May 5, 2021
Blog

Consulate of Syria in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Syria in Da Nang City

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

There is no Consulate of Syria in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is no Embassy of Syria in Hanoi capital city of Vietnam.

TAGS Syria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Syria Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Syria vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.