Cửa khẩu phụ Cóc
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cóc (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – A Xóc (tỉnh Sả Lạ Văn, Lào) Cửa khẩu phụ Cóc thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Sa Trầm, nằm tại bản Cóc, thôn Trầm, xã Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Cửa khẩu Cóc nối với Tỉnh lộ 14 (Lìa) ra

Cửa khẩu Thanh
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Thanh (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Đen Vi Lay (tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào) Cửa khẩu Thanh toạ lạc tại vùng đất thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam Cửa khẩu Thanh thông thương với cửa khẩu Đen Vi Lay của huyện Mường Noòng, tỉnh Xavannakhẹt, Lào Địa chỉ : xã

Cửa khẩu Bản Cheng
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Bản Cheng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Bản Mày (tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào) Cửa khẩu Bản Cheng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Cửa khẩu Bản Cheng thông thương với cửa khẩu Bản Mày Phạc Tha Na của huyện Sê Pôn, tỉnh Xavannakhẹt, Lào.

Cửa khẩu Tà Rùng
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Tà Rùng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – La Cồ (tỉnh Sạ Vẳn Nạ Khệt, Lào) Cửa khẩu phụ Tà Rùng nằm trên địa bàn xã Hướng Việt, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Tà Rùng thông thương với cửa khẩu La Cồ, thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Sa-va-na-khẹt (Lào) Địa chỉ

Cửa khẩu La Lay
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu La Lay (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) La Lay (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Lalay (tỉnh Salavan, Lào) Cửa khẩu quốc tế La Lay là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất thôn La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Cửa khẩu quốc tế La Lay

Cửa khẩu Lao Bảo
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Lao Bảo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Den Savanh (tỉnh Savannakhet, Lào) Tuyến xe buýt từ thành phố Huế đến thành phố Đông Hà (Quảng Trị), theo quốc lộ 9, qua cửa khẩu Lao Bảo thẳng đến tỉnh Savannakhet (Lào). Cửa khẩu Lao Bảo là

Cửa khẩu Lao Bảo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) – Den Savanh (tỉnh Savannakhet, Lào) Tuyến xe buýt từ thành phố Huế đến thành phố Đông Hà (Quảng Trị), theo quốc lộ 9, qua cửa khẩu Lao Bảo thẳng đến tỉnh Savannakhet (Lào). Cửa khẩu Lao Bảo là

Cửa khẩu Bắc Phong Sinh
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Bắc Phong Sinh (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Lý Hỏa (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Cửa khẩu Bắc Phong Sinh là cửa khẩu tại vùng đất thôn Bảo Lâm, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Bắc Phong Sinh là điểm cuối đường tỉnh 340, nối tiếp qua

Cửa khẩu Hoành Mô
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Hoành Mô (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Động Trung (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Cửa khẩu Hoành Mô là cửa khẩu tại vùng đất thôn Đồng Mô xã Hoành Mô huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh. Cửa khẩu Hoành Mô là điểm cuối quốc lộ 18C, nối tiếp qua đường tràn tại bãi Đồng

Cửa khẩu Ka Long
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Ka Long đặt tại bờ sông Ka Long thuộc vùng đất phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Ka Long chỉ phục vụ cho hàng hóa giao thương bằng đường thủy.

1 2 3 4 5 6 7 ...