April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Duong

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Binh Duong province

  • Address : Floor 6, Tower A, Binh Duong Administration Center, Le Loi street, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province
  • Phone : (0274) 3822 463
  • Fax : (0274) 3822 463
  • Email : soldtbxh@binhduong.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.binhduong.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/uKyaNX4CbR8P3fsp8

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Binh Duong
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 6, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh Bình Dương, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Điện thoại : (0274) 3822 463 Fax : (0274) 3822 463 Email : soldtbxh@binhduong.gov.

Department of Planning & Investment in Binh Duong province Address : floor 4, tower A, Binh Duong Administrative Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province. Phone : (0274) 3822 926 Fax : (0274) 3825 194 Email : sokhdt@binhduong.

Binh Duong province ▹ Business Registration Office in Binh Duong province Address : floor 4, tower A, Binh Duong Administrative Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province Phone : (0274) 3824 817 | 3823 718 Email : dangkykinhdoanh@binhduong.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 4, Tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3822 926 Fax : (0274) 3825 194 Email : sokhdt@binhduong.

Tỉnh Bình Dương ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 4 Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương Số điện thoại : (0274) 3824 817 | 3823 718 Email : dangkykinhdoanh@binhduong.gov.

Justice Department in Binh Duong province Address : fl0or 15, tower A, Binh Duong Administration Center, Hoa Phu ward, Thu Dau Mot city, Binh Duong province. Phone : (0274) 3833 477 Fax : (0274) 3833 477 Email: sotp@binhduong.

Sở Tư Pháp Tỉnh Bình Dương Địa chỉ : Tầng 15, tháp A, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại : (0274) 3833 477 Fax : (0274) 3833 477 Email: sotp@binhduong.