Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Syria tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt

There is NO Embassy of Syria in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Syria in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Syria tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Syria tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria

Consulate of Syria in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Syria in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Syria in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Syria tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Syria tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Syria in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Syria in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Syria in

Đại Sứ Quán Syria tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Syria tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Syria in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Syria in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is no Embassy

Lãnh Sự Quán Syria tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Syria tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

Consulate of Syria in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Consulate of Syria in Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam 👉 Also, there is no Embassy of Syria in

1 2