May 9, 2021
Blog

Embassy of Syria in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Syria in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Syria in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Syria in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Syria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Syria in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Syria in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Syria in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Syria Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Syria vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.