July 11, 2024
Shan

ဝီႇၸႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ : ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁူႉ

ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈလီဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵူႊတီႈၵူႊတၢင်း သူၼ်ၸႂ်မႃးသေ မီးလွင်ႈတၢင်းလီယူႇ။ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယွင်ႈယေႃး ပိုၼ်းလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉသေ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇငမ်း တီႈမိူင်းၶႄႇ၊ လွင်ႈၶူၼ်းၶဝ်းလေႃးလႄးၵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼႂ်း ပၢႆးမွၼ်းႁၢင်ႈၶိူင်ႈ၊

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ မေႃႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် တိုၼ်းၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း တီႈၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးထႅင်ႈ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ်တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း တေႃႇထိုင် တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ တေႃႇထိုင် ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇလႄႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်လီ တႃႇၵူၼ်းၵႂႃႇလႄႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

မိူင်းၼႆႉ မီးပႃး ၼႃႈလိၼ်သၽႃႇဝ ဢၼ်လီဢၢမ်း တႄႇဢဝ် ၽႃႁိၼ်ပုၼ် ဢၼ်သုင်သုင် တီႈပၢင်ႇလၢႆႇ ႁႃးလူင် တေႃႇထိုင် သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈလီ တီႈသႃႇပႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ဢၼ်လီ တင်းပီႊၼၼ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းႁၢႆႉသင်သေပွၵ်ႈ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ ၸွင်ႇလူဝ်ႇလႆႈမီးဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းႁိုဝ်?

ၶေႃႈတွပ်ႇပွတ်းမၼ်းတႄႉ ၸႂ်ႈယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ဢမ်ႇလႆႈလွတ်ႈဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းလႄႈ တေလႆႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၵွၼ်ႇၸင်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း တႃႇမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶၢဝ်ႇလီတႄႉ ယွၼ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ်မႃး တင်းၼမ်။

ယူႇႁၢင်ႇၵၼ်တင်း လုမ်းၽွင်းတၢင်/လုမ်းၵပ်းသၢၼ်မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၶဝ် ၸွင်ႇတေယွၼ်းဝီႇၸႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊလႆႈယူႇႁႃႉ?

ၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၶဝ် ၸၢင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈႁိူၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် လုမ်းၶဝ်လႆႈယူႇ။ ပွင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၶၢမ်ႇသဵၼ်ႈယၢဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတီႈလုမ်းတၢင် ဢမ်ႇၼၼ် လုမ်းၵပ်းသၢၼ် လၢႆလၢႆပွၵ်ႈထႅင်ႈ။ ဢၼ်လူဝ်ႇတႄႉ မီးဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈသွင်သၢမ်မိၼိတ်ႉ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်တၢင်ႇယွၼ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉၵွႆး။

ဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၼႆၼၼ်ႉ ၽူႈမီးဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၵူႊမိူင်းမိူင်း ပႃးၸဵမ် ႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။ မၼ်းတေၸႂ်ႉလႆႈ တေႃႇထိုင် 90 ဝၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး ပွၵ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼမ်လၢႆၼၼ်ႉသေ ပၼ်သုၼ်ႇ ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၶဝ် တႃႇတေဝၢင်းၽႅၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ လွင်ႈတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ မီးၽွၼ်းလီၸိူင်ႉႁိုဝ်?

ၽွၼ်းလီဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝီႇၸႃႇဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ သူင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ မီးလၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ –

 • လၢႆးယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ – လၢႆးယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ ငၢႆႈငၢႆႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ သွင်သၢမ်မိၼိတ်ႉၵွႆး။ ဢၼ်လူဝ်ႇတႄႉ မီးဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်ၼိမ်သဝ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ ဝႂ်ငိုၼ်း တႃႇတေပၼ်ငိုၼ်းၼၼ်ႉၵွႆး။
 • လွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် – လွင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸၢင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇလႆႈ ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း လုၵ်ႉတီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇတီႈလုမ်းတၢင် ဢမ်ႇၼၼ် လုမ်းၵပ်းသၢၼ် ဝႅတ်ႉၼၢမ်း။ လွင်ႈၼႆႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတီႈၵႆ ဢမ်ႇၼၼ် ၸိူဝ်းမီးၵၢၼ်သုၵ်ႉသၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၸွႆႈထႅမ်ၶၢဝ်းယၢမ်း – လၢႆးယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႈထုင်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႊၵိၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼမ်သေ တေလႆႈၸုၵ်းသဵၼ်ႈယၢဝ်းယၢဝ်း။ လူၺ်ႈဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ သွင်သၢမ်မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ တင်းမူတ်းသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၶဝ်ယူႇ။
 • ဢမ်ႇလူဝ်ႇတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ – ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တေလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆလၢႆဢၼ်ၼၼ်ႉ ဝီႇၸႃႇဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ဢဝ် Scan ႁဵတ်းဝႆႉ တီႈဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵွႆး။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်သေ ဢမ်ႇပေႃးယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။
 • လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ – ဝီႇၸႃႇဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ တေႃႇထိုင် 90 ဝၼ်း လူၺ်ႈၶဝ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် လၢႆလၢႆပွၵ်ႈသေ ပၼ်သုၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တႃႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸိူဝ်းဢၢၼ်းၵႂႃႇလႄႇ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းတၢင်ႇမိူင်း ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • တီႈၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆတီႈ – မီးၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် 13 တီႈ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ် 16 တီႈ ၽၵ်းတူလႅၼ်လိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ 13 တီႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ လိူၵ်ႈလႆႈ တီႈၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈ ဢိင်ၼိူဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵႃႈဝီႇၸႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

ၵႃႈဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ တႃႇဝီႇၸႃႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ တေႃႇထိုင် 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်း တေလႆႈပၼ် 25 တေႃႇလႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ပွင်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈသေ ယူႇလႆႈ ၼမ်သုတ်း 30 ဝၼ်း။ တႃႇဝီႇၸႃႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ တေႃႇထိုင် 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇမၼ်း တေလႆႈပၼ် 50 တေႃႇလႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လွၵ်းလၢႆးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇ။

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေယူႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၶၢဝ်းယၢဝ်းၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈလိူၵ်ႈ ဝီႇၸႃႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်း ပွၵ်ႈလဵဝ် ဢၼ်တေၸႂ်ႉလႆႈ တေႃႇထိုင် 90 ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈပၼ် 25 တေႃႇလႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ဝီႇၸႃႇၼႆႉ ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းလႆႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈသေ ယူႇလႆႈ ၼမ်သုတ်း 90 ဝၼ်း။ တႃႇဝီႇၸႃႇ တႃႇၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆလၢႆပွၵ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ တေႃႇထိုင် 90 ဝၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈသႂ်ႇငိုၼ်း 50 တေႃႇလႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢဝ်ဝီႇၸႃႇၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 90 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းလႆႈလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇ။

ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵွၼ်ႇပႆႇတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီထတ်းတူၺ်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်မီးယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ တႃႇသေႇယဝ်ႉ။

ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ဝီႇၸႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းပွၵ်ႈလဵဝ်လႄႈ ဝီႇၸႃႇၶဝ်ႈမိူင်းလၢႆပွၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

မိူဝ်ႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉလွင်ႈ ၵႃႈဝီႇၸႃႇ ယဝ်ႉလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေမႃး ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ လွင်ႈဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁွင်ႇၵွင်ႇ လႆႈၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆမဵဝ်း ၼႆၼၼ်ႉ လီလီယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇလၢတ်ႈမႃး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ပွၵ်ႈလဵဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းလႆႈ ပွၵ်ႈလဵဝ်သေ ယူႇလႆႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႉ ပဵၼ်တီႈဢၼ် ၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸိူဝ်းဢၼ် တေၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ပွၵ်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ သူင်ၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဝီႇၸႃႇ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈဢၼ်လီ တႃႇၵူၼ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸိူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း တႃႇတေပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းတေလႆႈၵႆႉၵႂႃႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပိူင်ၵၢၼ်ၶိုၼ်းပၼ်ငိုၼ်း ဝီႇၸႃႇဢီႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ

ၼႂ်းလွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇလီ ဢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈထုၵ်ႇပႄႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပိူင် တႃႇတေပၼ်ၶိုၼ်းငိုၼ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ။ ၵႃႈဝီႇၸႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶိုၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇဝႃႈ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်။ လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈပၼ် ႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃး လႄႈ ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ လူၺ်ႈၽူႈတၢင်တူဝ်

ဢၼ်လီလၢတ်ႈတႄႉ သင်ဝႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ဝီႇၸႃႇသေ တၢင်ႇယွၼ်းၼႆၸိုင် ၵႃႈဝီႇၸႃႇ တေၸၢင်ႊသုင်လိူဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် တေၸၢင်ႈၵဵပ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼိူဝ်ၵႃႈဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ဝီႇၸႃႇၼႆ ၸၢင်ႊၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ႁႅင်းၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်တေႁဵတ်းပၼ် ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ပုၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တေလႆႈလိူၵ်ႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင် လႄႈ ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉၵွႆး ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈတူၵ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝီႇၸႃႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ – ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်ဝီႇၸႃႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼမ်မႃးလႄႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈၵေႃႈ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် လႄႈ မီးၽွၼ်းလီမႃး ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶေႃႈထၢမ်တႄႉ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလိူၵ်ႈလႆႈ ဢၼ်လႂ်လီလိူဝ်ပိူၼ်ႈ – ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁိုဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ။

တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅပ်းတတ်းလႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉ တီႈၼႆႈ တေၼႄပၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ၽွၼ်းလီ လႄႈ ၽွၼ်းၸႃႉ တႃႇတၢင်းလိူၵ်ႈ ၵူႊဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

1. ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊

 • ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇဢေႇ – ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢေႇလိူဝ်လႄႈ ပဵၼ်လၢႆးတၢင်း ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ႉငိုၼ်းၼမ်။
 • ႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်း – လူၺ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇ ႁင်းၵူၺ်း။ လွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ သုၵ်ႉသၵ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်း တေၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်- တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်သင် တႃႇၵူၼ်းယွၼ်းဝီႇၸႃႇ။ သင်ဝႃႈ မီးၶေႃႈထၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် ထူပ်းၺႃး ပၼ်ႁႃသင်ၼႆ တေလႆႈ ၼႄတၢင်း ႁင်းၵူၺ်း။

2. ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ :

 • ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်သုင်လိူဝ် – ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉ ၵဵပ်းၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်သုင်လိူဝ် တႃႇၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်သေတႃႉ လွင်ႈၼႆႉ ၵႆႉလႆႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၽွၼ်းလီ ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • တၢင်းမေႃ – မီးတၢင်းယၢမ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉ မီးတၢင်းမေႃ လႄႈ တၢင်းႁူႉ တႃႇႁႂ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၶႂၢင်ႉ လႄႈ သူင်ႇပၼ် ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း။
 • လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် – ၽွၼ်းလီဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ဢၼ်ၶဝ်ပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်မီးဝႆႉ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တႃႇတွပ်ႇပၼ် ၶေႃႈထၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈထူပ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်။
 • လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆးဝႆး – သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇဝီႇၸႃႇ ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼႆၸိုင် ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈ တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝႆးဝႆးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈဝီႇၸႃႇ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် မိူဝ်ႈၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ် – ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉ ပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ဝႆးဝႆး လႄႈ ပၼ်ၵၢၼ် ႁပ်ႉဢဝ် တီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် လႄႈ သူင်ႇပၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ လွင်ႈၼႆႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တႃႇဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလိူၵ်ႈလၢႆးလႂ်၊ တီႈသုတ်းမၼ်း မၼ်းတေဢိင်ၼိူဝ် ငိုၼ်းတွင်း ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ လွင်ႈငၢႆႈလူမ်ၸႂ် ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်း တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးငိုၼ်းတွင်း ဢေႇသေ မီးၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေ လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၼႆၸိုင် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႆႉ တေပဵၼ် တၢင်းလိူၵ်ႈ ဢၼ်လီလိူဝ် တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈပၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ဢၼ်သုင်လိူဝ် တႃႇတေလႆႈ လွင်ႈဢမ်ႇယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၼႆၸိုင် ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢႆးတၢင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်?

ၶၢဝ်ႇလီတႄႉ ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼႆႉ မၼ်းဝႆးဝႆး လႄႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီ။ တႃႇတေႁဵတ်းပၼ် ဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း 3-5 ဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁိုင်ဢိတ်းၼိုင်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ထုၵ်ႇလီယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢွၼ်တၢင်းလီလီ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း တေဢမ်ႇလႆႈတူၵ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမၢႆတွင်း – ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉ၊ ပွင်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင် တေလႆႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢွၼ်တၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် တေလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇထုၵ်ႇလီမၢႆတွင်း မီးသင်လၢႆလၢႆ။

တႃႇတေဝႄႈလႆႈ လွင်ႈဢမ်ႇသၢင်ႇထုၵ်ႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇလီမၢႆတွင်း ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉ မီးၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉ။

 1. ဝၼ်းပီမႂ်ႇ (ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 01)
 2. ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ် တႅတ်ႉ (ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်းလိူၼ် ၵႆႉတူၵ်းၼႂ်းလိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ ဢမ်ႇၼၼ် လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ)
 3. ဝၼ်းမၢႆတွင်းၸဝ်ႈၾႃႉႁုင်း (လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ဝၼ်းတီႈ 10)
 4. ဝၼ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶိုၼ်း (30 ဢေႇပရႄႇ)
 5. ဝၼ်းႁႅင်းၵၢၼ် (လိူၼ်မေႇ 01 ဝၼ်း)
 6. ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး (သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 02 ဝၼ်း)

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း တေဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် လွင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ဝၢင်းၽႅၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်မၼ်းသေ တၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢွၼ်တၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈတူၵ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉ လီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇလႆႈဝီႇၸႃႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တႃႇၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း?

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၶၵ်ႉၶၵ်ႉသေ လူဝ်ႇလႆႈ ဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼႆၸိုင် ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉယူႇ။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈသႂ်ႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇထႅင်ႈသေတႃႉ ၸၢင်ႊၵႅတ်ႇၶႄပၼ် လွင်ႈဝီႇၸႃႇ ဢၼ်တေပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈမိၼိတ်ႉလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉယူႇ။ တႃႇတေလႆႈဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ-

 • ဝီႇၸႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် – ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ဝီႇၸႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်သေ လႆႈၶႂၢင်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်သၢမ်ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးၼႆၸိုင် လၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတၢင်းဢၼ်လီသုတ်းယဝ်ႉ။
 • ဝီႇၸႃႇ 4 ၸူဝ်ႈမူင်း – သင်ဝႃႈ မီးၶၢဝ်းယၢမ်းထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆ လိူၵ်ႈဢဝ် ဝီႇၸႃႇ 4 ၸူဝ်ႈမူင်း လႆႈယူႇ။ ၸိူင်ႉၼႆ ဝၢႆးသေ တၢင်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ၸူဝ်ႈမူင်း တေလႆႈႁပ်ႉဝီႇၸႃႇ။
 • ဝီႇၸႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း – တႃႇလွင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ဝီႇၸႃႇ 2 ၸူဝ်ႈမူင်း။ လၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးတၢင်းဢၼ်ဝႆးသေပိူၼ်ႈသေ ဝၢႆးသေ တၢင်ႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉႁွင်းပၼ်ယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႊၵွင်ႊ ထုၵ်ႇလီႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင် တႃႇတေတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ?

တႃႇတေႁဵတ်း E-visa မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ။

 • ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးဢႃႇယု 6 လိူၼ် လႄႈ ၼႃႈလိၵ်ႈပဝ်ႇ 2 ၼႃႈ – မိူၼ်ၼင်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼႆႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၢၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးဢႃႇယု 6 လိူၼ် တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း။
 • ၶေႃႈမုၼ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း – ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈ၊ ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉတင်းမူတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈၸွမ်း ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ပႃးၼႂ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။
 • ဢီးမေးလ် – ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈပၼ် ဢီးမေးလ် ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ တႃႇတေလႆႈ ဝႂ်မၵ်းမၼ်ႈ ဝီႇၸႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ဢီးမေးလ်ၼႆႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းပႃး တႃႇလိၵ်ႈသူင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီးမေးလ် ဝႅတ်ႉၼမ်း မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ဝႂ်ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ/ဝႂ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၵွင်ႉ Paypal ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ – ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈမီးဝႂ်ၶွၼ်ႇ/ဝႂ်ငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၵွင်ႉ Paypal ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ တႃႇတေပၼ်ၵႃႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဝီႇၸႃႇ။ ပဵၼ်လၢႆးတၢင်း ဢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႄႈ ငၢႆႈလူမ်ၸႂ် တႃႇတေပၼ်ငိုၼ်း လႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်။
 • တီႈယူႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း – ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈပၼ်တီႈယူႇၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းႁႅမ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈယူႇ ဢၼ်ၶဝ်ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ဢႅတ်ႉသ်ၼႆႉ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼႂ်းမိူင်းတႆး။
 • ယိူင်းဢၢၼ်း ဢႅဝ်ႇလႄႇ – ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈလၢတ်ႈၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢႅဝ်ႇလႄႇ ဢမ်ႇဝႃႈ တေပဵၼ် ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ တႃႇယိူင်းဢၢၼ်းတၢင်ႇဢၼ် လိူဝ်သေ ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉ တေလႆႈမီး ၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅင်ႈ တႃႇၼႄလႆႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉယူႇ။
 • ဝၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ – ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈပၼ်ဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ၶဝ်ဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ် တေလႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေယူႇသဝ်း တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။
 • တီႈဢၢၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ/ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် – ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ တီႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢၼ်ၶဝ်ဢၢၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ။ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ လိူဝ်သေ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ တႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်မၢႆတွင်းဝႆႉ ၼႂ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း။
 • ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် – ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ် ပႃးၸဵမ်ၸိုဝ်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ၊ ၶေႃႈမုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ငၢၼ်း လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈသင်?

တႃႇတေယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ တေလႆႈဢဝ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ သွင်ဢၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လႆႈ သၵႅၼ်ႇဝႆႉ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ပႆႇႁိုင်သင်ၼၼ်ႉ မႃးတၢင်ႇဝႆႉ။ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ မၵ်းမၼ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း လႄႈ တႃႇႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တေၵႂႃႇလႆႈ လီငၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၶေႃႈတၢင်ႇလဝ်ႈ တႃႇႁဵတ်း Scan Copy ၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း –

ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လႆႈႁဵတ်း Scan ၶွင်ၼႃႈလိၵ်ႈၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသေပိူၼ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇတႃႇ ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်းတႃႇထတ်းတူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ။ တီႈၼႆႈ တေၼႄပၼ် ၶေႃႈတၢင်ႇလဝ်ႈ ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ တႃႇ ၽိုၼ်မိူၼ် ဢၼ်လႆႈ သၵႅၼ်ႇ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 1. ႁႂ်ႈပဵၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း လူလႆႈ လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တဵမ်ၼႃႈလိၵ်ႈ။
 2. ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်မီးတီႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်း။
 3. ႁႂ်ႈပႃးၶေႃႈမုၼ်းသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ မၢႆပၢတ်ႉသပွတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 4. ႁႂ်ႈလႆႈႁၼ်သၢႆ ICAO ဢၼ်မီးတီႈတႂ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉ။
 5. ၾွၼ်ႉၾၢႆႇမၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ် PDF, JPEG, JPG ၼင်ႇႁိုဝ် တေသူင်ႇလႆႈငၢႆႈ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇလႆႈ တူၵ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တေဢမ်ႇလႆႈ ထုၵ်ႇပႄႇပႅတ်ႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၼႃႈလိၵ်ႈ ၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းမူတ်း။

ၶေႃႈတၢင်ႇလဝ်ႈ တႃႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ တူဝ်ၵူၼ်း တႃႇတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ :

ၽိုၼ်လိၵ်ႈမၢႆသွင် ဢၼ်လူဝ်ႇတႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ပႆႇႁိုင်သင်ၼႆႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ထုၵ်ႇလီထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း တႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

 1. ႁႂ်ႈပဵၼ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇမိူၼ်ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း (4x6cm)။
 2. ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထႆႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 လိူၼ် ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ။
 3. ထုၵ်ႇလီတူၺ်းၵွင်ႈထႆႇသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ။
 4. ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသႂ်ႇမၢၼ်ႇတႃ ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူင်ႈႁူမ်ႇႁူဝ် ဢၼ်ႁူမ်ႇၼႃႈ။
 5. ၽၢႆႇလင်မၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်သီၶဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် သီၶဵဝ်။
 6. ၶႅပ်းႁၢင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးသီ လႄႈ ႁႂ်ႈမီးသီၼိူဝ်ႉ ဢၼ်ၸႅင်ႈလႅင်း လႄႈ သီသၽႃႇဝ။
 7. ၾွၼ်ႉၾၢႆႇမၼ်း ႁႂ်ႈပဵၼ် JPEG, JPG, PNG ။

ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁပ်ႉ လႄႈ တေႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။

ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေႁဵတ်းႁိုဝ်တၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ?

လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ်သေ ႁဵတ်းလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈလူမ်လူမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ-

 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 1 – ၶဝ်ႈတူၺ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းသေ ၼဵၵ်းတီႈ “Apply Now” ၼၼ်ႉတႃႉ။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 2 – တႅမ်ႈသႂ်ႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈတႅတ်ႈတေႃး တင်းမူတ်း ပႃးၸဵမ် ၶေႃႈမုၼ်း ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တေၵႂႃႇလႄႇ လႄႈ ဝၼ်းဢၼ်တေၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 3 – ဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၸိတ်ႉတိယ ၼႃႈလိၵ်ႈ ပၢႆးၸႂ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇမိူၼ် ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်ပႆႇႁိုင်ၼၼ်ႉ မႃးတၢင်ႇၼိူဝ်။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 4 – ၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝႂ်ၶရႅတ်ႉတိတ်ႉ/ဝႂ် ဢမ်ႇၼၼ် ဢၵွင်ႉ Paypal ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈၼၼ်ႉသေ ပၼ်ငိုၼ်း တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 5 – ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢင်ႇယွၼ်းယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁပ်ႉ လိၵ်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ပႃး မၢႆလပ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၶေႃႈဢၢင်ႈဢိင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 6 – ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်းၼႆႉ ၵႆႉပဵၼ် 3-5 ဝၼ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း။ ပေႃးဝႃႈ ဝႂ်ဝီႇၸႃႇ လႆႈၶႂၢင်ႉယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁပ်ႉ လင့်ၶ် တႃႇတေလူင်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။
 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ 7 – ႁဵတ်းဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ဝီႇၸႃႇဢီႇသေ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွမ်း မိူဝ်ႈၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း။

ၶေႃႈမၢႆတွင်း ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ လိူဝ်သေ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် တေလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ တႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ၶဝ် တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လူၺ်ႈတႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၸိုင် တေလႆႈႁဵတ်း E-visa မႂ်ႇ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၵူတ်ႇထတ်း ငဝ်းလၢႆး e-visa မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ?

ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းသေ တူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းလႆႈယူႇ။ လၢႆးႁဵတ်းမၼ်း မီးၼင်ႇၼႆ။

 1. ၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း။
 2. ၼဵၵ်းတီႈ “Check Status” ၼၼ်ႉတႃႉ။
 3. သႂ်ႇပၼ် မၢႆၽၢင် ဢီးမေးလ် လႄႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 4. ၼဵၵ်းတီႈ “သွၵ်ႈႁႃ” ၼၼ်ႉတႃႉ။

ဝႅပ်ႉသၢႆႉၼႆႉ တေၼႄပၼ် ငဝ်းလၢႆး ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉႁွင်းဝႆႉ ဢမ်ႇၼၼ် လႆႈပႄႇပႅတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ဝႂ်ဝီႇၸႃႇ လႆႈၶႂၢင်ႉၼႆၸိုင် ၸၼ်ဢဝ်သေ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း လႆႈယူႇ။

ပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈလၢႆးယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ

ၵွၼ်ႇပႆႇၶဝ်ႈၸူး လွၵ်းလၢႆး လႄႈ လၢႆးတၢင်းမၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ႁႂ်ႈပွင်ႇၸႂ် လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ။ ယူႇတီႈၽူႈယိပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇသေ တႃႇတေယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တႃႇၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ မီးသွင်လၢႆး – လူၺ်ႈလုမ်းတၢင် ဢမ်ႇၼၼ် လူၺ်ႈလၢႆးဢွၼ်ႇလၢႆႊၼႅတ်ႉ။ လၢႆးလိူၵ်ႈ လုမ်းတၢင်မိူင်းၼႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးတၢင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၾိင်ႈထုင်း လႄႈ ငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉသေတႃႉ မၼ်းတေၸၢင်ႊ ၵိၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ တေလႆႈ ၵႂႃႇလႄႇ လုမ်းတၢင်မိူင်း လူၺ်ႈတူဝ်ထူပ်း လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၽဝ်ႇယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပိူင်လူင်မၼ်း သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပေႃးယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼႆ မၼ်းတေငၢႆႈလူမ်ၸႂ် လႄႈ တေမီးၽွၼ်းလီလိူဝ်ၵဝ်ႇ။ ဢၼ်လူဝ်ႇတႄႉ ပဵၼ် ဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉ ဢၼ်ၼိမ်သဝ်း လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း မွၵ်ႈ သွင်သၢမ်မိၼိတ်ႉ တႃႇတေတႅမ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉၵွႆး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈတႄႉ တႃႇတေယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တေလႆႈၶႂၢင်ႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် တိုၵ်ႉတေထတ်းသၢင် ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေမၵ်းမၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တေပႄႇပႅတ်ႈ ဢိင်ၼိူဝ် ပၵ်းပိူင် လႄႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶဝ်။

ၶေႃႈသင်ႇ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈပၼ် ၶၼ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇဝီႇၸႃႇ

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပွင်ႇၸႂ် လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇယဝ်ႉလႄႈ တေဢုပ်ႇၵၼ် လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွင်ႇမၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။

 • ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈ လႄႈ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ – လွင်ႈတၢင်းဢၼ် ဢမ်ႇႁပ်ႉဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ၵႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ပႃးၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ။ ၵွၼ်ႇပႆႇတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈထတ်းတူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းတင်းမူတ်း သွင်ပွၵ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်။
 • တၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် – ၸွမ်းၼင်ႇ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၶၢဝ်းတၢင်း လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်ၼႄလႆႈ တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ တေလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း တႃႇႁႂ်ႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း တေၵႅၼ်ႇၶႅင်။
 • တၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႉၸဝ်ႉ – ထုၵ်ႇလီတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တီႈဢေႇသုတ်း ၵွၼ်ႇၼႃႈဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လၢႆဝူင်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉ တေပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇတေမႄးၶိုၼ်း လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တႃႇတေပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈထႅင်ႈ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇၼႆယဝ်ႉ။
 • မီးဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ – ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈမီးမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း ႁူၵ်းလိူၼ်။ သင်ဝႃႈ ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တေမူတ်းဢႃႇယု ဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈႁဵတ်းမႂ်ႇ ၵွၼ်ႇပႆႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ။
 • ဝႄႈလွင်ႈယူႇလိူဝ်ႁႅင်း – ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ တေလႆႈယူႇၼႂ်းမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ဢမ်ႇယွမ်း 90 ဝၼ်း ဢိင်ၼိူဝ် ဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ၶဝ်လိူၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼႆႉသေ ဝႄႈလွင်ႈယူႇလိူဝ်ႁႅင်း ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈ တႃႇတေလႆႈဝီႇၸႃႇ မိူဝ်းၼႃႈ။

ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ လွင်ႈႁပ်ႉပဝ်ႊ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ – ၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၽူႈတၢင်တူဝ် ဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ် လွင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼႆၸိုင် လွင်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ် လွင်ႈတႅပ်းတတ်း ဢၼ်မီးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတၢင်းႁူႉ လႄႈ တူဝ်ထူပ်း ၵႂၢင်ႈၶႂၢင် ၼႂ်းၵၢၼ် ႁပ်ႉႁွင်း ဝီႇၸႃႇ လႄႈ ၶဝ်ႁူႉပၵ်းပိူင် လႄႈ ပၵ်းပိူင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၽွၼ်းလီ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဝီႇၸႃႇ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

 • လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ – ၽူႈတၢင်တူဝ် ဝီႇၸႃႇၶဝ် မေႃႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ လီလီသေ ၸၢင်ႊၼႄတၢင်းပၼ် ၶၵ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၶၵ်ႉၼိုင်ႈ။ ၶဝ်တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ႁႂ်ႈတႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁႂ်ႈမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင်မၼ်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈပၼ် ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။
 • လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် – ၽူႈတၢင်တူဝ် ဝီႇၸႃႇၶဝ် ပၼ်လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း သုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် တႃႇတေ ၵမ်ႉၸွႆႈပၼ် လွင်ႈလူဝ်ႇဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်းမူတ်း။ ၶဝ်ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆသေ ၶဝ်တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ႁႃလၢႆးတၢင်း ဢၼ်လီသုတ်း တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉယူႇ။
 • လွင်ႈတူဝ်ထူပ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ – ပေႃးမီးၽူႈတၢင်တူဝ် ဝီႇၸႃႇ ယူႇႁိမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ တႃႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်။ ၶဝ်တေႁဵတ်းပၼ် ၵၢၼ်ႁဵတ်းဝႂ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ တေၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶၢဝ်းယၢမ်း လႄႈ ႁႅင်းၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 • လွင်ႈႁပ်ႉပဝ်ႊ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ – ၽူႈတၢင်တူဝ် ဝီႇၸႃႇၶဝ် ပွင်ႇၸႂ်လွင်ႈ လၢႆးယွၼ်းဝီႇၸႃႇ လီလီသေ ႁူႉဝႃႈ တႃႇတေလႆႈ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းသင်။ လူၺ်ႈတၢင်းမေႃလႄႈ လွင်ႈၼႄတၢင်းၶဝ်သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေယုမ်ႇယမ်လႆႈဝႃႈ ဝီႇၸႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈၶႂၢင်ႉ 99.9% ၼႆယဝ်ႉ။

ပေႃးလႆႈဝႂ်ၶႂၢင်ႉဝီႇၸႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းယဝ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်?

ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် လႆႈႁပ်ႉဝႂ်ဝီႇၸႃႇယဝ်ႉၶႃႈ! မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးထိုင်မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း တေဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈၵွႆး။

 • ထတ်းတူၺ်းဝီႇၸႃႇ သွင်ပွၵ်ႈ – တႃႇတေမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းတင်းမူတ်း တေမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ လွင်ႈထတ်းတူၺ်းဝီႇၸႃႇ သွင်ပွၵ်ႈၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉ။ လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးပၼ်ႁႃ ယႂ်ႇလူင် မိူဝ်ႈၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈ မၢႆဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်း လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းဝီႇၸႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ တႅတ်ႈတေႃးတင်းမူတ်း။
 • ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်မိူၼ် ဝီႇၸႃႇ – ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇသေ ပေႃးထိုင်မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း တေလႆႈၼႄ ၽိုၼ်မိူၼ် ဝီႇၸႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၽိုၼ်မိူၼ် ဝႂ်ဝီႇၸႃႇသေ ဝႆႉၸွမ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူႊၶၢဝ်းယၢမ်း။
 • ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ – သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇဝီႇၸႃႇ ၽွင်းၶၢဝ်းလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၼႆၸိုင် လီသုတ်း ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ တႃႇတေပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လႄႈ ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း။ ၶဝ်တေၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ လႄႈ တေပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း လႄႈ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း။

ၶေႃႈထၢမ်သုင်သုတ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းတၢင်ႇယွၼ်းဝီႇၸႃႇဢီႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း လူၺ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

သင်ဝႃႈ ထူပ်းၺႃးပၼ်ႁႃ ဝီႇၸႃႇဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆၸိုင် တေႁဵတ်းႁိုဝ်?

ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းဝၢင်းၽႅၼ် တႃႇတေၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးလွၵ်းလၢႆး ဢီႇဝီႇၸႃႇ ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶဝ်ၸၢင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေ ဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇတေၵႂႃႇတီႈလုမ်းတၢင်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းပၼ်ႁႃ တင်းၼမ်။ ႁဝ်းၶႃႈတေတွပ်ႇပၼ် ၶေႃႈထၢမ် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်း ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လူၺ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။

1. ၶိူင်ႈမိၼ်ၶႃႈတေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဢမ်ႇႁိုင်ယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၼ်ႉဝီႇၸႃႇဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ။ ၸွင်ႇမီး Service ဢၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းဝႆး ဢမ်ႇၼၼ် ဝႆးဝႆးၼၼ်ႉႁိုဝ်။

ပေႃးႁၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်မႃးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႊႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸႂ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ယူႇ။ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆ လီတီႈသုတ်း တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnammimmigration.org တႃႇၸွႆႈထႅမ်။ ၶဝ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႆးလိူဝ်မႃး တႃႇၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇထႅင်ႈသေ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁပ်ႉ ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

2. ၶႃႈပၼ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႃႇၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း e-visa ၶႃႈ။ ၸွင်ႇမီးလၢႆးတၢင်း တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးလႆႈ။

လွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၼႆႉ ၸၢင်ႊပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈတႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊၼၼ်ႉသေ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇၶဝ်တႄႉ ပေႃးတေယွၼ်းဝီႇၸႃႇၼႆ ၸၢင်ႊပဵၼ်လွင်ႈၶီၸႂ်ယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း တႃႇၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၽိတ်းၼႆၸိုင် တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်မႄးၵႄႈပၼ် ၶေႃႈမုၼ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnamimmigration.org သေ ၸွႆႈထႅမ်လႆႈယူႇ။ ၶေႃႈမၢႆတွင်း တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈယွၼ်းသူးၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႊလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်း။

3. ၶႂ်ႈမႄးထတ်း ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၶႃႈ။ ၸွင်ႇမီးလၢႆးမႄးထတ်းမၼ်းယူႇႁႃႉ?

မိူၼ်ၼင်ႇ မႄးၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၼၼ်ႉ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပၼ် လွင်ႈမႄးထတ်း ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼႂ်းၽိုၼ်တၢင်ႇယွၼ်းၼႆၸိုင် လီသုတ်း တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnammimmigration.org တႃႇၸွႆႈထႅမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်း။

4. ၶႃႈတေၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၸဝ်ႉလိူဝ်ဝၼ်းဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉတီႈၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇဢီႇၼၼ်ႉ။ ၸွင်ႇမီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၼ်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ႁိုဝ်?

သင်ဝႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇသေ လူဝ်ႇလႆႈႁွတ်ႈထိုင် မိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ်ပိူင်ႈၵၼ်တင်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉၸိုင် တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈယူႇ။ တႃႇတေႁဵတ်းလႆႈၸိူင်ႉၼႆ ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnamimmigration.org သေ ၸွႆႈထႅမ်လႆႈယူႇ။ ၶဝ်တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၼ်းႁွတ်ႈၽႅဝ် ၼႂ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉယူႇ။

5. ၶႃႈတေၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း လူၺ်ႈတႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉ။ ၸွင်ႇမီးလၢႆးတၢင်း တႃႇၶႃႈတေလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈယူႇႁႃႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈၶဝ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ တႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်းသေဢၼ်ဢၼ်သေ လူဝ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ လူၺ်ႈ တႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵႂႃႇၸူး ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnamimmigration.org သေ ၸွႆႈထႅမ်လႆႈယူႇ။ ၶဝ်တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် မႄးပၼ် ၽၵ်းတူၶဝ်ႈမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း e-visa ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ။

6. ဝၢႆးသေ တၢင်ႇယွၼ်း e-visa လူၺ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ တေလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် တႃႇတေမႄးထတ်း info ၼၼ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈတၢင်ႇယွၼ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ လူၺ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ယဝ်ႉသေ လူဝ်ႇမႄးၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လီတီႈသုတ်း တေလႆႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnamimmigration.org သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၶဝ်တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ် လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။

ၶေႃႈလူပ်းလင်

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇသေ တႃႇတေပွင်ႇၸႂ် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝီႇၸႃႇ တီႈမိူင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်းၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈတေႉတေႉသေ တေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ဢၼ်လူဝ်ႇၼၼ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈ ၵၢၼ်ယွၼ်းဝီႇၸႃႇ တေဢွင်ႇမၢၼ် ၼမ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေလႆႈ လွင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ မီးလွင်ႈႁပ်ႉပဝ်ႊၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီႁပ်ႉ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈ တႃႇယိုၼ်ႈယွၼ်း ဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ၊ လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ဢၼ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ် လႄႈ မီးလွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ဢၼ်သုင်။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇဝီႇၸႃႇၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆၸိုင် ၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်ဝႆးဝႆး တႃႇႁႂ်ႈ ၵႂႃႇမိူင်းဝႅတ်ႉၼမ်း ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ယႃႇႁႂ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဝီႇၸႃႇ ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လႄႈ ႁႃတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ တႃႇႁႂ်ႈ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်း လီငၢမ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶီၸႂ်။

မၢႆတွင်း:

ဝႅပ်ႉသၢႆႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တႃႇဝီႇၸႃႇဢီႇဝႅတ်ႉၼမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇ ၸိူဝ်းထူပ်းၺႃးပၼ်ႁႃ လွင်ႈယွၼ်းဝီႇၸႃႇဢီႇဝီႇၸႃႇၼၼ်ႉ ၼမ်။ သင်ဝႃႈ လူဝ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် မႄးၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၵပ်းသိုပ်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ် ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် သူင်ႇလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ် တီႈ info@vietnamimmigration.org သေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တေၸၢင်ႈလႆႈၵဵပ်းငိုၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝၢင်းၽႅၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း လႄႈ ၽိုၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်း ဝီႇၸႃႇ ဢီႇဝီႇၸႃႇ လီလီ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်။

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Nei Vietnam iri iyo yakakwana yekuenda kune vagari vekuHong Kong Vietnam yave kuwana mukurumbira pakati pevashanyi vanobva kumativi ese enyika, uye nechikonzero chakanaka. Inyika inodada nenhoroondo yakapfuma netsika, ine pesvedzero kubva kuChina, France, nedzimwe nyika dzakavakidzana.

Akoz Vietnam i en destinasyon parfe pour bann touris Hong Kong Vietnam in vin popilarite parmi bann touris sorti partou dan lemonn, e pou en bon rezon. I en pei ki annan en listwar ek kiltir ris, avek lenfliyans sorti Lasin, Lafrans, e lezot pei vwazen.

Hobaneng ha Vietnam e le Sebaka se Phethahetseng sa Bahahlauli ba tsoang Hong Kong Vietnam e ntse e tsebahala har’a bahahlauli ba tsoang lefats’eng lohle, ‘me ka mabaka a utloahalang. Ke naha e ithorisang ka histori le meetlo e ruileng, e nang le litšusumetso tse tsoang Chaena, Fora le linaheng tse ling tsa boahelani.

Зашто је Вијетнам савршена дестинација за туристе из Хонг Конга Вијетнам постаје све популарнији међу туристима из целог света, и то са добрим разлогом. То је земља која се може похвалити богатом историјом и културом, са утицајима Кине, Француске и других суседних земаља.

Vietnam do̠ ce̠dak̕ Hong Kong ren Saṅgarko lạgit̕ ạḍi bhage ḍạr kana Vietnam do̠ goṭa dhạrtiren saṅgarko talare ạḍi jạruṛok̕ kana, ar ona do̠ bhage karonte. Noa do̠ mit́ṭen diso̠m kana oka do̠ ạḍi daman itihas ar ạri-cạli reaḱ ạidạri menak̕a, oka do̠ China, France ar eṭak̕ ạḍi jạruṛan disomkoak̕ ạidạri menak̕a.

Carson a tha Bhietnam na cheann-uidhe foirfe dha luchd-turais Hong Kongese Tha Bhietnam air a bhith a’ fàs mòr-chòrdte am measg luchd-turais bho air feadh an t-saoghail, agus air adhbhar math. Is e dùthaich a th’ ann le eachdraidh agus cultar beairteach, le buaidh bho Shìona, an Fhraing, agus dùthchannan eile ri thaobh.