziko makuru kwauri pakuguma. Hino, ita kuti zina rako, nhamba yepasipoti, uye nguwa ye visa zveshe zvakarurama.
 2. Dhinda kopi ye visa yako: Semufambisi we Hong Kong, unozodikanwa kukhombise kopi ye visa yako paunoguma ku Vietnam. Ngokudaro, zvakasisira maningi kuti mudhinde kopi yo visa yenyu zve muite kuti mugare nayo nguva jese pamunoita hwendo.
 3. Batanidza munhu unogondeka: Kuti uchida visa nguwa dzezororo, zvakanaka kuti utaure nemunhu unogondeka kuti akubvunze nekukuronzera. Vanokona kukudetsera ngenjira yekunyorera visa uye nekukupa ruzivo rwese rwakakodzera uye rubatsiro.

Mibvunzo Yepamusoro Yakabvunzwa Kune Vashanyi VeHong Kong Vakanyorera Vietnam E-Visa Kubudikidza Ngewebhusaiti Yehurumende

Zvekuita Kana Ukasangana neNhau dzeVietnam E-Visa yako seMushanyi weHong Kong?

Vandhu vanoenda ku Hong Kong vanoronga kuenda ku Vietnam vangava vakazwa ngo pamusoro po njira yakajeka yo e-visa inovatendera kuti vakumbire visa pa internet zve kutama kuneseka ngo kuenda ku embassy. Asi, vazinji vakasongana no zvineso pavanoshandisa webhisaiti yo hurumende yo Vietnam e-visa. Tichabhuya ngemibvunzo inonyanya kubvunzwa ngevashanyi vekuHong Kong vakanyorera Vietnam e-visa kuburikidza ngewebhusaiti yehurumende.

1. Ndege yangu inoenda nguva pfupi, asi mamiriro angu e-visa eVietnam ari kugadziriswa. Pane rubatsiro rwekurumidza kana kukurumidza here?

Zvinokona kukuvhundusa mwoyo kuona kuti e-visa yako ichiri kugadzirwa apo zuwa rako rekuenda richiswedera. Muchiitiko ichi, zvakanaka kuti utaure nemumiririri anovimbika kana kutumira e-mail info@vietnamimmigration.org kuti udetserwe. Vanokona kukurumidza kuita application yako kuti vawedzere mare, kuve nechokwadi chekuti unoashira e-visa yako panguwa yekuenda kuVietnam.

2. Ndakapa ruzivo rusingashandi rwechikumbiro changu che-e-visa. Pane rubatsiro rwekuzvigadzirisa here?

Kukanganisa kunokona kuitika pakuzadza fomu repamphepo, uye kune vashanyi veHong Kong, zvinokona kuvashungurudza kana zvasvika pakukumbira kwavo visa. Kana wakapa ruzivo rwakashata rwe e-visa yako, hapana rubatsiro pawebhusaiti yehurumende yekuzvigadzirisa. Asi, unokwanisa kubhuya ngemunhu unogondeka kana kunyora e-mail info@vietnammimigration.org kuti udetserwe. Ndapota ziva kuti panogona kubhadharwa kuti uite chikumbiro chako.

3. Ndinoda kugadzirisa chikumbiro changu che-e-visa. Pane rubatsiro rwekuzvigadzirisa here?

Kufanana nekunasirisa ruzivo rusina kukodzera, webhusaiti yehurumende haipi rubatsiro rwekunasira chikumbiro chako che-e-visa. Kuti weida kuchicha zviro zvaunoshandisa, zvakanaka kuti utaure no mundhu anogondeka kana kutumira e-mail ku info@vietnamimmigration.org kuti akudetsere. Asi, ndapota rambanyi mecirangarira kuti basa iri rinokona kubhadharwa.

4. Ndinozoguma nguva pfupi kudarika zuwa rekuguma rakanyorwa pa e-visa application. Pane rubatsiro rwekuchinja zuva rekusvika here?

Kana zvirongwa zvako zvekuhamba zvikachicha uye uchida kuguma kuVietnam pazuwa rakasiyana nerakanyorwa pa e-visa application yako, unokwanisa kuchicha. Kuti uite kudaro, unokwanisa kubhuya ngemunhu unogondeka kana kutumira e-mail info@vietnammimigration.org kuti udetsere. Vanokona kukudetsera kuchicha zuwa rekuguma pa e-visa yako, kuve nechokwadi chekuti unokwanisa kupinda muVietnam pazuwa raunoda.

5. Ndinopinda muVietnam kuburikidza nechiteshi chimwe chete pane chikumbiro che-e-visa. Pane rubatsiro rwekunasira port yekupinda here?

Zvakakosha kupinda muVietnam kuburikidza ne port yakanyorwa pa e-visa yako kuti urekere nyaya chero ipi nekupinda. Asi, kudai nge ndaa ye chiro chimweni weida kupinda nge ndau imweni, unokwanisa kuende kune mundhu unogondeka kana kutumira e-mail info@vietnamimmigration.org kuti akudetsere. Vanokona kukudetsera kunasirisa ndau yekupinda ndiyo pa e-visa yako ngekubhadhara.

6. Ndinofanira kuitenyi kuti ndigadzirise info mushure mokunge ndatumira chikumbiro che e-visa kuburikidza nge website yehurumende?

Kuti wakatotumira chikumbiro chako che e-visa kuburikidza nge webhusaiti yehurumende uye unoda kugadzirisa chero ruzivo, zvakanaka kuti utaure nemumiririri anovimbika kana e-mail info@vietnamimmigration.org kuti udetserwe. Vanokona kukudetsera kuchicha zviro zvinodiwa, asi zivai kuti panokona kubhadharwa nge ndaa ye rudetsero urwu.

Gumisa

Semuenzi weHong Kong, zvakakosha kuzwisisa maitiro e visa muVietnam uye kutora matanho anodiwa kuti uwedzere kubudirira kwechikumbiro chako che visa. Zvisinei, kuti pasina kunetseka uye mvumo yakavimbiswa, zvinokurudzirwa kuhaya mumiririri anovimbika. Vamiririri ava vanopa njira iri nyore yekushandisa, rubatsiro rweushamwari, uye vane mwero wakakura wekubudirira. Kana uchida mavhiza ekukurumidza, vanopawo rubatsiro rwekukurumidza kuti uone kuti unokwanisa kuenda kuVietnam panguwa. Hino, musaite kuti njira ye visa iite chipingamupinyi muzvirongwa zvenyu zvekuhamba, uye tsvakai rudetsero rwemumiririri unogondwa kuti zviite zvakanaka uye zvisina kushungurudzika.

Kouvonesesa:

Webhusaiti yehurumende yeVietnam e-visa haipi rubatsiro rwakawanda kune vashanyi veHong Kong vanosangana nenyaya nekushandisa kwavo e-visa. Zvinokurudzirwa kuti utaure nemumiririri anovimbika kana e-mail info@vietnamimmigration.org kuti udetserwe kana uchida kuita shanduko kana kunasira chero ruzivo. Asi, ndapota rambanyi mecikarakaja kuti panozova no mare inobhadharwa ngo ndava yo zviro izvi. Zvinokurudzirwawo kuti uronge rwendo rwako uye e-visa chikumbiro zvakanaka kuti usaite nyaya.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Hvorfor Vietnam er det perfekte reisemålet for Hong Kongesiske turister Vietnam har blitt stadig mer populært blant turister fra hele verden, og med god grunn. Det er et land som kan skryte av en rik historie og kultur, med påvirkning fra Kina, Frankrike og andre naboland.

Kubayini i-Vietnam iyindawo ehle khulu yabavakatjhi be-Hong Kong I-Vietnam sele ithoma ukuthandwa hlangana nabavakatjhi abavela ephasini loke, begodu ngesizathu esihle. Yinarha enomlando namasiko anothileko, enamathonya avela e-China, i-France, namanye amazwe angomakhelwana.

Ngei Vietnam iri nzvimbo inofanira kushanyira kune vashanyi vekuChina Vietnam ine zvakawanda zvekupa kune vashanyi vayo. Inyika yakachengeteka uye ine ushamwari, ine nhamba shoma yemhosva, ichiita kuti ive nzvimbo yakanaka yekuenda kune vanofamba vega, mhuri, uye mapoka.

點解越南係香港遊客嘅完美去處 越南一直受到世界各地遊客嘅歡迎,而呢個係有好嘅理由。呢個國家擁有豐富嘅歷史同文化,受到中國、法國同其他鄰國嘅影響。

Keman Vietnam eli nopa tlali tlen tlauel kuali para turistas tlen Hong Kong Vietnam moskaltijtok ika miak tlasojtlalistli tlen turistas tlen nochi tlaltipaktli, uan ​​ika se kuali tlamantli. Elij se tlali tlen kipia se ueyi historia uan cultura, ika tlen ki chiuaj tlen China, Francia uan sekinok tlaltinij tlen eltok inechko.