Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kuwait hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Kuwait tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Kuwait tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Kuwait in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Kuwait in Hanoi or Consulate of Kuwait in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Kuwait in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kuwait hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kuwait tại thành phố Đà

Consulate of Kuwait in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Kuwait in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Kuwait in Hanoi or Consulate of Kuwait in Ho

Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Kuwait hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kuwait tại

Consulate of Kuwait in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Kuwait in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Kuwait in

Đại Sứ Quán Kuwait tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Kuwait hiện chưa thành lập Đại

Embassy of Kuwait in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is no Embassy of Kuwait in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Tổng Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 24 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 09:00 – 16:00 Điện thoại : (028) 3827 0555 Fax :

Consulate General of Kuwait in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 24 Phung Khac Khoan Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City (HCMC) Working hours : From Monday to Friday, 09:00 – 16:00 Phone : (028) 3827 0555 Fax : (028) 3827 0111 Email : kuwaitconsulate@gmail.com | info@kuwaitconsulate-hochiminh.

1 2