June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Binh Duong Province

Construction Department of Binh Duong Province

  • Address : 7th Floor – Tower A, Binh Duong Administrative Center. Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
  • Phone : (0274) 3827 231
  • Fax : (0274) 3827 231
  • Email : soxd@binhduong.gov.vn
  • Website : https://sxd.binhduong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/j8NvXWmZntHYhNMu8
TAGS Binh Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 7 – Tháp A, Tòa Nhà Trung Tâm Hành Chính Tập Trung Tỉnh Bình Dương. Đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương Điện thoại : (0274) 3827 231 Fax : (0274) 3827 231 Email : soxd@binhduong.

Health Department Of Binh Duong Province Address : 15th floor – Tower A, Building of the Centralized Administration of Binh Duong Province, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province. Phone : (0274) 3822 639 Fax : (0274) 3825 156 Email : soyte@binhduong.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : tầng 15 – tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3822 639 Fax : (0274) 3825 156 Email : soyte@binhduong.

Transportation Department of Binh Duong Province Address : Floor 12A, Tower A, Administrative Center of Binh Duong Province, Le Loi Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province. Phone : (0274) 3824 330 | (0274).

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : tầng 12A, tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3824 330 | (0274).

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Tỉnh Bình Dương Địa chỉ : 29 Đại Lộ Thống Nhất KCN Sóng Thần II, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Điện thoại : (0274) 3729 050 Fax : (0274) 3731 858 | 3737 599 Email : btbvn1998@gmail.com Website : http://ctcvn.

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Binh Duong Province Address : 29 Thong Nhat Boulevard, Song Than II Industrial Zone, Di An City, Binh Duong Province Phone : (0274) 3729 050 Fax : (0274) 3731 858 | 3737 599 Email : btbvn1998@gmail.com Website : http://ctcvn.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Duong province Address : Floor 6, Tower A, Binh Duong Administration Center, Le Loi street, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province Phone : (0274) 3822 463 Fax : (0274) 3822 463 Email : soldtbxh@binhduong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 6, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại : (0274) 3822 463 Fax : (0274) 3822 463 Email : soldtbxh@binhduong.gov.