June 8, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Bình Dương

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bình Dương

  • Ðịa chỉ : Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại : (0274) 3.822.375
  • Fax : (0274) 3.838.771
  • Email : portal@sgdbinhduong.edu.vn
  • Website : http://sgdbinhduong.edu.vn | http://sgd.binhduong.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/aLXG9mJ4MSU8r9mS6
TAGS Binh Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

If you’re holding a Vietnamese visa in Binh Duong City and you wanted to extend its validity period, you can apply for a visa extension. But what happens if you do not have a visa since you entered Vietnam visa-free? In this case, you can try to apply for a visa renewal.

Binh Duong is a lovely city in Vietnam famous for its laidback atmosphere. Some foreigners who have chosen to live in Vietnam have decided to settle here.

One of the questions that a lot of foreigners in Vietnam have is whether or not they can still extend the validity of their visas. Vietnam is a beautiful country and there are just so many interesting things to discover here that a one-month stay would not be enough.

Construction Department of Binh Duong Province Address : 7th Floor – Tower A, Binh Duong Administrative Center. Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province Phone : (0274) 3827 231 Fax : (0274) 3827 231 Email : soxd@binhduong.

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 7 – Tháp A, Tòa Nhà Trung Tâm Hành Chính Tập Trung Tỉnh Bình Dương. Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương Điện thoại : (0274) 3827 231 Fax : (0274) 3827 231 Email : soxd@binhduong.

Health Department Of Binh Duong Province Address : 15th floor – Tower A, Building of the Centralized Administration of Binh Duong Province, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province. Phone : (0274) 3822 639 Fax : (0274) 3825 156 Email : soyte@binhduong.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : tầng 15 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3822 639 Fax : (0274) 3825 156 Email : soyte@binhduong.

Transportation Department of Binh Duong Province Address : Floor 12A, Tower A, Administrative Center of Binh Duong Province, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province. Phone : (0274) 3824 330 | (0274).

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : tầng 12A, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3824 330 | (0274).