Cửa khẩu Tam Hợp
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Tam Hợp (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Thoong My Xay (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào) Cửa khẩu Tam Hợp thuộc xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An, Việt Nam. Cửa khẩu Tam Hợp thông thương với cửa khẩu Thoong My Xay thuộc tỉnh tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào.

Cửa khẩu Thông Thụ
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Thông Thụ (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Nậm Táy (tỉnh Hủa Phăn, Lào) Cửa khẩu Thông Thụ thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam Cửa khẩu Thông Thụ thông thương sang cửa khẩu Nâm Táy thuộc bản Nậm Táy, cụm bản Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn

Cửa khẩu Thanh Thủy
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Thanh Thuỷ (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Nậm On (tỉnh Bo Ly Khăm Xay, Lào) Cửa khẩu Thanh Thủy là cửa khẩu đường bộ tại vùng đất phía tây thôn Khe Mừ, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Cửa khẩu Thanh Thủy thông thương sang cửa khẩu Namon (Nậm On) muang

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Namkan (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) Từ huyện Diễn Châu (Nghệ An), theo quốc lộ 7, qua cửa khẩu Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) sang Xiêng-khoảng, Lào. Cửa khẩu Quốc

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Cửa khẩu quốc tế đường bộ) Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An, Việt Nam) – Namkan (tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) Từ huyện Diễn Châu (Nghệ An), theo quốc lộ 7, qua cửa khẩu Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) sang Xiêng-khoảng, Lào. Cửa khẩu Quốc

Cửa khẩu Hưng Điền A
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Cửa khẩu Hưng Điền A (Bình Tứ) Cửa khẩu phụ Hưng Điền A (còn gọi là cửa khẩu Bình Tứ) toạ lạc tại xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Hưng Điền A thông thương với tỉnh Svay Rieng thuộc Campuchia Địa chỉ : ấp 1, xã

Cửa khẩu Kênh 28
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Kênh 28 (tỉnh Long An, Việt Nam) – Cơ Rúa (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu phụ Kênh 28 (Cả Trốt) thuộc ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Kênh 28 thông thương với cửa khẩu Cơ Rúa thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia.

Cửa khẩu Vàm Đồn
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Vàm Đồn (tỉnh Long An, Việt Nam) – Chòm Loong (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu phụ Vàm Đồn toạ lạc tại xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam. Cửa khẩu Vàm Đồn thông thương với cửa khẩu Chòm Loong thuộc tỉnh Svay Rieng, Cambodia.

Cửa khẩu Long Khốt
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Long Khốt (tỉnh Long An, Việt Nam) – Xòm Dông (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu phụ Long Khốt toạ lạc tại xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Việt Nam. Cửa khẩu phụ Long Khốt thông thương với cửa khẩu Xòm Dông (Samyaong), xã Ruessei Lieb, tỉnh Svay Rieng, Cambodia Địa

Cửa khẩu Mỹ Quý Tây
October 17, 2021 · TAGS Border Gate

Mỹ Quý Tây (tỉnh Long An, Việt Nam) – Xòm Rông (tỉnh Svay Rieng, Cambodia) Cửa khẩu Mỹ Quý Tây là cửa khẩu quốc gia tại vùng đất xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Việt Nam. Cửa khẩu Mỹ Quý Tây thông thương với cửa khẩu Sam Reong (Sam Rông), tỉnh

... 3 4 5 6 7 8 9 ...