Long Phước (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Tà Y (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu phụ Long Phước thuộc xã Long Phước, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Cửa khẩu phụ Long Phước thông thương với cửa khẩu phụ Prey Ta Ey thuộc ấp Ta Pornh, xã Prey Ta Ey, huyện Svay

Cửa khẩu Tà Nông
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Tà Nông (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Kom Pông Th’Nuông (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu Tà Nông thuộc xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Tà Nông thông thương với cửa khẩu Kom Pông Th’Nuông thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia Địa chỉ : xã Hòa Thạnh, Châu

Vàm Trảng Trâu (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Doung (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu toạ lạc tại ấp Bến cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Vàm Trảng Trâu thông thương với cửa khẩu phụ Doung, thuộc ấp Doung, xã Doung,

Cửa khẩu phụ Tân Phú
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Tân Phú (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Kọ (Kampong Cham, Cambodia) Cửa khẩu phụ Tân Phú toạ lạc tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Cửa khẩu phụ Tân Phú thông thương với cửa khẩu Luong Chrey (Kọ) thuộc huyện Kraek, tỉnh Kampong Cham, Campuchia. Địa chỉ : xã

Cửa khẩu Tân Nam
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Tân Nam (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Mơn Chây (tỉnh Prey Veng, Cambodia) Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thuộc ấp Tân Nam, xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu quốc tế Tân Nam thông thương với cửa khẩu quốc tế Mơn Chây thuộc xã Cra Bao, huyện

Cửa khẩu Cây Me
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cây Me (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Phum Thonoúk (tỉnh Prey Veng, Cambodia) Cửa khẩu phụ Cây Me thuộc ấp Cây Me, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Cây Me thông thương với cửa khẩu Tho Loốk, thuộc phum Tho Loốk, xã Chrak Mates, huyện Svay

Cửa khẩu phụ Cây Gõ
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cây Gõ (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Bos Chếk (tỉnh Kampong Cham, Cambodia) Cửa khẩu phụ Cây Gõ thuộc xã Lợi Thuận (còn quen gọi là làng Bàu Gõ), huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Cây Gõ thông thương với cửa khẩu Bos Chếk thuộc tỉnh Kampong Cham, Cambodia.

Cửa khẩu Vạc Sa
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Vạc Sa (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Phum Soty (tỉnh Kampong Cham, Cambodia) Cửa khẩu phụ Vạc Sa nằm trên địa bàn xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. cách trung tâm xã Tân Hà chỉ khoảng hơn 4 km Cửa khẩu phụ Vạc Sa thông thương với cửa khẩu

Cửa khẩu Tống Lê Chân
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Tống Lê Chân (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Sa Tum (tỉnh Kampong Cham, Campuchia) Cửa khẩu Tống Lê Chân là cửa khẩu tại vùng đất xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Tống Lê Chân thông thương với cửa khẩu Sa Tum tỉnh Kampong Cham, Campuchia.

Cửa khẩu Chàng Riệc
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) – Đa (tỉnh Tboung Khmum, Cambodia) Cửa khẩu Chàng Riệc toạ lạc tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu chính Chàng Riệc cách tỉnh lộ 792 của huyện Tân Biên (Tây Ninh) khoảng 100 m, gần cột mốc biên

1 2 3 4 5 6 7 ...