Due to the coronavirus outbreak, the government of Vietnam has decided to temporarily suspend the visa issuance. This applies to all foreign individuals including the citizens of Slovenia.

Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Slovenia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Slovenia gần Việt

There is NO Embassy of Slovenia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is NO Embassy of Slovenia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Slovenia tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovenia tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Slovenia

Consulate of Slovenia in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Slovenia in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Slovenia in Hanoi capital city of Vietnam.

Lãnh Sự Quán Slovenia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovenia tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán

Consulate of Slovenia in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Slovenia in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Slovenia in

Đại Sứ Quán Slovenia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Slovenia tại thành phố Hồ Chí

Embassy of Slovenia in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Slovenia in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Also, there is NO Embassy

Lãnh Sự Quán Slovenia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chính phủ Slovenia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Slovenia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ

1 2 3