April 3, 2021
immigration

Binh Duong Business Registration Office

Binh Duong province

▹ Business Registration Office in Binh Duong province

  • Address : floor 4, tower A, Binh Duong Administrative Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province
  • Phone : (0274) 3824 817 | 3823 718
  • Email : dangkykinhdoanh@binhduong.gov.vn
  • 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

▹ Department of Planning & Investment in Binh Duong province

  • Address : floor 4, tower A, Binh Duong Administrative Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province.
  • Phone : (0274) 3822 926
  • Fax : (0274) 3825 194
  • Email : sokhdt@binhduong.gov.vn
  • Website : http://sokhdt.binhduong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/rfQF1SpzJ75ASiiU6
TAGS Binh Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Planning & Investment in Binh Duong province Address : floor 4, tower A, Binh Duong Administrative Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province. Phone : (0274) 3822 926 Fax : (0274) 3825 194 Email : sokhdt@binhduong.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 4, Tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3822 926 Fax : (0274) 3825 194 Email : sokhdt@binhduong.

Tỉnh Bình Dương ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 4 Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Số điện thoại : (0274) 3824 817 | 3823 718 Email : dangkykinhdoanh@binhduong.gov.

Justice Department in Binh Duong province Address : fl0or 15, tower A, Binh Duong Administration Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province. Phone : (0274) 3833 477 Fax : (0274) 3833 477 Email: sotp@binhduong.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 15, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3833 477 Fax : (0274) 3833 477 Email: sotp@binhduong.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Dương  Địa chỉ : Số 17, đường N3, khu dân cư Chánh nghĩa, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : 02743.

Binh Duong CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Binh Duong Province (Binh Duong CDC) Address : 209 Yersin street, Phú Cường ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong Province. Phone : (0274) 3821785 Fax: (0274) 3821.