Cửa khẩu Bắc Luân
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Bắc Luân đặt tại đầu cầu Bắc Luân thuộc vùng đất phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Cửa khẩu Bắc Luân phục vụ giao thương đường bộ cho người và hàng hóa.

Cửa khẩu Móng Cái
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Móng Cái (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Cửa khẩu Móng Cái nằm về phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long khoảng 176km, cách Hà Nội 327km. Từ thành phố Hạ Long, theo quốc

Cửa khẩu Móng Cái (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) Cửa khẩu Móng Cái nằm về phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long khoảng 176km, cách Hà Nội 327km. Từ thành phố Hạ Long, theo quốc

Cửa khẩu Tây Giang
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Tây Giang (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) – Kà Lừm (tỉnh Xê Kông, Lào) Cửa khẩu Tây Giang là cửa khẩu tại vùng đất thôn Ch’nóc, xã Ch’Ơm, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Cửa khẩu Tây Giang thông thương với cửa khẩu Kaleum (Kà Lừm) ở muang Kaleum, tỉnh Sekong, Lào Địa chỉ :

Cửa khẩu Nam Giang
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Nam Giang (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) – Đắc Ta Oọc (tỉnh Xê Kông, Lào) Cửa khẩu Nam Giang hay cửa khẩu Đăk Ôc là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Cửa khẩu Nam Giang là điểm cuối của quốc lộ 14D.

Cửa khẩu Nam Giang Nam Giang (tỉnh Quảng Nam, Việt Nam) – Đắc Ta Oọc (tỉnh Xê Kông, Lào) Cửa khẩu Nam Giang hay cửa khẩu Đăk Ôc là cửa khẩu quốc tế tại vùng đất xã La Dêê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Cửa khẩu Nam Giang là điểm cuối của quốc lộ

Cửa khẩu Cà Roòng
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cà Ròong (tỉnh Quảng Bình, Việt Nam) – Noỏng Mạ (tỉnh Khăm Muồn, Lào) Cửa khẩu Cà Roòng là cửa khẩu tại vùng đất bản 61, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. “Cà Roòng” là tên suối và tên bản ở trên đường tới trụ sở xã, được dùng để đặt tên

Cửa khẩu Cha Lo
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Cha Lo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Cha Lo (tỉnh Quảng Bình, Việt Nam) – Naphao (tỉnh Khammuane, Lào) Từ Hà Nội theo quốc lộ 1A đến thị trấn Ba Đồn (huyện Quảng Trạch) rồi theo quốc lộ 12A khoảng 156km, qua cửa khẩu Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa,

Cửa khẩu Cha Lo (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Cha Lo (tỉnh Quảng Bình, Việt Nam) – Naphao (tỉnh Khammuane, Lào) Từ Hà Nội theo quốc lộ 1A đến thị trấn Ba Đồn (huyện Quảng Trạch) rồi theo quốc lộ 12A khoảng 156km, qua cửa khẩu Cha Lo (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa,

Cửa khẩu Cao Vều
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cao Vều (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Thoong Phị La (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào) Cửa khẩu Cao Vều thuộc địa bàn bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Cửa khẩu Cao Vều thông thương với cửa khẩu Thoong Phị La thuộc bản Mương Chăm, huyện Xăy Chăm

... 2 3 4 5 6 7 8 ...